Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Na svom je­zi­ku o svom na­ro­du - (broj: 65)

30.04.2004

Prvenstveno okrenut prema tradicionalnoj književnosti bačkih Hrvata, ovaj autor je bio nastavljač napora svojih preteča na kulturnom prosvjećivanju i uzdizanju svog naroda * O hrvatskoj problematici nastoji govoriti s dasaka, koje znače život ne samo za glumce, već i za stvaraoce, a i gledateljstvo.

O djelu Antuna Karagića, pisca kazališnih komada i novela

Prvomajski sveti Josip - (broj: 65)

30.04.2004

O radu kao pravu, a ne dužnosti čovjeka

Col­le­gi­um Pro Mu­si­ca Sac­ra u Su­bo­ti­ci - (broj: 65)

30.04.2004

Koncert u katedrali Sv. Terezije Avilske

Vijesti - (broj: 65)

30.04.2004

Priručnik za široki krug čitatelja - (broj: 65)

30.04.2004

O prvom svesku Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca

Naj­viši do­met hr­vat­skog re­a­li­zma - (broj: 65)

30.04.2004

Ante Kovačić

Ne­sta­nak naj­moćni­jih obi­te­lji u Hr­vat­skoj - (broj: 65)

30.04.2004

Nakon a pogubljenja Petra Zrinskog i Frana Krsta Frankopana, njihova velikaška imanja su zaplijenjena, a put prema uvođenju apsolutizma bio je otvoren * Nakon toga više nije postojala vojna ni politička snaga koja bi se mogla oduprijeti centralističkoj politici Habsburgovaca

Tristotrideset i treća godišnjica pogubljenja Zrinskog i Frankopana

Pla­net Ze­mlja go­vo­ri 6.000 je­zi­ka - (broj: 65)

30.04.2004

»Koliko jezika govoriš toliko vrijediš«…

Babilonska kula današnjice

Uskrsni tjedan u Londonu - (broj: 65)

30.04.2004

Moje putovanje

NBA Play off - (broj: 65)

30.04.2004

Započelo je doigravanje u najjačoj svjetskoj košarkaškoj ligi

Vijesti - (broj: 65)

30.04.2004

Sonćan­ske un­cu­ta­ri­je - (broj: 65)

30.04.2004

Avis za Hrvatsku - (broj: 64)

23.04.2004

Kako, molim? - (broj: 64)

23.04.2004

Ma­nji­ne na po­grešnoj stra­ni - (broj: 64)

23.04.2004

Uoči još jednih predsjedničkih izbora u Srbiji

Minimum je izučavanje hrvatskog jezika - (broj: 64)

23.04.2004

»Dok ne dudemo imali razrede, odnosno maksimum, mislim da će u Somboru proći još dosta vremena, barem godinu, dvije«

Joza Kolar, predsjednik Podružnice DSHV-a u Somboru

Pre­ra­no za ko­men­ta­re - (broj: 64)

23.04.2004

OŠ »Đuro Salaj« u Subotici

Predstoji anketiranje roditelja - (broj: 64)

23.04.2004

»S prvom generacijom je bilo najteže. Sada već imamo i određeno iskustvo, a i s udžbenicima je lakše – ono najteže je prebrođeno«

Ljiljana Dulić, ravnateljica OŠ »Vladimir Nazor« u Đurđinu

Izdvajati se ili ne - (broj: 64)

23.04.2004

Roditeljske nedoumice u Ljutovu

Za­hva­la ured­ni­ka su­rad­ni­ci­ma - (broj: 64)

23.04.2004

Nakon izlaska iz tiska prvog sveska Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca

Hrcko – najznačajniji projekt - (broj: 64)

23.04.2004

Između uravnilovke i podrške konkretnim programima, Komisija odabrala kompromis * Kvalitativni iskorak u odnosu na dosadašnji stav Komisije * Ubuduće akcent na promoviranju pojedinačnih projekata značajnih za cijelu hrvatsku zajednicu

Komisija HNV-a rasporedila sredstva za hrvatsku zajednicu iz pokrajinskog proračuna

Podrška Borisu Tadiću - (broj: 64)

23.04.2004

»Glede Subotice upozoravamo na novi pokušaj podjele i slabljenja ujedinjene političke opcije Hrvata koju sprovodi Bela Tonković«, kaže se među ostalim u priopćenju

Priopćenje nakon sjednice Vijeća Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini

Potpunije ostvariti vlastita prava - (broj: 64)

23.04.2004

Konstitutivna sjednica Vijeća DSHV-a

Naj­više za HAD i »Ko­lo« - (broj: 64)

23.04.2004

Sredstva koja je odobrilo Tajništvo za obrazovanje i kulturu APV

Nad­vla­da­ti na­rod­njačku svi­jest - (broj: 64)

23.04.2004

Prvo objavljivanje jedne moje pjesme bio je prijelomni trenutak * Presudan je bio poticaj i književni utjecaj Lazara Merkovića * Balint Vujkov je trebao napisati ‘subotičke Glembajeve’, jer je poznavao ovaj narod u dušu * Za opstanak hrvatske zajednice u Vojvodini, uz njegovanje kulturne baštine, nužna je i mogućnost prakse suvremenog stvaralaštva u kulturi Dvotjednik »Žig« je prestao izlaziti zbog nedostatka financijskih sredstava

Vojislav Sekelj, književnik, publicist i novinar

Aktualno - (broj: 64)

23.04.2004

Ma­gični mi­ni­mum mi­ni­mu­ma - (broj: 64)

23.04.2004

Najveći paradoks ogleda se u činjenici da je meso u nas najjeftiniji prehrambeni artikl, stoga nije nimalo čudno kako nam umjesto standarda raste jedino razina kolesterola

Život na rubu egzistencije

Povratak mom gradu - (broj: 64)

23.04.2004

»Mi ovdje u Subotici završimo školu na srpskom jeziku, a onda kad odemo u Zagreb odjednom se moraš preokrenuti, tako da neki prelazni period između ekavice i ijekavice za mene je bila ikavica. Nikome ne smeta, a nama dobro dođe da se lakše i brže uklopimo«

Razgovor s mladima: Adrijana Vojnić Hajduk

Bijeli novci za crne dane - (broj: 64)

23.04.2004

»Muka me uhvati kad se sjetim po kojoj cijeni su od mene otkupili žito, kad su mi ga isplatili, a po kojoj cijeni mi sad prodaju brašno i kruh. A mi se čudimo što nam mladi odlaze iz sela«, kaže Stipan Sotinac Grof, poljodjelac iz Plavne

Priča iz Plavne

»Brat­stvo« pre­da­lo re­kon­stru­i­ra­ne va­go­ne - (broj: 64)

23.04.2004

Ministar Velimir Ilić u Subotici

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay