Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Zwan Mary Star of the Sea - (broj: 50)

16.01.2004

Reprise/Warner 2003.

Prijedlog tjedna

Vijesti - (broj: 50)

16.01.2004

Te­me za ci­je­lu obi­telj - (broj: 50)

16.01.2004

»Subotička Danica« – vjerski almanah vojvođanskih Hrvata

Sli­kar ko­jem se vje­ro­va­lo - (broj: 50)

16.01.2004

ObljetnicA: Ljubo Ivančić (1925. -2003.)

Stanko Horvat (1945.) - (broj: 50)

16.01.2004

Zapostavljen, potcijenjen, neprofesionalan - (broj: 50)

16.01.2004

Hrvatski film - jedan pogled unazad

Konji bili, konji vrani - (broj: 50)

16.01.2004

Najkorisnija životinja – prijatelj ljudskog roda

Je­dan čaj, mo­lim - (broj: 50)

16.01.2004

Topli napitak koji najradije pijemo zimi

Led na pijesku - (broj: 50)

16.01.2004

Marko Ziđarević, hokejaška legenda sa sjevera Bačke

Sportske vijesti - (broj: 50)

16.01.2004

Radikalski bauk - (broj: 49)

09.01.2004

Neo­p­ho­dan ras­kid s prošlošću - (broj: 49)

09.01.2004

Perspektive političke reprezentacije manjina

Skre­ta­nje ude­sno ili sta­tus quo - (broj: 49)

09.01.2004

Ukoliko se pogledaju rezultati glasovanja u Srbiji od prvih višestranačkih izbora pa do danas može se vidjeti da je biračko tijelo u Srbiji u velikoj mjeri stabilno

Srbija nakon izvanrednih parlamentarnih izbora

Sr­bi­ja po­su­sta­je na pu­tu re­for­mi - (broj: 49)

09.01.2004

Došlo je vrijeme da stranačke vođe shvate kako svaki primjer političke neodgovornosti pojedine stranke unutar demokratskog bloka narušava kredibilitet cijele demokratske opcije na izravnu korist radikala

Parlamentarni izbori 2003.

Van­da­li­zam s po­ru­kom? - (broj: 49)

09.01.2004

Srušen spomenik Matiji Gupcu ispred škole u Tavankutu * Razbijena dva prozora na Hrvatskom domu u Somboru* Srušen Đukićev križ u Maloj Bosni * Oštećeni automobili mladih koji su se za Božić okupili u Hrvatskomkulturnom centru »Bunjevačko kolo« u Subotici

Pobjeda desnice u Srbiji i novi incidenti na sjeveru Vojvodine

Et­no gla­zba čuva našu kul­tu­ru - (broj: 49)

09.01.2004

Jako bih volio dovesti »Lado« u Vojvodinu, Suboticu, jer ovdje još nikada nisu bili, a vjerujem kako bi to i ovdašnja publika željela * Možda najveća zasluga u mojoj glazbenoj karijeri pripada Stipanu Jaramazoviću Na ovim područjima narodna glazba bunjevačkih Hrvata nije dovoljno eksploatirana, mislim pri tome na tamburaški zvuk

Pere Ištvančić, glazbenik i voditelj orkestra u Ansamblu narodnih plesova i pjesama »Lado« iz Zagreba

Čaro­li­ja sto­ljećima stva­ra­na - (broj: 49)

09.01.2004

Božićni koncert, četvrti po redu, okupio je pjevačke zborove te dramske skupine mnogih srijemskih župa

Petrovaradin: Svim na Zemlji mir, veselje

No­vo­go­dišnja priča - (broj: 49)

09.01.2004

Vrijeme ide, niti žuri niti kasni. Kalendar ga prati. Kad zakasni, požure ga. Zaustave, ako treba

Mjerenje vremena kroz povijest

»Hrc­ko« među pri­ja­te­ljima - (broj: 49)

09.01.2004

Predstavljen prvi dječji podlistak na hrvatskom jeziku u Bačkoj

Izborni rezultati u Subotici - (broj: 49)

09.01.2004

Po­nov­no kva­li­tet­na vo­da u vo­do­vo­du - (broj: 49)

09.01.2004

Sa sjednice Savjeta MZ Sonta

Sta­nje u župi pa­siv­no - (broj: 49)

09.01.2004

Josip Kujundžić, župnik u Vajskoj

Bu­di­te agre­siv­ni­ji u pro­mo­ci­ji - (broj: 49)

09.01.2004

Stipan Medo, treći tajnik u Veleposlanstvu RH, u posjetu Sonti

Kon­cert u cr­kvi - (broj: 49)

09.01.2004

Rezultati izbora za Skupštinu Srbije u općini Bač - (broj: 49)

09.01.2004

Orobljena Crkva sv. Mihovila - (broj: 49)

09.01.2004

Božićni koncerti - (broj: 49)

09.01.2004

Hrvatski humanisti - (broj: 49)

09.01.2004

Bunjevačko-šokački Hrvati

Batinanja u Rumi - (broj: 49)

09.01.2004

Kako je umirao moj narod (11.)

Počni­mo is­počet­ka živje­ti - (broj: 49)

09.01.2004

Novogodišnje razmišljanje

  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay