Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Zlatna groznica - (broj: 56)

27.02.2004

Skupocjeni sjaj žutog metala

Perugia – grad stranaca - (broj: 56)

27.02.2004

Moje putovanje

Strelice lete svijetom - (broj: 56)

27.02.2004

Damir Gabrić, pikado entuzijast i uspješni igrač

Sportske vijesti - (broj: 56)

27.02.2004

Subatičko – bajmačke huncutarije - (broj: 56)

27.02.2004

Mračna rupa - (broj: 55)

20.02.2004

Kako, molim? - (broj: 55)

20.02.2004

Ne­iz­bježan suživot raz­ličitih kul­tu­ra - (broj: 55)

20.02.2004

Globalno i lokalno u manjinskim uvjetima

Uskoro nova vlada uz pomoć socijalista - (broj: 55)

20.02.2004

Koštunica osigurao većinu za svoju manjinsku vladu

Pri­pre­me pred skupšti­nu stran­ke - (broj: 55)

20.02.2004

Održana sjednica Predsjedništva i Vijeća DSHV-a

U pri­pre­mi tri­bi­ne i znan­stve­ni sku­po­vi - (broj: 55)

20.02.2004

Razmatrane i prihvaćene temeljne odrednice obrazovne politike unutar hrvatske zajednice, i prihvaćen plan i program rada za 2004. godinu

Priopćenje za javnost sa sjednice Upravnog odbora HAD-a

Pri­hvaćena ini­ci­ja­ti­va o uje­di­nje­nju - (broj: 55)

20.02.2004

Vijeće HNS-a jednoglasno odlučilo

Usvojeno iz­vješće o ra­du i do­ni­jet plan - (broj: 55)

20.02.2004

Osma sjednica Izvršnog odbora HNV-a

Periferija iz vizure centra - (broj: 55)

20.02.2004

Već i površna analiza povijesti Hrvata u Bačkoj u udžbenicima povijesti ukazuje kako je ovo nastavno gradivo u domovinskim udžbenicima izloženo (često) krajnje oskudno, šturo i bez želje da se u učeniku pobudi interes za proučavanje povijesti Hrvata u susjednim zemljama

Bački Hrvati u hrvatskim udžbenicima povijesti

Međure­gi­o­nal­nom su­rad­nje do raz­vit­ka - (broj: 55)

20.02.2004

Smatram da kroz Euro-regiju Dunav-Drava-Sava i Općina Subotica i Vukovarsko-srijemska županija mogu pronaći formulu kako pomiriti međunacionalne i međuetničke različitosti, ali s druge strane i kako pronaći formulu razvitka * Zajedničko nam je to što proživljavamo tranziciju u ovim poslijeratnim vremenima, i što imamo složenu nacionalnu, etničku strukturu * Ove godine najviše možemo učiniti uspostavom prometnih veza

Nikola Šafer, župan vukovarsko-srijemski Nikola Šafer, župan vukovarsko-srijemski

Vla­da će is­pu­ni­ti obećanja - (broj: 55)

20.02.2004

Premijer Hrvatske najavio vraćanje imovine Srbima

Je­di­ni pri­je­dlog »Oda ra­do­sti« - (broj: 55)

20.02.2004

Nenad Čanak: Izjašnjavanje o himni Vojvodine 27. veljače

Hit­no ri­ješiti pi­ta­nje vo­do­snab­di­je­va­nja - (broj: 55)

20.02.2004

Tajništvo za zaštitu životne sredine

Su­rad­nja na dvi­je ra­zi­ne - (broj: 55)

20.02.2004

Dr. Petar Teofilović s ministrom Rasimom Ljajićem

Pripreme za susret katoličke mladeži - (broj: 55)

20.02.2004

Na ovom sastanku mladi iz Petrovaradina obavijestili sve nazočne da organiziraju maskenbal 21. veljače Ulaz besplatan, a jedino je obvezno doći maskiran i u dobru raspoloženju

Sastanak Vijeća mladih Srijemskog vikarijata uoči putovanja u Šibenik

Mediji su zrcalo društva - (broj: 55)

20.02.2004

U općoj radikalizaciji društva mediji teško mogu biti uzori demokratskih normi, a u mnogim se ovdašnjim medijima upravo potiče etnička netrpeljivost, ocjena je sudionika palićkog skupa o ljudskim i manjinskim pravima u organizaciji Fonda Socijaldemokratske inicijative.

Uloga medija u promoviranju ljudskih i manjinskih prava

Kolekcionar međuna­rod­nog značaja - (broj: 55)

20.02.2004

Lijepo uređena galerija, koju krase djela iz donacije dr. Vinka Perčića, češće je zatvorena nego otvorena. U lokalnom tjednom tisku obično ulazi u osmu godinu postojanja. Posljednjih godina Zavičajna galerija dr. Vinko Perčić stoji obavijest »Galerija će biti otvorena samo po telefonskoj najavi«

Uz godišnjicu rođenja liječnika, istraživača, znanstvenika i donatora dr. Vinka Perčića

Godina komunalnih ulaganja - (broj: 55)

20.02.2004

Izgradnjom prometnice Plavna - Bođani riješit će se prilaz najplodnijim oranicama u ovom ataru, kojih je nekoliko tisuća hektara * U planu izgradnja vikend zone na potezu Plavanski špic na Dunavu, budući da kroz općinu Bač Dunav protječe u duljini od 43 kilometra, te da na tom kompletnom dijelu ne postoji niti jedan uređen objekt za rekreaciju

Investicije u šokačkom Podunavlju

So­bo­sli­kar s umjet­ničkom dušom - (broj: 55)

20.02.2004

Željko Adamović

Dar umjet­ni­ka dje­ci - (broj: 55)

20.02.2004

Damir Gondi, autor slike u vjeronaučnoj dvorani Župnog doma u Vajskoj

Ceh stečaja će platiti poljoprivreda - (broj: 55)

20.02.2004

Radnici Azotare ponovo na ulici

Po­moć iz pro­računa za grad­ski pri­je­voz - (broj: 55)

20.02.2004

»Suboticatrans« najavljuje povećanje voznog parka

Apa­ra­ti za ul­tra­zvuk iz do­na­ci­je - (broj: 55)

20.02.2004

Treća donatorska konferencija za subotičko zdravstvo

Kolektivno dobrovoljno davanje krvi - (broj: 55)

20.02.2004

Vijesti - (broj: 55)

20.02.2004

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika