impresum Impresum

Ravnatelj NIU “Hrvatska riječ”
Ivan Ušumović (direktor@hrvatskarijec.rs)

Glavna i odgovorna urednica
Zlata Vasiljević (urednica@hrvatskarijec.rs)

Lektor
Zlatko Romić

Redakcija
mail: desk@hrvatskarijec.rs

dr. sc. Jasminka Dulić (novinarka, urednica političke rubrike)
Zvonko Sarić (koordinator dopisne službe)
Davor Bašić Palković (novinar, urednik rubrike kultura i urednik Kužiša)
Jelena Dulić Bako (novinarka)
Ivana Petrekanić Sič (novinarka i korektorica)
Željka Vukov (novinarka i urednica Hrcka)
Zlata Vasiljević (novinarka dopisništva Sombor)
Suzana Darabašić (novinarka dopisništva Srijem)

v. d. urednika nakladničke djelatnosti
Zvonko Sarić (naklada@hrvatskarijec.rs)

Tehnička redakcija
Thomas Šujić (tehnički urednik)
Jelena Ademi (grafička urednica)

Fotografije
Nada Sudarević

Urednik web izdanja
Davor Bašić Palković

Administracija
Branimir Kuntić (pravnik@hrvatskarijec.rs)
Ljubica Vujković Lamić (tajnice@hrvatskarijec.rs)
Zdenka Sudarević Marko (distribucija@hrvatskarijec.rs)

Komercijalistica
Mirjana Trkulja (komercijala@hrvatskarijec.rs)

Upravni odbor NIU »Hrvatska riječ«
Ladislav Suknović (predsjednik)
Josip Stantić (zamjenik predsjednika)
Branimir Kuntić
Dragan Muharem
Marko Tucakov
Krunoslav Đaković
Josip Dumendžić
Tomislav Vuković
Karolina Bašić

Nadzorni odbor NIU »Hrvatska riječ« 
Blaško Stantić
Miroslav Lečer
Ljubica Vujković Lamić 

Vijeće novina NIU »Hrvatska riječ« 
Darko Vuković, predsjednik
Katarina Čeliković
Dražen Štimac
Branimir Kuntić
Davor Bašić Palković

Nakladničko vijeće  NIU »Hrvatska riječ«
Tomislav Žigmanov, predsjednik
Davor Bašić Palković
Dragan Muharem
Mirjana Crnković
Jelena Dulić Bako

Žiro račun: 325950060001449230

Tisak: Sajnos DOO Novi Sad

List je upisan u Registar javnih glasila Agencije za privredne registre Republike Srbije pod registarskim brojem: NV000315
COBISS SR-ID 109442828

CIP - Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
32+659.3(497.113=163.42)

Najava događaja

15.10.2021 - HRCKO i KUŽIŠ?!: NATJEČAJ ZA PJESME I PROZU

Dječji i omladinski časopisi »Hrcko« i »Kužiš?!« raspisali su natječaj za literarne radove pod sloganom: »Budi pisac, pjesnik budi / Nek riječi polete iz grudi, u sebi maštu probudi!«.

Radovi (pjesma, proza u obliku kratke priče) mogu biti pisani hrvatskim standardnim jezikom, te mjesnim hrvatskim govorima (bunjevačka i šokačka ikavica).

Pjesme ili priče šalju se na e-mailove: hrcko@hrvatskarijec.rs ili kuzis07@gmail.com.

Prvi rok za slanje radova je kraj školske godine, a drugi do 20. rujna 2021. godine.

Autori najboljih radova bit će nagrađeni na »Danima hrvatske knjige i riječi – danima Balinta Vujkova« u listopadu.

Čeka vas iznenađenje!

Uz svoj rad(ove) potrebno je poslati sljedeće podatke: ime i prezime, razred, naziv škole i mjesta, ime i prezime učitelja, nastavnika ili profesora (mentora).

Organizatori natječaja su: NIU »Hrvatska riječ«, Hrvatsko nacionalno vijeće, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatska čitaonica Subotica.

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay