Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Nove razine ko­mu­ni­ka­ci­je - (broj: 61)

02.04.2004

Aktivnosti Gradskog muzeja Subotica u sklopu kulturne suradnje

Vijesti - (broj: 61)

02.04.2004

U brodolomu vremena - (broj: 61)

02.04.2004

Predstavljen roman Ante Vukova »Kuća porculanske lutke«

Za­ključena ob­ljet­ni­ca 125 go­di­na od osnut­ka - (broj: 61)

02.04.2004

Promocija knjige o »Pučkoj kasini«

U du­hu re­a­li­zma - (broj: 61)

02.04.2004

Vjenceslav Novak

Krist tr­pi za nas i s na­ma - (broj: 61)

02.04.2004

Iz naklade izašao Uskršnji broj časopisa »Betanija«

Ante Sekulić GOVORIM JOJ - (broj: 61)

02.04.2004

Iz Antologije poezije bunjevačkih Hrvata

Us­kr­sna ja­ja kao sim­bol živo­ta - (broj: 61)

02.04.2004

Otvorena izložba u Galeriji dr. Vinko Perčić

Dani kazališta u Ljutovu - (broj: 61)

02.04.2004

Nastup domaćina

Istinita legenda hrvatskog teatra - (broj: 61)

02.04.2004

Redatelj dr. Branko Gavella

Jedimo mrkvu - (broj: 61)

02.04.2004

Narančasti korijen zdravlja

Harvard – najstarije sveučilište u SAD - (broj: 61)

02.04.2004

Moje putovanje

Probe pred Portugal - (broj: 61)

02.04.2004

Uz prijateljski susret dvije nogometne svjetske bronce, Hrvatske i Turske

Vijesti - (broj: 61)

02.04.2004

Sonćanske uncutarije - (broj: 61)

02.04.2004

Kosovski vremeplov - (broj: 60)

26.03.2004

Kako, molim? - (broj: 60)

26.03.2004

Vri­je­me je za pro­suđiva­nje - (broj: 60)

26.03.2004

Hoćemo li uskoro imati visoko obrazovanje na hrvatskom jeziku?

Manjine na udaru prosvjednika - (broj: 60)

26.03.2004

U sjenci događaja na Kosovu, u Srbiji (opet) stradaju manjine

Pr­o­svjet­nom su­rad­njom do kva­li­tet­nog obra­zo­va­nja - (broj: 60)

26.03.2004

Prosvjetni djelatnici u radnom posjetu školama u Ernestinovu – Republika Hrvatska

Bauk zvani knjiga - (broj: 60)

26.03.2004

Suvremena tehnologija protiv zastarjelog čitanja * Siromašni fond riječi i uobičajena opravdanja * Nada u bolju »čitalačku« budućnost

Zašto današnja djeca premalo čitaju?

Ma­nji­ne otva­ra­ju mno­ga vra­ta - (broj: 60)

26.03.2004

Srbija i Hrvatska polako zatvaraju otvorena pitanja iz prošlosti* Najvažnije da incidenata više nema* Hrvati u Srbiji u sve boljem položaju* Možete očekivati veću pomoć matične države* Hrvati u Vojvodini dobro institucionalizirani

Mr. Davor Vidiš, otpravnik poslova Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu

Vojvodina - (broj: 60)

26.03.2004

Svaki oltar crkvica u malom - (broj: 60)

26.03.2004

Sjećanja uz riječ i sliku o varaždinskoj katedrali

Zajednička poplavna dolina Dunava - (broj: 60)

26.03.2004

Usprkos zakonskoj zaštiti u sve tri države, veći dio područja je danas ugrožen ljudskim aktivnostima

Naša prirodna baština

Razarajuća pohlepa za zlatom - (broj: 60)

26.03.2004

Po nacrtima planirano uništenje nekoliko manjih naselja * Planine, polja, kuće, groblja, arheološka nalazišta – bit će pokriveno cijanidnim jezerom veličine 800 nogometnih igrališta * Opasnost ne samo za Rumunjsku, već i za cijelu Srednju Europu

Rumunjski projekt Rosia Montana – prijetnja za srednju Europu

Zaštita žena u zakonskom ruhu - (broj: 60)

26.03.2004

Predstavljena Odluka o ravnopravnosti spolova

Vijesti - (broj: 60)

26.03.2004

Rav­no­prav­nost pri upi­su na stu­di­je - (broj: 60)

26.03.2004

Poslije 40 godina priznata katolička gimnazija u SCG

Ku­po­vi­na vre­me­na ili re­al­na obećanja? - (broj: 60)

26.03.2004

Ravnatelj predložio da se zarade isplate u drvima i umjetnom gnojivu* Većina nazočnih glasovala za ovaj prijedlog

Radnici PPK Sonta odustali od najavljenog generalnog štrajka

  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay