Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Iz ma­le Ve­li­ke u ve­li­ku Ki­nu - (broj: 73)

04.11.2005

Proteklu polusezonu bivši nogometaš Kamen Ingrada proveo je u kineskom prvoligašu Guang Zhou Razgovor vodio: Dražen Prćić

Aleksandar Kopunović, prvi subotički nogometaš koji je zaigrao u Kini

Hrckova sveznalica - (broj: 73)

04.11.2005

T(V)JED­NIK - (broj: 73)

04.11.2005

Piše: Milivoj Prćić

Kultura - (broj: 73)

04.11.2005

Knji­ga na po­nos mno­gočla­noj po­ro­di­ci - (broj: 73)

04.11.2005

O knjizi govorili Marin Dulić, Josip Ivanković te njezin autor Lazar Ivan Krmpotić * Na koncu promocije dogovoren je i sljedeći – treći Obiteljski skup Dulića koji bi se trebao održati u ljeto 2007. godine * Promociju je pratio i prigodan kulturno-umjetnički program

Predstavljanje knjige »Veliko obiteljsko stablo Dulićevih« u Đurđinu

Bo­gat je­se­nski pro­gram Hr­vat­ske čita­o­ni­ce - (broj: 73)

04.11.2005

U tijeku su pripreme za otvorenje spomen-kuće profesora Bele Gabrića * U organizaciji Hrvatske čitaonice održat će se IV. Pokrajinska smotra recitatora i IV. Dani Balinta Vukova

Otvorenje prostorija Hrvatske čitaonice, književna manifestacija i smotra recitatora

O se­ce­si­ji iz da­našnjeg ku­ta - (broj: 73)

04.11.2005

Je li secesija dekadentna? Je li ona izražava malograđanski ukus, je li ona poslednji odsjaj »lijepog doba« (belle epoque) na prekretnici vijekova uoči razarajućih Svjetskih ratova, je li ona pokušaj ostvarenja sveukupnosti umjetnosti te nešto drugo, ili je pak preteča moderne arhitekture, te ima li i nove secesije?

Međunarodno savjetovanje

Sjećanje na đako­vačkog sje­me­nićtar­ca - (broj: 73)

04.11.2005

Gosti na promociji bili su pomoćni đakovački biskup msgn. Đuro Hranić i đakovački sjemeništarac, rodom Vaištanac, Dragan Muharem

Promocija knjige »Matija Pavličić, hrvatski sveti Alojzije« u Vajskoj

Im­pe­ra­tiv re­sta­u­ra­ci­je »vri­e­me­na« - (broj: 73)

04.11.2005

U Vukovljevoj zbirci pjesama je, prema riječima Žigmanova, idejno i poetski uvjerljivo iznijet svjetonazor u kojemu se ono životno a jednostavno prepoznaje kao glavna mjera, noseća istina i temeljita vrijednost i to ne samo čovjekova, već, kako je dodao, »svega onoga što život ima«

Promocija knjige Ante Vukova »Vrati vrieme« u Subotici

Na­sta­vak su­rad­nje hr­vat­skih kul­tur­nih udru­ga - (broj: 73)

04.11.2005

Jesenska likovna kolonija u Bajmoku

Psi­ho­mo­do Pop – »Te­kućih 20« - (broj: 73)

04.11.2005

Croatia Records, 2003.

Pro­sla­vljen blag­dan Sve­tog Di­mi­tri­ja - (broj: 73)

04.11.2005

U Srijemskoj Mitrovici

Svi Sve­ti - (broj: 73)

04.11.2005

Dan sjećanja

Po­li­tički život Fra­na Su­pi­la - (broj: 73)

04.11.2005

Priredio: Zdenko Samaržija

Gric­ka­nje sje­men­ki - (broj: 73)

04.11.2005

Povrh toga što »ubijaju« vrijeme i nervozu, sjemenke su izuzetno hranljive i ljekovite Piše: Dražen Prćić

Jedna od najstarijih vrsta »zabave«

Pro­buđena na­da - (broj: 72)

18.06.2004

Kako, molim? - (broj: 72)

18.06.2004

Neo­me­ta­na sr­bi­za­ci­ja Voj­vo­di­ne - (broj: 72)

18.06.2004

Incidenti s međunacionalnim predznakom i njihov utjecaj na odnose u Pokrajini

Između ra­di­ka­li­za­ci­je i de­mo­kra­ti­za­ci­je - (broj: 72)

18.06.2004

Rezultati predsjedničkih izbora već u nedjelju su otvorili pitanje opstanka Vlade Srbije, političke stabilnosti Srbije i pitanje eventualne podrške u drugom krugu jednom ili drugom kandidatu

Srbija na prekretnici

Kar­di­na­lo­ve ri­ječi ohra­bre­nja - (broj: 72)

18.06.2004

Predstavnici hrvatske zajednice iz SiCG na prijamu kod kardinala Bozanića

Cr­kva pre­ti­je­sna za sve vjer­ni­ke - (broj: 72)

18.06.2004

Euharistijsko slavlje u Beogradu

U ra­lja­ma po­vi­je­sti i po­li­ti­ke - (broj: 72)

18.06.2004

Niti su odnosi u Vojvodini tijekom povijesti uvijek bili idilični, niti se nepobitno pogoršanje sadašnjih međunacionalnih odnosa može promatrati samo u sklopu odnosa aktualne vlasti u Srbiji prema općim pojmovima kao što su demokracija, ravnopravnost, tolerancija

Međunacionalni incidenti i latentna napetost u Vojvodini

Imena mijenjana, opredjeljenja ostala ista - (broj: 72)

18.06.2004

HKUD »Vladimir Nazor« u Somboru jedno je od najstarijih hrvatskih društava u Vojvodini * Utemeljeno je 1935. godine * Od osnutka do danas nekoliko puta je mijenjalo naziv, ali je uvijek pronosilo slavu hrvatskih velikana pisane riječi u svom imenu * Žetvene pletisanke na somborski način.

Šima Raič, predsjednik HKUD »Vladimir Nazor« u Somboru

Kon­sti­tu­i­ran od­bor za službe­nu upo­ra­bu je­zi­ka - (broj: 72)

18.06.2004

Pri Hrvatskom Nacionalnom Vijeću

Ini­ci­ja­ti­va za do­nošenje za­ko­na o na­ci­o­nal­nim vi­jećima - (broj: 72)

18.06.2004

Po po­la mi­li­ju­na za na­klad­ništvo ma­nji­na - (broj: 72)

18.06.2004

»Libertatei«, »Pančevu« i »Kulturi« pokrajina dodijelila sredstva

Važno je preći prag - (broj: 72)

18.06.2004

Prijave za pristupanje razredbenom postupku za upis na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj primaju se za prvi razredbeni rok do 5. srpnja, a razredbeni ispiti su od 5. do 10. srpnja. * Cijela grupa studenata odlazi 2. srpnja vlakom iz Vinkovaca na razredbeni ispit. * Upis studenata koji su stekli potrebne uvjete vrši se od 12. do 16. srpnja*

Studiranje u matičnoj domovini – bliži se vrijeme upisa

Rekreacija - (broj: 72)

18.06.2004

Samo pol sata prolivenog znoja dovoljno je da se ublaže brojni negativni efekti i preveniraju još brojnije bolesti koje vrebaju iz potaj

Sport u službi zdravlja

Otvoriti cestu, pomoći poljoprivrednicima - (broj: 72)

18.06.2004

Ta cesta treba voditi od autoceste do graničnog prijelaza Kelebija, a izgrađena je od puta Subotica-Žednik do Subotica-Bajmo

Inicijativa potpredsjednika SO Lazara Barakovića

Vijesti - (broj: 72)

18.06.2004

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay