Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Josipa Lisac (1950.) - (broj: 52)

30.01.2004

Za­služni i uzor­ni du­hov­ni ve­li­kan - (broj: 52)

30.01.2004

Književna večer posvećena Toni Kujundžić

Voj­no-gra­ničar­ska po­vi­jest - (broj: 52)

30.01.2004

Cvelferija od 1701. do 1808.

Jakov Kopilović ZABORAVLJENI - (broj: 52)

30.01.2004

Iz antologije poezije Bunjevačkih Hrvata Geze Kikića

Hr­vat­ske na­rod­ne ep­ske pje­sme - (broj: 52)

30.01.2004

Poetski kutak:

Ju­bi­lar­no »Ve­li­ko pre­lo« - (broj: 52)

30.01.2004

U subotu 31. siječnja u »Bunjevačkom kolu«

Pseća ljubav - (broj: 52)

30.01.2004

Najvjerniji čovjekov prijatelj

Futuristička studija razvoja EU - (broj: 52)

30.01.2004

Svjetski prvaci na europskom ispitu - (broj: 52)

30.01.2004

Uz 6. šampionat Europe u rukometu

Sportske vijesti - (broj: 52)

30.01.2004

Subatičke dogodovštine - (broj: 52)

30.01.2004

Napadnuti stupovi - (broj: 51)

23.01.2004

Kako, molim? - (broj: 51)

23.01.2004

SSeljački kralj, europska mrkva i antisrpska koalicija - (broj: 51)

23.01.2004

Postizborna rašomonijada

Mandatar pred teškom dilemom - (broj: 51)

23.01.2004

Srbija dobiva novu vladu do kraja mjeseca?

Vijesti - (broj: 51)

23.01.2004

Svjet­ska jav­no­st gleda u nas - (broj: 51)

23.01.2004

Dragan Popadić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu

Vijesti - (broj: 51)

23.01.2004

Vijesti - (broj: 51)

23.01.2004

Tra­gična ori­jen­ta­ci­ja pro­tiv re­for­mi - (broj: 51)

23.01.2004

Izborni rezultati za pažljive promatrače srbijanske političke scene nisu iznenađenje. Mislim da to nije vezano samo za politiku Radikalne stranke, već za taj kulturni obrazac na kome se radilo svih ovih dvadeset godina i koji je sada postao legitiman, dominantan obrazac u društvu * Subotički događaji nisu usamljeni incident, već trend koji je u porastu posljednjih mjeseci. Nacionalizam ovdje nikada nije ni prestajao, samo je dobivao nove forme.

Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji

Tre­ba­ju li se pri­jet­nje ostva­ri­ti? - (broj: 51)

23.01.2004

Odbor za informiranje Skupštine Vojvodine

Bo­gat­stvo raz­ličito­sti - (broj: 51)

23.01.2004

Izuzmemo li govore karaševskih Hrvata u Rumunjskoj i govore Hrvata na Kosovu koje mnogi jezikoslovci smatraju torlačkima, hrvatski govori i dijalekti pripadaju trima narječjima: čakavskomu, kajkavskomu i danas po broju govornika najbrojnijemu štokavskomu narječju.

Odnos dijalekta i standardnoga jezika

Bijeli prostor u političkom polju - (broj: 51)

23.01.2004

Mjesto manjina u predizbornim programima stranaka

Ze­mlja zi­mi spa­va - (broj: 51)

23.01.2004

Kroz sva teška vremena solidarni, trpeljivi * »Ništa, ipak nije kao što je kadgod bilo.« Križ su srušili besposleni balavci, koji umjesto da rade, snagu troše na vandalizme, kaže jedan od mještana »Hrvatska riječ? Kakva, zaboga, »Hrvatska riječ«? Mi ne prodajemo tisak iz inozemstva!« Piše: R. G. Tilly

Mala Bosna

Na stol svo­ja dje­la! - (broj: 51)

23.01.2004

Uvijek se ponosim i ponosit ću se da pripadam bunjevačkom rodu i hrvatskom narodu! * Zauzimanje za »bunjevačku naciju« visokih zvaničnika bunjevačkih institucija svodi se na optuživanje »njihovih« – kako kažu – »katoličkih sveštenika« i njihove Katoličke crkve, a ništa ne kažu kako se zauzimaju za to da njihova matična država (Srbija) prizna da su Bunjevci narod, da im omogući školovanje na materinskom, to jest bunjevačkom jeziku… Ili to možda nije važno?

Povodom napada prvaka Bunjevačkog nacionalnog vijeća na Katoličku crkvu

Vijesti - (broj: 51)

23.01.2004

Pit ću vi­na dok je Va­ra­di­na - (broj: 51)

23.01.2004

Uz spomendan sv. Vinka

Vijesti - (broj: 51)

23.01.2004

Vlasi, Karavlasi, Morlaci - (broj: 51)

23.01.2004

Bunjevačko-šokački Hrvati (17.)

»Smrt« Vla­di­mi­ra Na­zo­ra u Pe­tro­va­ra­di­nu 1993! - (broj: 51)

23.01.2004

Kako je umirao moj narod (13.)

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay