Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Je­di­ni pri­je­dlog »Oda ra­do­sti« - (broj: 55)

20.02.2004

Nenad Čanak: Izjašnjavanje o himni Vojvodine 27. veljače

Hit­no ri­ješiti pi­ta­nje vo­do­snab­di­je­va­nja - (broj: 55)

20.02.2004

Tajništvo za zaštitu životne sredine

Su­rad­nja na dvi­je ra­zi­ne - (broj: 55)

20.02.2004

Dr. Petar Teofilović s ministrom Rasimom Ljajićem

Pripreme za susret katoličke mladeži - (broj: 55)

20.02.2004

Na ovom sastanku mladi iz Petrovaradina obavijestili sve nazočne da organiziraju maskenbal 21. veljače Ulaz besplatan, a jedino je obvezno doći maskiran i u dobru raspoloženju

Sastanak Vijeća mladih Srijemskog vikarijata uoči putovanja u Šibenik

Mediji su zrcalo društva - (broj: 55)

20.02.2004

U općoj radikalizaciji društva mediji teško mogu biti uzori demokratskih normi, a u mnogim se ovdašnjim medijima upravo potiče etnička netrpeljivost, ocjena je sudionika palićkog skupa o ljudskim i manjinskim pravima u organizaciji Fonda Socijaldemokratske inicijative.

Uloga medija u promoviranju ljudskih i manjinskih prava

Kolekcionar međuna­rod­nog značaja - (broj: 55)

20.02.2004

Lijepo uređena galerija, koju krase djela iz donacije dr. Vinka Perčića, češće je zatvorena nego otvorena. U lokalnom tjednom tisku obično ulazi u osmu godinu postojanja. Posljednjih godina Zavičajna galerija dr. Vinko Perčić stoji obavijest »Galerija će biti otvorena samo po telefonskoj najavi«

Uz godišnjicu rođenja liječnika, istraživača, znanstvenika i donatora dr. Vinka Perčića

Godina komunalnih ulaganja - (broj: 55)

20.02.2004

Izgradnjom prometnice Plavna - Bođani riješit će se prilaz najplodnijim oranicama u ovom ataru, kojih je nekoliko tisuća hektara * U planu izgradnja vikend zone na potezu Plavanski špic na Dunavu, budući da kroz općinu Bač Dunav protječe u duljini od 43 kilometra, te da na tom kompletnom dijelu ne postoji niti jedan uređen objekt za rekreaciju

Investicije u šokačkom Podunavlju

So­bo­sli­kar s umjet­ničkom dušom - (broj: 55)

20.02.2004

Željko Adamović

Dar umjet­ni­ka dje­ci - (broj: 55)

20.02.2004

Damir Gondi, autor slike u vjeronaučnoj dvorani Župnog doma u Vajskoj

Ceh stečaja će platiti poljoprivreda - (broj: 55)

20.02.2004

Radnici Azotare ponovo na ulici

Po­moć iz pro­računa za grad­ski pri­je­voz - (broj: 55)

20.02.2004

»Suboticatrans« najavljuje povećanje voznog parka

Apa­ra­ti za ul­tra­zvuk iz do­na­ci­je - (broj: 55)

20.02.2004

Treća donatorska konferencija za subotičko zdravstvo

Kolektivno dobrovoljno davanje krvi - (broj: 55)

20.02.2004

Vijesti - (broj: 55)

20.02.2004

Šokačka baština - (broj: 55)

20.02.2004

Sonta iz drugog kuta

Nezaobilazni kutak duhovnog života - (broj: 55)

20.02.2004

Jubilej kapele u Nenadiću

Dopisništva - (broj: 55)

20.02.2004

Povijest Bačke i Podunavlja - (broj: 55)

20.02.2004

Bunjevačko-šokački Hrvati (20.)

Spisak iseljenih Petrovaradinaca - (broj: 55)

20.02.2004

Kako je umirao moj narod (17.)

Ljubav je temelj života obitelji - (broj: 55)

20.02.2004

Obitelj i odgoj

Raz­je­di­nje­nost je znak sla­bo­sti - (broj: 55)

20.02.2004

U susret povijesnom ujedinjenju

Miroslav Krleža »Povratak Filipa Latinovića« (Nolit-Prosveta, Beograd, 1968.) - (broj: 55)

20.02.2004

Prijedlog tjedna

Franz Ferdinand Franz Ferdinand Domino, 2004. - (broj: 55)

20.02.2004

Prijedlog tjedna

Vijesti - (broj: 55)

20.02.2004

Sal­va­dor Da­li (1904. – 1989.) - (broj: 55)

20.02.2004

Obljetnica

Zo­ran Ju­ra­nić - (broj: 55)

20.02.2004

Putokaz - (broj: 55)

20.02.2004

»Ujka Vanja« ispraćen aplauzima - (broj: 55)

20.02.2004

Gostovanje HNK iz Osijeka na sceni »Jadran«

Tko o tome uopće razmišlja? - (broj: 55)

20.02.2004

Hrvatsko kazalište

Staniša Neorčić: RODU - (broj: 55)

20.02.2004

Iz antologije poezije Bunjevačkih Hrvata Geze Kikića

  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay