Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Pi­o­nir na­tu­ra­li­zma - (broj: 59)

19.03.2004

Eugen Kumičić

Eko­no­mi­ja je ra­di čovje­ka - (broj: 59)

19.03.2004

O knjizi Dionigia Tettamanzia »Kršćanstvo i globalizacija«

Ante Evetović Miroljub SUDRUGOVIMA - (broj: 59)

19.03.2004

Iz Antologije poezije bunjevačkih Hrvata

Večer sjećanja na Ma­ti­ju Po­lja­ko­vića - (broj: 59)

19.03.2004

U HKC »Bunjevačko kolo«

Bli­stav na­stup Lju­tovčana - (broj: 59)

19.03.2004

Vrsna predstava – malo gledatelja

Ivan Mikulić pobjednik »Dore« - (broj: 59)

19.03.2004

Iz­vor živo­ta i to­pli­ne - (broj: 59)

19.03.2004

S novim proljećem vraća nam se Sunce

Pustinjske čari Egipta - (broj: 59)

19.03.2004

Moje putovanje

Dupla kruna se očekuje na Poljudu - (broj: 59)

19.03.2004

Igor Štimac, sportski direktor splitskog Hajduka

Vijesti - (broj: 59)

19.03.2004

Žednički kamenčići - (broj: 59)

19.03.2004

Izgubljena godina - (broj: 58)

12.03.2004

Kako, molim? - (broj: 58)

12.03.2004

Oslo­nac hr­vat­ske in­te­li­gen­ci­je - (broj: 58)

12.03.2004

Pet godina Hrvatskog akademskog društva

Afere već na početku - (broj: 58)

12.03.2004

Kredibilitet članova nove Vlade doveden u pitanje

Država će po­moći Hr­va­te - (broj: 58)

12.03.2004

Zainteresiranost za materijalnu podršku jednoj značajnoj manifestaciji koju Hrvati sami odaberu, Danima Hrvata u Beogradu i Hrcku

Ministar Rasim Ljajić razgovarao s predstavnicima Hrvatskog nacionalnog vijeća

Hrvatsko akademsko društvo, osvrt na prošlost i planovi za budućnost - (broj: 58)

12.03.2004

Hrvatsko akademsko društvo, osvrt na prošlost i planovi za budućnost

Po­treb­na je ja­sna stra­te­gi­ja obra­zo­va­nja - (broj: 58)

12.03.2004

Održan peti aktiv učitelja hrvatskih odjela

Svjedok jednog vremena - (broj: 58)

12.03.2004

Predavanje hrvatskog akademika Dušana Bilandžića u Subotici

Što i ka­ko je­du ško­lar­ci? - (broj: 58)

12.03.2004

Ishrana i ishranjenost školske djece

Re­for­me se ne mo­gu za­u­sta­vi­ti - (broj: 58)

12.03.2004

Za nekih četiri do pet godina Vojska SCG će biti jedna potpuno nova, moderna vojska. To je nepovratni proces koji se ne može zaustaviti * Oni koji su inzistirali na državotvornosti od takozvanih demokratskih stranaka nisu uspjeli do kraja tu liniju artikulirati * Moram reći da se ovdje pati od jednog mita o takozvanoj srednjoeuropskoj, multietničkoj tolerantnoj Vojvodini* Manjinama se neće puno pomoći tako što će Novi Sad imati autonomiju one moraju imati utjecaja na lokalnu vlast, a lokalna vlast mora imati odgovarajuće instrumente i novac

Dr. Dušan Janjić, koordinator Foruma za etničke odnose

Telex - (broj: 58)

12.03.2004

Zašti­ta od gra­da - (broj: 58)

12.03.2004

Kako se obraniti od elementarne nepogode?

Ne­ka odo­li tko može - (broj: 58)

12.03.2004

Nacionalni mozaik ovoga sela od 3.169 stanovnika danas čine Mađari (45,91 posto), i Hrvati (35,96 posto) podijeljeni na Hrvate i Bunjevce. Preostali dio čine Srbi, Jugoslaveni (sic!) i malobrojni Nijemci, Crnogorci i ostali * Mise se u crkvi Rođenje Blažene Djevice Marije služe redovito na dva jezika, hrvatskom i mađarskom, a po potrebi i na njemačkom jeziku * U dvojezičnoj školi, na mađarskom i srpskom jeziku, ima zainteresiranih đaka i za nastavu na hrvatskom jeziku

Jedan dan u Lemešu

Subotica vijesti - (broj: 58)

12.03.2004

»Šansa za stabilnost bez droge« - (broj: 58)

12.03.2004

U četvrtak završena dvodnevna konferencija Euroregije Dunav-Kireš-Moris-Tisa

Edu­ka­ci­ja za žene pod­u­zet­ni­ce u Su­bo­ti­ci - (broj: 58)

12.03.2004

Korizma nekad i sad - (broj: 58)

12.03.2004

Seminar o korizmi u tradicijskoj baštini

Osječki proljetni sajam - (broj: 58)

12.03.2004

U Osijeku početkom ožujka

Svje­dočenje pri­ja­telj­stva - (broj: 58)

12.03.2004

  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay