Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Ključ u rukama većine - (broj: 53)

06.02.2004

Manjinski mediji mogu zadovoljiti potrebu za informiranjem pripadnika manjinskih zajednica, otvoriti prostor za očuvanje njihovog jezika i kulturnog identiteta, ali malo mogu učiniti na planu boljeg »pozicioniranja« manjina u društvu u kojem žive. Tu ulogu moraju preuzeti većinski mediji, omogućujući da se kroz njih predstavi kultura, tradicija i osobeno bogatstvo koje posjeduje svaka nacija. Krajnji cilj je svakako stvaranje tolerantnijeg društva i većeg razumijevanja među različitostima

Mediji u multikulturnim i multinacionalnim društvima

Po­li­tičari i no­vi­na­ri di­je­le od­go­vor­nost - (broj: 53)

06.02.2004

Mislim da je prijenos osnivačkih prava kod manjinskih medija na nacionalna vijeća pravo rješenje, i to bi trebalo učiniti što prije, jer nitko ne zna bolje situaciju u tim medijima nego sama zajednica * Privatizirali se ti mediji kasnije ili ne, pravo na financiranje iz pokrajinskog proračuna ostaje * Postoji opasnost od promjene odnosa prema manjinskim glasilima nakon pokrajinskih izbora, i na to treba biti spreman * Svakako nisam od onih koji misle kako bi novinari trebali sjediti u redakciji osam sati dnevno kako bi dokazali da su radili, ali rezultat rada mora biti vidljiv * Svatko u svojoj sferi mora raditi na stvaranju kvalitetnog informiranja – i država, i sudstvo, i policija, i, naravno, sami novinari.

Rafail Ruskovski, pokrajinski tajnik za informiranje

Zabrinutost zbog pogoršanja situacije - (broj: 53)

06.02.2004

Veleposlanik Simurdić dva puta na razgovorima u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske

Diplomatske aktivnosti u povodu incidenata na sjeveru Bačke

Vijesti - (broj: 53)

06.02.2004

Stečevina koja ispravlja nepravdu - (broj: 53)

06.02.2004

»Hrvatska riječ« otvorila hrvatsku javnost i obogatila multikulturnu Vojvodinu

U Subotici svečano obilježena prva godišnjica »Hrvatske riječi«

Čita­te­lji o »Hr­vat­skoj ri­ječi« - (broj: 53)

06.02.2004

Povijesni »vremenski« incident - (broj: 53)

06.02.2004

Veljača je mjesec akvarijusa, vodenih znakova * Do 19. vlada vodenjak, a na njega se nastavlja vladavina riba * Vodenjaci su vidoviti, oštroumni, skloni humanizmu i čovjekoljublju, dok su ribe, pišu astrolozi, spremne čekati duhovnu ljubav i ne prihvaćaju mrvice

Veljača – jedini mjesec ženskoga roda

Proslavljeno 125. »Veliko prelo« - (broj: 53)

06.02.2004

U organizaciji Hrvatskog kulturnog centra »Bunjevačko kolo« u Subotici

Vijesti - (broj: 53)

06.02.2004

Po­hva­le za uspje­he - (broj: 53)

06.02.2004

Godišnja skupština KPZH »Šokadija«

Ne­u­ređeno gro­blje go­rući pro­blem - (broj: 53)

06.02.2004

Komunalno uređivanje Sonte

Dopisnici - (broj: 53)

06.02.2004

Bosna - kolijevka šokaca - (broj: 53)

06.02.2004

Bunjevačko-šokački Hrvati (19.)

Na­sta­vlja­ju se »čist­ke« u Pe­tro­va­ra­di­nu - (broj: 53)

06.02.2004

Kako je umirao moj narod (15.)

Reafirmacija odgoja Imperativ napretka - (broj: 53)

06.02.2004

Povodi

Imamo otvoreni medij - (broj: 53)

06.02.2004

Jedna godina »Hrvatske riječi«

Vilma Vukelić U STIJEŠNJENIM GRANICAMA (Matica hrvatska Osijek, Osijek 1997.) - (broj: 53)

06.02.2004

Prijedlog tjedna

World Saxophone Quartet Plays Duke Ellington (CD, Nonesuch / Croatia Rec. 2003.) - (broj: 53)

06.02.2004

Prijedlog tjedna

Vijesti - (broj: 53)

06.02.2004

ObljetnicA: Vječno mladi - (broj: 53)

06.02.2004

Obljetnica

Bran­ko Schmidt (1957.) - (broj: 53)

06.02.2004

Stva­ra­lački pri­stup tra­di­ci­o­nal­noj i mo­der­noj kul­tu­ri - (broj: 53)

06.02.2004

Djelatnost Rajka Ljubiča

Upo­zna­ti dru­ge i dru­gačije - (broj: 53)

06.02.2004

Ekumenske inicijative

Petar Pekić (1896. -1965.) PROLJEĆE U BAJSKOM TROKUTU - (broj: 53)

06.02.2004

Iz antologije poezije Bunjevačkih Hrvata Geze Kikića

Oso­bi­ta pri­po­vjed­na kon­cep­ci­ja - (broj: 53)

06.02.2004

Prozni kutak: Vladan Desnica

Me­dij­ska skrb za Hr­va­te iz­van Ma­ti­ce - (broj: 53)

06.02.2004

Od emisije pripremane u skromnim uvjetima Korijeni izrasli u instituciju

TV emisija HTV-a »Korijeni« obilježila pet godina emitiranja

Coca - Cola i Vi - (broj: 53)

06.02.2004

Piće koje pije cijeli svijet

Svaka križaljka je novi izazov - (broj: 53)

06.02.2004

Ivica Šubat, autor križaljki na zabavnim stranicama »Hrvatske riječi«

Šest košarkaških desetljeća - (broj: 53)

06.02.2004

Karlo Kopilović, košarkaški trener bogatog iskustva

Sportske vijesti - (broj: 53)

06.02.2004

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika