<![CDATA[Hrvatska Riječ]]> http://www.hrvatskarijec.rs/ en-us rss_generator <![CDATA[Najmlađi Hrvati žive u Vojvodini]]> Fri, 17 May 2024 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/8340/Najmladji-Hrvati-zive-u-Vojvodini/ ]]> <![CDATA[Dublji pogled u prošlost Bunjevaca]]> Fri, 17 May 2024 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/8351/Dublji-pogled-u-proslost-Bunjevaca/ ]]> <![CDATA[Osigurana posebna upisna kvota za buduće studente]]> Fri, 17 May 2024 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/8352/Osigurana-posebna-upisna-kvota-za-buduce-studente/ ]]> <![CDATA[114. »Dužijanca« u znaku desetljeća]]> Fri, 17 May 2024 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/8353/114-»Duzijanca«-u-znaku-desetljeca/ ]]> <![CDATA[Ruže i sadnice voća provjerene kvalitete]]> Fri, 17 May 2024 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/8354/Ruze-i-sadnice-voca-provjerene-kvalitete/ ]]> <![CDATA[U potrazi za monoštorskim korijenima]]> Fri, 17 May 2024 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/8355/U-potrazi-za-monostorskim-korijenima/ ]]> <![CDATA[Jasna Vojnić izabrana za saborsku zastupnicu]]> Thu, 16 May 2024 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/8348/Jasna-Vojnic-izabrana-za-saborsku-zastupnicu/ ]]> <![CDATA[Političar, novinar i kulturni djelatnik]]> Tue, 14 May 2024 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/8346/Politicar,-novinar-i-kulturni-djelatnik/ ]]> <![CDATA[Započela suradnja HNV-a i Hrvatske zajednice općina]]> Tue, 14 May 2024 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/8347/Zapocela-suradnja-HNV-a-i-Hrvatske-zajednice-opcina/ ]]> <![CDATA[DSHV predao listu »Za pravedan Sombor!« za lokalne izbore u Somboru]]> Sun, 12 May 2024 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/8345/DSHV-predao-listu-»Za-pravedan-Sombor«-za-lokalne-izbore-u-Somboru/ ]]>