impresum Impresum

Ravnatelj NIU “Hrvatska riječ”
Ladislav Suknović (direktor@hrvatskarijec.rs)

Glavna i odgovorna urednica
Zlata Vasiljević (urednica@hrvatskarijec.rs)

Lektor
Zlatko Romić

Redakcija
mail: desk@hrvatskarijec.rs

dr. sc. Jasminka Dulić (novinarka, urednica političke rubrike)
Zvonko Sarić (koordinator dopisne službe)
Davor Bašić Palković (novinar, urednik rubrike kultura i urednik Kužiša)
Ivan Ušumović (novinar, urednik sportske rubrike)
Jelena Dulić Bako (novinarka)
Ivana Petrekanić Sič (novinarka i korektorica)
Željka Vukov (novinarka i urednica Hrcka)
Zlata Vasiljević (novinarka dopisništva Sombor)
Suzana Darabašić (novinarka dopisništva Srijem)

v. d. urednika nakladničke djelatnosti
Zvonko Sarić (naklada@hrvatskarijec.rs)

Tehnička redakcija
Thomas Šujić (tehnički urednik)
Jelena Ademi (grafička urednica)

Fotografije
Nada Sudarević

Urednik web izdanja
Davor Bašić Palković

Administracija
Branimir Kuntić (pravnik@hrvatskarijec.rs)
Ljubica Vujković Lamić (tajnice@hrvatskarijec.rs)
Zdenka Sudarević Marko (distribucija@hrvatskarijec.rs)

Komercijalistica
Mirjana Trkulja (komercijala@hrvatskarijec.rs)

Upravni odbor NIU »Hrvatska riječ«
Josip Stantić (zamjenik predsjednika)
Branimir Kuntić
Dragan Muharem
Marko Tucakov
Krunoslav Đaković
Josip Dumendžić
Tomislav Vuković
Karolina Bašić

Nadzorni odbor NIU »Hrvatska riječ« 
Blaško Stantić
Miroslav Lečer
Ljubica Vujković Lamić 

Vijeće novina NIU »Hrvatska riječ« 
Darko Vuković, predsjednik
Katarina Čeliković
Dražen Štimac
Branimir Kuntić
Davor Bašić Palković

Nakladničko vijeće  NIU »Hrvatska riječ«
Tomislav Žigmanov, predsjednik
Davor Bašić Palković
Dragan Muharem
Mirjana Crnković
Jelena Dulić Bako

Žiro račun: 325950060001449230

Tisak: Birograf Comp DOO, Zemun

List je upisan u Registar javnih glasila Agencije za privredne registre Republike Srbije pod registarskim brojem: NV000315
COBISS SR-ID 109442828

CIP - Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
32+659.3(497.113=163.42)

Najava događaja

31.12.2021 - NIU Hrvatska riječ: Poziv za slanje rukopisa!

Nakladničko vijeće NIU Hrvatska riječ iz Subotice objavilo je javni poziv za neobjavljene rukopise književnih autora iz Srbije koji stvaraju na standardnom hrvatskom jeziku ili dijalektalnim govorima Hrvata. O uvrštenju rukopisa u nakladnički plan Hrvatske riječi za iduću, 2022. godinu odlučivat će peteročlano Nakladničko vijeće. Rok za slanje rukopisa je 31. prosinca 2021. godine. Rukopise je potrebno poslati u elektroničkom formatu (MS Word) na e-mail: naklada@hrvatskarijec.rs. Poslani rukopisi se ne vraćaju.

  • Jooble
  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay