Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Doček Nove godine u Barceloni - (broj: 66)

07.05.2004

Pomisao na terorizam, koji se još te 2000. godine osjećao na ulicama Španjolske, nije ni malo prijao

Moje putovanje

Samba u Mađarskoj - (broj: 66)

07.05.2004

U srijedu 28. travnja na stadionu »Ferenc Puskás« plesala se

Vijesti - (broj: 66)

07.05.2004

Direktorske huncutarije - (broj: 66)

07.05.2004

Bi­je­li rupčić - (broj: 65)

30.04.2004

Kako, molim? - (broj: 65)

30.04.2004

Gubitnici u vihoru zla - (broj: 65)

30.04.2004

Ženska solidarnost naspram novih političkih prijetnji

Avis euforija prvog iskoraka - (broj: 65)

30.04.2004

Prema ocjeni Europske komisije, Hrvatska ima stabilne demokratske institucije koje uredno funkcioniraju, poštuju ograničenja svojih ovlasti i međusobno surađuju * Hrvatska može ispuniti potrebne kriterije u svim poglavljima u srednjoročnom razdoblju od pet godina, osim na području zaštite okoliša

Europska komisija objavila pozitivno mišljenje o Hrvatskoj

Odluka je na roditeljima - (broj: 65)

30.04.2004

Očekuje se da upisa u hrvatske odjele bude, osim u Subotici, i u Đurđinu, Maloj Bosni, Aleksandrovu, Starom Žedniku

Sastanak roditelja budućih prvaka, potencijalnih polaznika hrvatskih odjela

Uvje­ti za obra­zo­va­nje na hr­vat­skom sve bo­lji - (broj: 65)

30.04.2004

»U Općini Subotica postoje škole gdje je broj djece mali, osobito u nekim selima, i do sada je uvijek bio otvaran odjel čak i s pet đaka * Teško je dobiti tu dozvolu, ali se nadamo da ćemo i ove godine moći zadovoljiti sve zahtjeve i osigurati da djeca ne putuju«

Edit Pintér Molnár, članica Izvršnog odbora SO Subotica zadužena za obrazovanje

»Ko­mu­ni­stička prak­sa po­li­tičke čist­ke« - (broj: 65)

30.04.2004

Reagiranje Bele Tonkovića na prošlotjedno priopćenje DSHV-a

Stva­ra­nje okvi­ra za su­rad­nju - (broj: 65)

30.04.2004

Najavljene sinkronizirane aktivnosti na planu obrazovanja, informiranja i gospodarstva

Prvi službeni susret čelnika DSHV-a i HNV-aPrvi službeni susret čelnika DSHV-a i HNV-a

Mo­gućnost da sačuva­mo iden­ti­tet - (broj: 65)

30.04.2004

Postojanje hrvatskih odjela značajno je i zbog pozitivnog ozračja koje vlada među nama, na relaciji učenik-obitelj-škola-crkva * Sada svi djelujemo u istom duhu i dijete više nije u poziciji kao što je bilo ranije, da jedno uči u obitelji, a drugo u školi. * Materinji jezik omogućuje učeniku stvaranje svijesti o sebi, drugima, okruženju, i ono što je jako važno, razvija samopoštovanje i samopouzdanje * Upis je tek počeo, ali primjećujem daleko veću zainteresiranost roditelja, nego što je to bilo prošle ili pretprošle

Ana Čavrgov, učiteljica u odjelu na hrvatskom jeziku, o nastavi na materinjem jeziku

In­ci­den­ti do­bi­va­ju no­vi tok - (broj: 65)

30.04.2004

Omladinski županijski pokret 64 iz Segedina, koji veliča nekadašnju veliku Mađarsku, najavljuje prosvjedno okupljanje zbog incidenata usmjerenih protiv vojvođanskih Mađara * József Kasza najoštrije osudio održavanje takvog prosvjeda

Stanje u Vojvodini se usložnjava

Aktualno - (broj: 65)

30.04.2004

Zlo se ne smi­je gu­ra­ti pod te­pih - (broj: 65)

30.04.2004

»Suočavamo se s neobičnom, mračnom prošlošću – autoritarnom« (dr. Stanko Pihler) * »Moramo konstatirati kako ovdje ne samo da nema suočavanja s prošlošću, nego se u Srbiji prošlost prerađuje« (dr. Jovica Trkulja) * »Prošlost se mora savladati da ne bi vladala nama« (dr. Vladimir Vodinelić)

Savladavanje autoritarne prošlosti u Srbiji danas

Ka­ko do rad­nog mje­sta? - (broj: 65)

30.04.2004

Ova sredina (Sjevernobački okrug) traži poznavanje dvojezičnosti prilikom obavljanja radnih zadaća * Budući poslodavci inzistiraju na aktivnom znanju mađarskog jezika * Svaka nezaposlena osoba koja govori ovaj jezik govorne sredine može u startu računati na znatno viši postotak šansi za zaposlenjem * Prije svih za rad u administraciji i javnim službama

Zabrinjavajući porast nezaposlenosti

Ot­počeo pro­gram Dužijan­ce 2004. - (broj: 65)

30.04.2004

Blagoslovom žita u Starom Žedniku

Dijelili pomoć i prekidali samoće - (broj: 65)

30.04.2004

Deset godina Dobrotvorne zajednice »Amor Vincit«

»Za­ve­slaj na pučinu« - (broj: 65)

30.04.2004

Mladi katolici iz Vojvodine na susretu hrvatske katoličke mladeži u Šibeniku

Za­jed­no za Eu­ro­pu - (broj: 65)

30.04.2004

Ho­dočašće Za­dra­na u Sri­jem­sku Mi­tro­vi­cu - (broj: 65)

30.04.2004

Otvaraju se velike mogućnosti - (broj: 65)

30.04.2004

Prvi brod s američkim turistima pristao u Vukovaru

Savjetovanje sudaca o pojedinim pristupima sudskog vještačenja - (broj: 65)

30.04.2004

Društvo agrar­nih no­vi­na­ra - (broj: 65)

30.04.2004

Rješavanje velikih problema - (broj: 65)

30.04.2004

Pojačane komunalne aktivnosti u Sonti

Želimo povezivanje s Europom - (broj: 65)

30.04.2004

Prvosvibanjska čestitka DSHV-a

Sonta – sumrak ili zora? - (broj: 65)

30.04.2004

Kako ćemo ostvarivati suradnju s matičnom nam državom Hrvatskom, ako ne želimo da nam djeca uče hrvatski jezik s elementima hrvatske kulture,

Priopćenje Mjesne organizacije DSHV-a, Sonta

Tri stoljeća našeg trajanja i traganja - (broj: 65)

30.04.2004

Bunjevačko šokački Hrvati (30.)

Sta­nje i re­a­gi­ra­nje u Ze­mu­nu - (broj: 65)

30.04.2004

Kako je umirao moj narod (27.)

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay