Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Schumacher poveo karavanu - (broj: 58)

12.03.2004

Započela nova sezona »Formule 1«

Vijesti - (broj: 58)

12.03.2004

Zgode iz Berega - (broj: 58)

12.03.2004

KRONOLOGIJA od 13. do 19. prosinca - (broj: 58)

13.12.2013

VRIJEME, LJUDI, DOGAĐAJI

Skupa jači - (broj: 57)

05.03.2004

Kako, molim? - (broj: 57)

05.03.2004

Na pre­kret­ni­ci - (broj: 57)

05.03.2004

Položaj hrvatske zajednice u Vojvodini, Srbiji i Državnoj Zajednici

Skupšti­na uje­di­nje­nja i no­vog počet­ka - (broj: 57)

05.03.2004

Za novog predsjednika DSHV-a velikom većinom glasova izabran Petar Kuntić

Hrvati u Vojvodini ponovno imaju samo jednu političku stranku

Zeleno svjetlo za nastavak rada - (broj: 57)

05.03.2004

Vijećnici usvojili podnijeta izvješća i plan rada za sljedeću godinu i konstituirali radna tijela Vijeća Piše: Jasminka Dulić

Održana treća sjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća

Računaj­te na veću pot­po­ru - (broj: 57)

05.03.2004

Međudržavni odnosi RH i SCG sve bolji* Neophodan rad kroz institucije* Najavljena veća financijska pomoć iz RH* Potporu treba tražiti i od domicilne države* Manjina mora biti lojalna državi u kojoj živi Očekujem da incidenata više neće biti

Dr. Svjetlan Berković, pomoćnik ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske

Me­di­ji u cen­tru pažnje - (broj: 57)

05.03.2004

Predstavljeno izdavaštvo nacionalnih manjina

U Novom Sadu okončan Treći sajam medija

Au­to­no­mi­ja – jed­ni­ma želja, dru­gi­ma smet­nja - (broj: 57)

05.03.2004

Usvojena »Subotička inicijativa« kojom se traži pomoć u rješavanju statusa Vojvodine Konvencija izazvala burne reakcije i osude pojedinih stranaka i organizacija

U Subotici održana Prva vojvođanska konvencija

Voj­vo­di­na do­bi­la za­sta­vu, očeku­je Osnov­ni za­kon - (broj: 57)

05.03.2004

Usvojena Deklaracija o pozivu na povratak i osnovana Matična komisija za formiranje VAZU

Stipan Stipić, pokrajinski zastupnik, o posljednjoj sjednici Skupštine APV

Ustav i institucije prioriteti - (broj: 57)

05.03.2004

Srbija konačno dobila novu Vladu

Ma­nji­na­ma uki­nut cen­zus,ne­ja­snoće osta­le - (broj: 57)

05.03.2004

Pošto Zakon to posebno ne regulira, za stranke nacionalnih manjinaostaje obveza od 10.000 potpisa prilikom predavanja izborne liste

U Skupštini Srbije izmijenjen Zakon o izboru narodnih zastupnika

Upućeni jedni na druge - (broj: 57)

05.03.2004

»U obje zemlje imamo i europske težnje, a mi u Hrvatskoj očekujemo uskoro i potvrdu našeg puta u EU«

Iz intervjua hrvatskog premijera Ive Sanadera beogradskom Radiju B92

Vijesti - (broj: 57)

05.03.2004

Usvojen elaborat i inicijativa o sveučilištu - (broj: 57)

05.03.2004

Sjednica Skupštine općine Subotica prekinuta zbog kvoruma

Tam­bu­ro, tam­bu­ri­ce - (broj: 57)

05.03.2004

Nakon knjige »Zasvirajmo tambure« pred nama je i druga knjiga ovog vrsnog glazbenog pedagoga »Zasvirajmo tambure 2« ponovno u nakladi Kulturnog centra »Gatalinka« iz Vinkovaca.

Predstavljena nova knjiga Mihaela Ferića

»Predragi Bijeli Brk« na lomači zbog Lovanje - (broj: 57)

05.03.2004

Lastovske karnevalske svečanosti

Po­mažemo svi­ma ko­ji­ma je po­moć po­treb­na - (broj: 57)

05.03.2004

Don Ivo Ćorić, direktor Caritasa Kotorske biskupije

Po­klad­ni bal u San­to­vu - (broj: 57)

05.03.2004

Maška­re u Ru­mi - (broj: 57)

05.03.2004

Pred­stav­ni­ci »Šoka­di­je« u No­vom Sa­du - (broj: 57)

05.03.2004

Predstavljene starinske šokačke nošnje, rukotvorine i pribor, starinska jela i kolači

U okviru prezentacije turističke organizacije općine Apatin

Prva ovogodišnja sjednica MZ Sonta - (broj: 57)

05.03.2004

Re­zul­tat ni­je bi­tan, bit­no je druženje - (broj: 57)

05.03.2004

Međunarodna nogometna utakmica u Sonti: Dinamo – Vupik

Obrazovanje u višenacionalnoj sredini - (broj: 57)

05.03.2004

Planira se radni susret učitelja

Rješava­nje stam­be­nog pro­ble­ma iz­bje­gli­ca - (broj: 57)

05.03.2004

Dugoročni krediti za otkup kuća

Franjevci u Bačkoj i Podunavlju - (broj: 57)

05.03.2004

Bunjevačko-šokački Hrvati (21.)

Ise­lje­ne obi­te­lji iz Sri­jem­skih Kar­lo­va­ca - (broj: 57)

05.03.2004

Kako je umirao moj narod (19.)

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay