Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Travanj - mjesec Muddya i Hašeka - (broj: 12)

25.04.2003

Obljetnica

Promoviran film o Edi Murtiću - (broj: 12)

25.04.2003

Međunarodni sajam knjiga u Novom Sadu

O Ma­tošu – bez Ma­to­ša - (broj: 12)

25.04.2003

Povodom predavanja o 130. obljetnici rođenja A. G. Matoša

Iz­lo­žba dje­č­jih cr­te­ža - (broj: 12)

25.04.2003

U »Bunjevačkom kolu« u Subotici, povodom Uskrsa

Dani su bez broja - (broj: 12)

25.04.2003

Koncert grupe »Magazin« u Novom Sadu

Vijesti - (broj: 12)

25.04.2003

Kvar­tet no­go­met­nih da­ma - (broj: 12)

25.04.2003

Djelatnice Hrvatskog nogometnog saveza

Bavljenje sobom - (broj: 11)

18.04.2003

Kako, molim? - (broj: 11)

18.04.2003

Obrazovati ljepši dio našeg bića - (broj: 11)

18.04.2003

Entuzijazam - jedan od mogućih temeljnih uvjeta djelovanja

Kom­ple­ti­ra­no vod­stvo, po­dje­le osta­le - (broj: 11)

18.04.2003

Izabrani potpredsjednici HNV-a, predsjednik i članovi Izvršnog odbora * Međusobno iznijete osude dvije suprotstavljene struje * Dio vijećnika napustio sjednicu

Druga sjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća ponovo polemična

»Pod­sjet­nik« na­ci­o­nal­nim eli­ta­ma - (broj: 11)

18.04.2003

Nevladin sektor kao alternativni prostor za obranu prava manjina * Formiranje Foruma NVO uklanja monopol partijskih elita * Civilna kontrola i za Zakon o manjinama

Suradnja manjinskih nevladinih organizacija

Klizav teren - (broj: 11)

18.04.2003

Srbija na raskršću

Irač­ki po­u­čak - (broj: 11)

18.04.2003

Dvije strane američke pobjede

Ma­nji­ne su most su­rad­nje - (broj: 11)

18.04.2003

Ono što bi trebalo forsirati je da granice ne razdvajaju nego da spajaju * Upravo oni koji su bliže granici više mogu surađivati, a to je zapravo europski standard * Najbolje se razumiju susjedi samo im to treba omogućiti

Stjepan Mesić, predsjednik Republike Hrvatske

In­sti­tu­ci­o­na­li­zira­nje među­sobne za­šti­te - (broj: 11)

18.04.2003

Nacrt Sporazuma Hrvatske i SCG o manjinama

Vožd, bi­cikl i »afrič­ki stan­dard« - (broj: 11)

18.04.2003

Navike, usvojeni obrasci ponašanja i aktualni svjetonazor zahtijevaju značajne promjene kao pripremu za opću demokratizaciju društva

Društveni stereotipi pred neumitnošću promjena

Ma­lo­broj­nost i vla­da­vi­na ne­pro­fe­si­o­nal­no­sti - (broj: 11)

18.04.2003

Internet prezentacije hrvatskih institucija i ogranizacija u Vojvodini

Analiza

Na četiri kotača s putovnicom - (broj: 11)

18.04.2003

a dugom putovanju najvažnije je – ostati budan * U Nizozemskoj najjeftinija, u Njemačkoj najkvalitetnija vozila * Odlična vozila kojih se Europljani nastoje riješiti

Uvoz rabljenih automobila – turneja po Europi

Se­lo na se­dam Du­na­va - (broj: 11)

18.04.2003

Monoštor - Marijino selo

Nezaboravno putovanje u Rim - (broj: 11)

18.04.2003

Okru­gli stol o pre­ko­gra­ničnoj su­rad­nji - (broj: 11)

18.04.2003

U zna­ku pri­pre­ma za Us­krs i kir­baj - (broj: 11)

18.04.2003

Maj­stor za tam­bu­re iz Ba­je - (broj: 11)

18.04.2003

Uskršnji koncert - (broj: 11)

18.04.2003

»Hr­vat­ska ri­je­č« u Bač­kom Mo­nošto­ru - (broj: 11)

18.04.2003

Održa­na sjed­ni­ca Pred­sjed­ništva KPZH »Šo­ka­di­ja« - (broj: 11)

18.04.2003

Sućut mučeničkom gradu - (broj: 11)

18.04.2003

Poglavar Crnogorske pravoslavne crkve posjetio Vukovar

Pred­sta­vljen pro­jekt iz­grad­nje Si­na­go­ge u Vu­ko­va­ru - (broj: 11)

18.04.2003

Pr­va EL­TAB kon­fe­ren­ci­ja u ze­mlji - (broj: 11)

18.04.2003

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika