Knjige i klasje

 • Osobna imena, prezimena i nadimci bačkih Hrvata, drugo izdanje Osobna imena, prezimena i nadimci bačkih Hrvata, drugo izdanje
  Ante Sekulić, Zagreb, 400 dinara
 • Okom svećenika III. Okom svećenika III.
  Andrija Kopilović, Subotica, 400 dinara
 • Tri povijesne drame Tri povijesne drame
  Ilija Okrugić Srijemac, Petrovaradin, 350 dinara
 • Kult kornjače Kult kornjače
  Petko Vojnić Purčar, 200 dinara
 • Okom svećenika I. Okom svećenika I.
  Andrija Kopilović, Subotica, 300 dinara
 • Šaljive narodne pripovijetke Šaljive narodne pripovijetke
  Balint Vujkov, Subotica, 300 dinara
 • I nakon desetljeća I nakon desetljeća
  Milivoj Prćić, Subotica, 200 dinara
 • Osobna imena i prezimena bačkih Hrvata, prvo izdanje Osobna imena i prezimena bačkih Hrvata, prvo izdanje
  Ante Sekulić, Zagreb, rasprodano
 • Priča o fotografiji Priča o fotografiji
  Dražen Prćić i grupa autora
 • Na dvoru Pašinog Tune Na dvoru Pašinog Tune
  Antun Kovač, Sombor, 350 dinara

UVODNIK

Tjedni uvodni komentar

Nadamo se!

Ovoga je tjedna završena prva faza elektorskih izbora za nacionalna vijeća nacionalnih manjina. J.D.