Arhiv tekstova Arhiv tekstova

U zaštiti »narodnog odvjetnika« - (broj: 59)

19.03.2004

Četvrti seminar o instituciji ombudsmana

Ne daju se Hrvatiu Crnoj Gori - (broj: 59)

19.03.2004

U izvješću o radu istaknuto je kako se u proteklom razdoblju Hrvatsko građansko društvo čvrsto integriralo u crnogorsko-hrvatske tokove i postalo prepoznatljiv subjekt i nezaobilazni čimbenik, zatim, poboljšavaju, te da se od otvaranja granice na Debelom Brijegu, promet stalno povećava kako se na radost naroda koji živi u Hrvatskoj i Crnoj Gori odnosi između dviju država stalno

U Baru održana Godišnja skupština Hrvatskog građanskog društva Crne Gore

Po­vra­tak na tržište SCG - (broj: 59)

19.03.2004

Školska knjiga konačno u Subotici

Za bo­lje uvje­te pro­iz­vod­nje - (broj: 59)

19.03.2004

»Prvo pitanje koje će biti postavljeno ministrici poljoprivrede i Vladi bit će – kako riješiti kredite za umjetno gnojivo za prehranu strnih žita, pitanje kreditiranja proljetne sjetve, pitanje ‘zelene’ nafte i isplate poljoprivrednih mirovina«, kaže Pavle Kujundžić, predsjednik inicijativnog odbora za formiranje Udruge

Osnovana Udruga poljoprivrednika Subotice

Vijesti - (broj: 59)

19.03.2004

Građani ne žele bes­pla­tan pli­no­vod? - (broj: 59)

19.03.2004

Nastavak prekinute sjednice SO Subotica

Za nagradu –‘ tjedan na moru - (broj: 59)

19.03.2004

Poziv za sudjelovanje na Prvom natječaju literarnih i novinarskih radova »Zlatna ribica«

Do­na­ci­je za Ka­to­ličku i Pra­vo­slav­nu cr­kvu u Tiv­tu - (broj: 59)

19.03.2004

Pomoć zrenjaninske »Jugoremedije«

Kulturno-umjetnička društva dobila novčana sredstva - (broj: 59)

19.03.2004

Iz­bo­ri za sa­vje­te MZ u Bačkom Mo­nošto­ru - (broj: 59)

19.03.2004

Od­nošenje ot­pa­da i u na­se­lje­nim mje­sti­ma - (broj: 59)

19.03.2004

Dah Ja­dra­na u Son­ti - (broj: 59)

19.03.2004

Gostovanje klape »Bunar« i Žudija iz Vodica, Republika Hrvatska

Po­li­ci­ja i sud pro­tiv le­gi­tim­nih vla­sni­ka - (broj: 59)

19.03.2004

Apeli mještana i zabrinute bokeljske javnosti da će ekološka bomba na Sinjarevu pogubno djelovati na najbližu okolicu, sliv obližnjeg izvorišta Topliš, uvalu Solila koje je prirodno mrijestilište ribe, ornitološki rezervat i prostor za marikulturu, ostali su bez efekta

Država uporna da ostvari projekat regionalne deponije na Lovanji

Ilirski preporod - (broj: 59)

19.03.2004

Bunjevačko-šokački Hrvati (24.)

Slučaj jed­nog kon­ver­ti­ta - (broj: 59)

19.03.2004

Kako je umirao moj narod (21.)

O na­ci­o­nal­noj svi­je­sti bačkih Hr­va­ta - (broj: 59)

19.03.2004

Uklještenost Bunjevaca između mađarizacije u XIX. i srbizacije u XX. stoljeću

Hrvatska revija, časopis Matice hrvatske, najnoviji broj

»Vidim da smo sami« - (broj: 59)

19.03.2004

Kad nas svjetlo obasja

Miroslav Krleža GOSPODA GLEMBAJEVI (»Prosveta« - »Nolit«, Beograd 1982.) - (broj: 59)

19.03.2004

Prijedlog tjedna

Jarboli Uslovna sloboda Samizdat, 2004. - (broj: 59)

19.03.2004

Vijesti - (broj: 59)

19.03.2004

Život pretočen u slike - (broj: 59)

19.03.2004

Kolekcija fotografija »Ris« Augustina Jurige

Jo­sip Dra­go­ma­no­vić - (broj: 59)

19.03.2004

Putokazi - (broj: 59)

19.03.2004

Pi­o­nir na­tu­ra­li­zma - (broj: 59)

19.03.2004

Eugen Kumičić

Eko­no­mi­ja je ra­di čovje­ka - (broj: 59)

19.03.2004

O knjizi Dionigia Tettamanzia »Kršćanstvo i globalizacija«

Ante Evetović Miroljub SUDRUGOVIMA - (broj: 59)

19.03.2004

Iz Antologije poezije bunjevačkih Hrvata

Večer sjećanja na Ma­ti­ju Po­lja­ko­vića - (broj: 59)

19.03.2004

U HKC »Bunjevačko kolo«

Bli­stav na­stup Lju­tovčana - (broj: 59)

19.03.2004

Vrsna predstava – malo gledatelja

Ivan Mikulić pobjednik »Dore« - (broj: 59)

19.03.2004

Iz­vor živo­ta i to­pli­ne - (broj: 59)

19.03.2004

S novim proljećem vraća nam se Sunce

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay