Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Subotičke huncutarije - (broj: 62)

09.04.2004

Ohrabreni vandali - (broj: 61)

02.04.2004

Kako, molim? - (broj: 61)

02.04.2004

Živje­lo pri­ja­telj­stvo - (broj: 61)

02.04.2004

Usamljen poziv jednog Vojvođanina

No­vi van­da­li­zamna sta­ro­me mje­stu - (broj: 61)

02.04.2004

Porušeno 96 križeva, razbijeno ili porušeno tridesetak kamenih vaza, porušeno nekoliko klupa i oštećeno nekoliko spomenika

Ponovno skrnavljenje grobova na Kerskom groblju u Subotici

Podsjećanje na obveze - (broj: 61)

02.04.2004

Iako je zakonska obveza za financiranje rada nacionalnih vijeća postojala, ona nisu dobila nikakva sredstva za funkcioniranje niti iz proračuna Republike Srbije, niti iz proračuna Državne Zajednice

Zajednički zahtjevi deset vijeća nacionalnih manjina

Otvo­re­ne no­ve stra­ni­ce zvu­ka tam­bu­re - (broj: 61)

02.04.2004

Muzičkim instrumentima u cjelini tamburaškog orkestra željeli smo svirati muzičke komade iz klasične muzičke literature * Naš repertoar zasniva se i na obradi i stilizaciji glazbene baštine, dakle izvorne glazbe * Uspjeli smo ostvariti nov standard * Od dolaska Zorana Mulića za dirigenta orkestra, naš zajednički cilj je da zvuk našeg tamburaškog orkestra približimo zvuku simfonijskog orkestra * Za sada još ne prepoznajem svog nasljednika

Stipan Jaramazović, voditelj Subotičkog tamburaškog orkestra

Vojvodina dobila proračun i tri nova fakulteta - (broj: 61)

02.04.2004

Osnivaju se Pedagoški fakultet u Srijemskoj Mitrovici i učiteljski fakulteti u Subotici i Vršcu

Odlukama pokrajinskog parlamenta

Pr­va go­di­na Kon­ven­ci­je - (broj: 61)

02.04.2004

Sporazum o socijalnom osiguranju između SCG i Republike Hrvatske

Pro­tje­ra­ni­ma pri­o­ri­tet mi­ro­vi­na - (broj: 61)

02.04.2004

Predsjednik Sabora obećao pomoć prognanim Hrvatima iz Vojvodine Za predsjednika Udruge ponovno izabran Mato Jurić

Održana izborna Skupština Udruge protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata

U pla­nu šire­nje ak­tiv­no­sti i oma­so­vlje­nje član­stva - (broj: 61)

02.04.2004

Održana Druga redovita godišnja skupština HUK »Lajčo Budanović« u Maloj Bosni

Vijesti - (broj: 61)

02.04.2004

Dobar primjer - (broj: 61)

02.04.2004

U spomenutih jedanaest stoljeća najveći dio zauzima zajednički život pripadnika dvaju naroda ili bar život jednih uz druge, dok su daleko rjeđe bile situacije kada su bili jedni protiv drugih * Zato je autor u pravu što ustrajava na primjerima dobra, jer za suprotno uvijek ima vremena

Izložba Tisućstogodišnje veze Hrvata i Mađara

Hrvatski jezik na čekanju - (broj: 61)

02.04.2004

Skupština općine Apatin odlučila

Po­ložen ka­men te­me­ljac za no­vu cr­kvu - (broj: 61)

02.04.2004

Prošle nedjelje u Dardi

Zajedno k političkoj integraciji - (broj: 61)

02.04.2004

Obnovljen rad Mjesne organizacije DSHV-a u Starom Žedniku

Po­moć ru­skog Mi­ni­star­stva za iz­van­red­ne si­tu­a­ci­je - (broj: 61)

02.04.2004

Kako dobro prenositi poruke? - (broj: 61)

02.04.2004

Edukacija za učinkovitije komuniciranje

Dijalog »žena – iz njenog i njegovog ugla« - (broj: 61)

02.04.2004

ijalog »@ena – iz njenog i njegovog ugla«

Želja i per­spek­ti­va - (broj: 61)

02.04.2004

Glumačke ambicije Anree Barun

Izabrano novo rukovodstvo - (broj: 61)

02.04.2004

Godišnja skupština HKPD »Matija Gubec«

Us­pje­si osmoŠko­la­ca iz Son­te - (broj: 61)

02.04.2004

Vijesti - (broj: 61)

02.04.2004

Šimun Matković župnik Bunjevaca - (broj: 61)

02.04.2004

Bunjevačko-šokački Hrvati (26.)

Mučno stanje u Novom Slankamenu - (broj: 61)

02.04.2004

Kako je umirao moj narod (23.)

Ospo­so­bi­ti tri cen­tra - (broj: 61)

02.04.2004

Mogući pravci razvitka kulturne politike hrvatske nacionalne zajednice u Srijemu (I. dio)

Kamen - (broj: 61)

02.04.2004

Put spasenja

Nove razine ko­mu­ni­ka­ci­je - (broj: 61)

02.04.2004

Aktivnosti Gradskog muzeja Subotica u sklopu kulturne suradnje

Vijesti - (broj: 61)

02.04.2004

U brodolomu vremena - (broj: 61)

02.04.2004

Predstavljen roman Ante Vukova »Kuća porculanske lutke«

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay