Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Autonomaši pod udarom prijetnji - (broj: 59)

19.03.2004

Dvojica političkih lidera kažu da valja ozbiljno shvatiti ovu prijetnju smrću zbog neminovne asocijacije s ubijenim premijerom Đinđićem

Smaknuće za Čanka i Kaszu do kraja godine – tvrdi »prijeki revolucionarni sud dijaspore«

Naklada i dalje prioritet - (broj: 59)

19.03.2004

Stipan Stantić iz Đurđina izabran za novog predsjednika

Održana izborna skupština Matice hrvatske u Subotici

Stranačko pro­vje­tra­va­nje - (broj: 59)

19.03.2004

Za nove dopredsjednike izabrani Josip Gabrić, Martin Bačić, Đorđe Čović, Franjo Vujkov i Josip Pekanović * Blaško Temunović i Josip Ivanković zbog neistina iznijetih u javnost isključeni iz stranke

Konstituiran novi saziv Predsjedništva DSHV-a

Po­treb­na pro­fe­si­o­na­li­za­ci­ja u kul­tu­ri - (broj: 59)

19.03.2004

Očekuje se da će se ubuduće postizati značajniji rezultati u kulturi, informiranju, obrazovanju i uporabi jezika

Predstavnici HMI posjetili su prošloga tjedna Sombor, Suboticu i Rumu

Obo­stra­no ko­ri­stan po­sjet - (broj: 59)

19.03.2004

O aktivnostima Somboraca govorili Šima Raič, Zoran Čota i Josip Pekanović

Večer Hrvatske matice iseljenika u Somboru

Predstavnici Hrvatske matice iseljenika u posjetu Rumi - (broj: 59)

19.03.2004

Prvi zajednički susret predstavnika svih hrvatskih društava iz Srijema

Predstavnici Hrvatske matice iseljenika u posjetu Rumi

Oslo­nac Hr­va­ti­ma iz­van do­mo­vi­ne - (broj: 59)

19.03.2004

HMI je institucija kulture i njezina je zadaća prije svega u domeni, najšire rečeno, hrvatske kulture, pomagati zajednice izvan matične domovine, pomagati im da sačuvaju svoj jezik, kulturu, tradiciju, običaje * U Hrvatskoj imamo manjine i polazimo od toga da smo dužni pobrinuti se kao hrvatska država da hrvatskim manjinama u susjednim zemljama isto tako budu osigurana prava

Nikola Jelinčić, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika

U zaštiti »narodnog odvjetnika« - (broj: 59)

19.03.2004

Četvrti seminar o instituciji ombudsmana

Ne daju se Hrvatiu Crnoj Gori - (broj: 59)

19.03.2004

U izvješću o radu istaknuto je kako se u proteklom razdoblju Hrvatsko građansko društvo čvrsto integriralo u crnogorsko-hrvatske tokove i postalo prepoznatljiv subjekt i nezaobilazni čimbenik, zatim, poboljšavaju, te da se od otvaranja granice na Debelom Brijegu, promet stalno povećava kako se na radost naroda koji živi u Hrvatskoj i Crnoj Gori odnosi između dviju država stalno

U Baru održana Godišnja skupština Hrvatskog građanskog društva Crne Gore

Po­vra­tak na tržište SCG - (broj: 59)

19.03.2004

Školska knjiga konačno u Subotici

Za bo­lje uvje­te pro­iz­vod­nje - (broj: 59)

19.03.2004

»Prvo pitanje koje će biti postavljeno ministrici poljoprivrede i Vladi bit će – kako riješiti kredite za umjetno gnojivo za prehranu strnih žita, pitanje kreditiranja proljetne sjetve, pitanje ‘zelene’ nafte i isplate poljoprivrednih mirovina«, kaže Pavle Kujundžić, predsjednik inicijativnog odbora za formiranje Udruge

Osnovana Udruga poljoprivrednika Subotice

Vijesti - (broj: 59)

19.03.2004

Građani ne žele bes­pla­tan pli­no­vod? - (broj: 59)

19.03.2004

Nastavak prekinute sjednice SO Subotica

Za nagradu –‘ tjedan na moru - (broj: 59)

19.03.2004

Poziv za sudjelovanje na Prvom natječaju literarnih i novinarskih radova »Zlatna ribica«

Do­na­ci­je za Ka­to­ličku i Pra­vo­slav­nu cr­kvu u Tiv­tu - (broj: 59)

19.03.2004

Pomoć zrenjaninske »Jugoremedije«

Kulturno-umjetnička društva dobila novčana sredstva - (broj: 59)

19.03.2004

Iz­bo­ri za sa­vje­te MZ u Bačkom Mo­nošto­ru - (broj: 59)

19.03.2004

Od­nošenje ot­pa­da i u na­se­lje­nim mje­sti­ma - (broj: 59)

19.03.2004

Dah Ja­dra­na u Son­ti - (broj: 59)

19.03.2004

Gostovanje klape »Bunar« i Žudija iz Vodica, Republika Hrvatska

Po­li­ci­ja i sud pro­tiv le­gi­tim­nih vla­sni­ka - (broj: 59)

19.03.2004

Apeli mještana i zabrinute bokeljske javnosti da će ekološka bomba na Sinjarevu pogubno djelovati na najbližu okolicu, sliv obližnjeg izvorišta Topliš, uvalu Solila koje je prirodno mrijestilište ribe, ornitološki rezervat i prostor za marikulturu, ostali su bez efekta

Država uporna da ostvari projekat regionalne deponije na Lovanji

Ilirski preporod - (broj: 59)

19.03.2004

Bunjevačko-šokački Hrvati (24.)

Slučaj jed­nog kon­ver­ti­ta - (broj: 59)

19.03.2004

Kako je umirao moj narod (21.)

O na­ci­o­nal­noj svi­je­sti bačkih Hr­va­ta - (broj: 59)

19.03.2004

Uklještenost Bunjevaca između mađarizacije u XIX. i srbizacije u XX. stoljeću

Hrvatska revija, časopis Matice hrvatske, najnoviji broj

»Vidim da smo sami« - (broj: 59)

19.03.2004

Kad nas svjetlo obasja

Miroslav Krleža GOSPODA GLEMBAJEVI (»Prosveta« - »Nolit«, Beograd 1982.) - (broj: 59)

19.03.2004

Prijedlog tjedna

Jarboli Uslovna sloboda Samizdat, 2004. - (broj: 59)

19.03.2004

Vijesti - (broj: 59)

19.03.2004

Život pretočen u slike - (broj: 59)

19.03.2004

Kolekcija fotografija »Ris« Augustina Jurige

Jo­sip Dra­go­ma­no­vić - (broj: 59)

19.03.2004

Putokazi - (broj: 59)

19.03.2004

  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay