Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Kako, molim? - (broj: 52)

30.01.2004

Pre­go­vo­ri obi­lježeni is­ključivo­sti­ma - (broj: 52)

30.01.2004

Demokrati zahtijevaju većinsku vladu, u DSS zastupaju manjinsku, radikali predlažu tehničku, a takvi odnosi odražavaju se i na konstituiranje parlamenta, odnosno izbor njegova predsjednika

Sukobi DS-a i DSS-a koče formiranje novog parlamenta i vlade

Ućutkani TV Divani - (broj: 52)

30.01.2004

Bez ikakve najave i službenoga objašnjenja, s programa skinuta jedina TV emisija na hrvatskom jeziku u SCG * Razlog – prilog o incidentima protiv Hrvata na sjeveru Bačke

Poslije treće cenzure TV Novi Sad

Tap­ka­nje u mje­stu - (broj: 52)

30.01.2004

Nakon svega izrečenog na skupu čini se kako u hrvatskoj zajednici postoji »konsenzus« oko toga koji su najvažniji problemi i teškoće, međutim, oko načina, modela i strategije suočavanja s problemima, usprkos teškoj situaciji, konsenzus je, čini se, još uvijek daleko

Okrugli stol Helsinškog odbora za ljudska prava o hrvatskoj zajednici u Srbiji

Dva bit­na ci­lja – ma­njin­ska pra­va i in­te­gra­ci­ja - (broj: 52)

30.01.2004

Iza nas je jednogodišnje razdoblje u kojem je jedan značajan broj vijećnika uložio velike napore koji su dali pozitivne rezultate * Većina kritika potiče od nerealnih očekivanja * Budućnost Srbije je u ujedinjenoj Europi, a Hrvati će dijeliti sudbinu i ostalih naroda u njoj

Mr. Josip Ivanović, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća

Na me­ti po­no­vno spo­me­ni­ci - (broj: 52)

30.01.2004

Novi incident, ovoga puta na subotičkom kerskom groblju

Re­a­gi­ra­ti pra­vo­vre­me­no na ne­ga­tiv­ne tren­do­ve - (broj: 52)

30.01.2004

Odbor za međunacionalne odnose u Vojvodini

Pre{ Prešutkiva­nje, mi­ni­mi­zi­ra­nje i ko­rekt­no iz­vještava­nje - (broj: 52)

30.01.2004

Recepcija prijetnji novinarima »Hrvatske riječi« u medijima

HDZ-ovi postupci ohrabruju - (broj: 52)

30.01.2004

Dr. Milorad Pupovac gostovao u emisiji HRT »Nedjeljom u 2«

»Hr­vat­ska ri­ječ« – go­di­na pr­va - (broj: 52)

30.01.2004

U povodu obljetnice našeg tjednika

Najavljeno osnivanje Teološkog fakulteta u Subotici - (broj: 52)

30.01.2004

Prijem za novinare u biskupiji

Ti­sućsto­go­dišnje ve­ze Hr­va­ta i Mađara - (broj: 52)

30.01.2004

Izložba u Segedinu

»Podmlađeno« rukovodstvo - (broj: 52)

30.01.2004

Izborna skupština MO DSHV Tavankut

Društvo do­bi­lo ozna­ku »hr­vat­sko« - (broj: 52)

30.01.2004

KPD »S.S. Kranjčević« iz Bačkog Brega s novim imenom

Bosna - kolijevka Bunjevaca - (broj: 52)

30.01.2004

Bunjevačko-šokački Hrvati (18.)

Pe­tro­va­ra­din­ski Hr­vat pot­pred­sjed­nik DSHV-a - (broj: 52)

30.01.2004

Kako je umirao moj narod (14.)

Tran­sce­den­tna pri­ro­da obi­te­lji - (broj: 52)

30.01.2004

Generacijski mostovi

Stjepan Tomaš »Halo, ovdje komandosi!« (Matica hrvatska, Osijek, 2003.) - (broj: 52)

30.01.2004

Prijedlog tjedna

The Rapture Echoes Strummer/Universal; 2003. - (broj: 52)

30.01.2004

Prijedlog tjedna

Pred­sta­vlje­na knji­ga Ra­mo­na Di­a­za Ete­ro­vića - (broj: 52)

30.01.2004

Vijesti - (broj: 52)

30.01.2004

Prvi zagrebački crtić - (broj: 52)

30.01.2004

ObljetnicA: Profesor Baltazar

Josipa Lisac (1950.) - (broj: 52)

30.01.2004

Za­služni i uzor­ni du­hov­ni ve­li­kan - (broj: 52)

30.01.2004

Književna večer posvećena Toni Kujundžić

Voj­no-gra­ničar­ska po­vi­jest - (broj: 52)

30.01.2004

Cvelferija od 1701. do 1808.

Jakov Kopilović ZABORAVLJENI - (broj: 52)

30.01.2004

Iz antologije poezije Bunjevačkih Hrvata Geze Kikića

Hr­vat­ske na­rod­ne ep­ske pje­sme - (broj: 52)

30.01.2004

Poetski kutak:

Ju­bi­lar­no »Ve­li­ko pre­lo« - (broj: 52)

30.01.2004

U subotu 31. siječnja u »Bunjevačkom kolu«

Pseća ljubav - (broj: 52)

30.01.2004

Najvjerniji čovjekov prijatelj

Futuristička studija razvoja EU - (broj: 52)

30.01.2004

  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay