Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Alek­san­dar Alek­sa Ko­kić (1913. -1940.) - (broj: 73)

12.09.2003

Večer za pamćenje - (broj: 73)

12.09.2003

Trijumfalni nastup Stipana Jaramazovića i učenika

Pro­mo­ci­ja fo­to­mo­no­gra­fi­je o Voj­nićima - (broj: 73)

12.09.2003

U Gradskom muzeju u Subotici

San o pra­i­skon­skoj ze­mlji - (broj: 73)

12.09.2003

Poetski kutak: Šime Vučetić

Opraštanje od roditeljske kuće - (broj: 73)

12.09.2003

Starovinski svatovski adeti Bunjevaca XI. dio

Ljubav najvrijedniji dar djeci - (broj: 73)

12.09.2003

Vjera i odgoj

Uz­let gra­do­va u Bačkoj - (broj: 73)

12.09.2003

Gradovi Bačke i Srijema u povijesti (19.)

Pu­bli­ka želj­na te­a­tra - (broj: 73)

12.09.2003

Kazališni komadi hrvatskih autora izvedeni pred subotičkom publikom, kroz povijest našeg grada (1.)

IV. sa­ziv Li­kov­ne ko­lo­ni­je »Co­lo­rit« - (broj: 73)

12.09.2003

Piše: Dušica Dulić Fotografije: Zvonimir Sudarević

U organizaciji HKUD »Vladimir Nazor« u Somboru

»Zlatne žice Slavonije« - (broj: 73)

12.09.2003

Piše: Dušica Dulić Fotografije: Nada Sudarević

U Požegi održan 34. Glazbeni festival

Nagrada kao motiv za daljnji rad - (broj: 73)

12.09.2003

Razgovor vodio: Dražen Prćić

Jašo Šimić, direktor »Naše radosti«, dobitnik priznanja »Pro urbe«

Vijesti - (broj: 73)

12.09.2003

I sun­co­kret pod­ba­cio - (broj: 73)

12.09.2003

Iako je vrlo otporan na stresne uvjete, pa i na sušu, suncokret je ove godine zabilježio manji prinos za 40 do 50 posto. I kod kukuruza se očekuje slabiji rod, što će se sve odraziti i na stočarstvo

Jesenski radovi u subotičkoj općini

Za studente manjina 50 posto stipendija - (broj: 73)

12.09.2003

Veće angažiranje stručnjaka iz redova manjinskih naroda u Vojvodini na državnim poslovima – u skladu sa Zakonom o zaštiti prava manjina i europskim pravnim standardima

IV Vojvodine najavljuje stipendiranje studenata za potrebe pokrajinske uprave

Prosvjedi samo »zamrznuti«? - (broj: 73)

12.09.2003

Dio seljaka nezadovoljan obimom odobrene pomoći i načinom njene raspodjele nastavlja »prepisku« s vladom

Poljoprivrednici djelomice (ne)zadovoljni pomoću

Povratak vlastitom identitu - (broj: 73)

12.09.2003

Pozitivna iskustva djece i roditelja* Bilo je razloga i za i protiv* Postavlja se i pitanje nastavka daljeg školovanja na hrvatskom jeziku

Obrazovanje na hrvatskom jeziku: Iz ugla roditelja

Telex - (broj: 73)

12.09.2003

Cr­kva šti­ti slo­bo­de po­je­di­n­ca i na­ro­da - (broj: 73)

12.09.2003

U Europi Hrvatska je među zemljama s najvećim postotkom katolika* Katolička crkva štiti čovjeka i narod* Kršćanstvo u korijenima Europe* Suradnja s institucijama drugih vjerskih zajednica dobra* Hrvatska u znaku proslave 25. obljetnice pontifikata Ivana Pavla II. Razgovor vodila: Dušica Dulić

Mons. Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački Cr­kva {ti­ti slo­bo­de po­je­di­n­ca i na­ro­da

Upute za dobro glumljeni svršetak - (broj: 73)

12.09.2003

Upravo to nam se stalno tvrdi: ne smijemo sad rušiti Živkovića, s njim odosmo i mi, a možda i ovo malo autonomaške duše oličene u omnibus sreći vladuckanja Pokrajinom Piše: Mirko Sebić

Hotel »Panonija«

O koristi i šteti od Mlađana Dinkića - (broj: 73)

12.09.2003

Piše: Stojan Cerović

Lansiranje afera

Ne­po­sred­na re­pre­zen­ta­ci­ja ili bor­ba na po­li­tičkom tržištu - (broj: 73)

12.09.2003

Izbori se bliže a zastupanje manjina u Skupštini Srbije još uvijek nije zakonski definirano* Konsultacija s Vladom nema, stranke u neizvjesnosti Piše: Jasminka Dulić

Politička participacija nacionalnih manjina Ne­po­sred­na re­pre­zen­ta­ci­ja ili bor­ba na po­li­ti~kom tr`i{tu

Sr­bi­ja će u EU kad i Hr­vat­ska - (broj: 73)

12.09.2003

Premijer Vlade Srbije Zoran Živković

Obostrana izvinjenja za zločine - (broj: 73)

12.09.2003

Dvanaest godina nakon raspada bivše SFRJ, Stjepan Mesić i Svetozar Marović, predsjednici Hrvatske i Srbije i Crne Gore, uputili su u ime svojih građana izvinjenja za sva zla koja su građani dviju zemalja činili jedni drugima

Prvi službeni posjet predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića Srbiji i Crnoj Gori

Sumrak ljudskih prava - (broj: 73)

12.09.2003

U povodu izbora Libije za predsjedavatelja UN-ove komisije

Kako, molim? - (broj: 73)

12.09.2003

Uloga manjina - (broj: 73)

12.09.2003

Tjednik - (broj: 73)

12.09.2003

Pisma - (broj: 73)

19.09.2003

Sportske vijesti - (broj: 73)

19.09.2003

Bodovi uloženog truda - (broj: 73)

19.09.2003

Razgovor vodio: Dražen Prćić

Vjekoslav Skenderović, daroviti tenisač čije vrijeme ubrzano dolazi

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika