Knjige i klasje

 • Tri povijesne drame Tri povijesne drame
  Ilija Okrugić Srijemac, Petrovaradin, 350 dinara
 • Okom svećenika I. Okom svećenika I.
  Andrija Kopilović, Subotica, 300 dinara
 • Hunjkava komedija Hunjkava komedija
  Ilija Okrugić Srijemac, Petrovaradin
 • Osobna imena, prezimena i nadimci bačkih Hrvata, drugo izdanje Osobna imena, prezimena i nadimci bačkih Hrvata, drugo izdanje
  Ante Sekulić, Zagreb, 400 dinara
 • Kult kornjače Kult kornjače
  Petko Vojnić Purčar, 200 dinara
 • Monografija Nesto Orčić Monografija Nesto Orčić
  Naco Zelić, Zagreb, 300 dinara
 • Prosjački banket Prosjački banket
  Zvonko Sarić, Subotica, 200 dinara
 • Šaljive narodne pripovijetke Šaljive narodne pripovijetke
  Balint Vujkov, Subotica, 300 dinara
 • Južno od tranšeja Južno od tranšeja
  Milivoj Prćić, Subotica, 200 dinara
 • Vaga s anđelima Vaga s anđelima
  Jasna Melvinger, Petrovaradin, 200 dinara

UVODNIK

Tjedni uvodni komentar

Važno je!

Za manje od 30 dana hrvatska zajednica, gledano u cjelini, treba sakupiti najmanje 3600 potpisa J.D.