<![CDATA[Hrvatska Riječ]]> http://www.hrvatskarijec.rs/ en-us rss_generator <![CDATA[Najveći potencijal su ljudi]]> Fri, 30 Jul 2021 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/6473/Najveci-potencijal-su-ljudi/ ]]> <![CDATA[Poticanje regionalnog razvoja u općem interesu]]> Fri, 30 Jul 2021 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/6474/Poticanje-regionalnog-razvoja-u-opcem-interesu/ ]]> <![CDATA[Na dva kotača kroz Vojvodinu]]> Fri, 30 Jul 2021 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/6475/Na-dva-kotaca-kroz-Vojvodinu/ ]]> <![CDATA[Biti dio najvećeg sportskog događaja]]> Fri, 30 Jul 2021 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/6478/Biti-dio-najveceg-sportskog-dogadjaja/ ]]> <![CDATA[Kvote kao rješenje]]> Fri, 30 Jul 2021 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/6479/Kvote-kao-rjesenje/ ]]> <![CDATA[Usprkos svemu, važno je ostati čovjek]]> Fri, 30 Jul 2021 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/6481/Usprkos-svemu,-vazno-je-ostati-covjek/ ]]> <![CDATA[Kvaliteta proizvoda najvažnija odlika prepoznatljivosti na tržištu]]> Fri, 30 Jul 2021 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/6482/Kvaliteta-proizvoda-najvaznija-odlika-prepoznatljivosti-na-trzistu/ ]]> <![CDATA[Kruh – simbol života i vrijednih ruku]]> Fri, 30 Jul 2021 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/6483/Kruh-–-simbol-zivota-i-vrijednih-ruku/ ]]> <![CDATA[Godine stabilnosti]]> Fri, 30 Jul 2021 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/6484/Godine-stabilnosti/ ]]> <![CDATA[Desetljeće »Ladnog špricera«]]> Thu, 29 Jul 2021 00:00:00 +0200 http://www.hrvatskarijec.rs/vest/6471/Desetljece-»Ladnog-spricera«/ ]]>