Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Ot­počeo pro­gram Dužijan­ce 2004. - (broj: 65)

30.04.2004

Blagoslovom žita u Starom Žedniku

Dijelili pomoć i prekidali samoće - (broj: 65)

30.04.2004

Deset godina Dobrotvorne zajednice »Amor Vincit«

»Za­ve­slaj na pučinu« - (broj: 65)

30.04.2004

Mladi katolici iz Vojvodine na susretu hrvatske katoličke mladeži u Šibeniku

Za­jed­no za Eu­ro­pu - (broj: 65)

30.04.2004

Ho­dočašće Za­dra­na u Sri­jem­sku Mi­tro­vi­cu - (broj: 65)

30.04.2004

Otvaraju se velike mogućnosti - (broj: 65)

30.04.2004

Prvi brod s američkim turistima pristao u Vukovaru

Savjetovanje sudaca o pojedinim pristupima sudskog vještačenja - (broj: 65)

30.04.2004

Društvo agrar­nih no­vi­na­ra - (broj: 65)

30.04.2004

Rješavanje velikih problema - (broj: 65)

30.04.2004

Pojačane komunalne aktivnosti u Sonti

Želimo povezivanje s Europom - (broj: 65)

30.04.2004

Prvosvibanjska čestitka DSHV-a

Sonta – sumrak ili zora? - (broj: 65)

30.04.2004

Kako ćemo ostvarivati suradnju s matičnom nam državom Hrvatskom, ako ne želimo da nam djeca uče hrvatski jezik s elementima hrvatske kulture,

Priopćenje Mjesne organizacije DSHV-a, Sonta

Tri stoljeća našeg trajanja i traganja - (broj: 65)

30.04.2004

Bunjevačko šokački Hrvati (30.)

Sta­nje i re­a­gi­ra­nje u Ze­mu­nu - (broj: 65)

30.04.2004

Kako je umirao moj narod (27.)

Na svom je­zi­ku o svom na­ro­du - (broj: 65)

30.04.2004

Prvenstveno okrenut prema tradicionalnoj književnosti bačkih Hrvata, ovaj autor je bio nastavljač napora svojih preteča na kulturnom prosvjećivanju i uzdizanju svog naroda * O hrvatskoj problematici nastoji govoriti s dasaka, koje znače život ne samo za glumce, već i za stvaraoce, a i gledateljstvo.

O djelu Antuna Karagića, pisca kazališnih komada i novela

Prvomajski sveti Josip - (broj: 65)

30.04.2004

O radu kao pravu, a ne dužnosti čovjeka

Col­le­gi­um Pro Mu­si­ca Sac­ra u Su­bo­ti­ci - (broj: 65)

30.04.2004

Koncert u katedrali Sv. Terezije Avilske

Vijesti - (broj: 65)

30.04.2004

Priručnik za široki krug čitatelja - (broj: 65)

30.04.2004

O prvom svesku Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca

Naj­viši do­met hr­vat­skog re­a­li­zma - (broj: 65)

30.04.2004

Ante Kovačić

Ne­sta­nak naj­moćni­jih obi­te­lji u Hr­vat­skoj - (broj: 65)

30.04.2004

Nakon a pogubljenja Petra Zrinskog i Frana Krsta Frankopana, njihova velikaška imanja su zaplijenjena, a put prema uvođenju apsolutizma bio je otvoren * Nakon toga više nije postojala vojna ni politička snaga koja bi se mogla oduprijeti centralističkoj politici Habsburgovaca

Tristotrideset i treća godišnjica pogubljenja Zrinskog i Frankopana

Pla­net Ze­mlja go­vo­ri 6.000 je­zi­ka - (broj: 65)

30.04.2004

»Koliko jezika govoriš toliko vrijediš«…

Babilonska kula današnjice

Uskrsni tjedan u Londonu - (broj: 65)

30.04.2004

Moje putovanje

NBA Play off - (broj: 65)

30.04.2004

Započelo je doigravanje u najjačoj svjetskoj košarkaškoj ligi

Vijesti - (broj: 65)

30.04.2004

Sonćan­ske un­cu­ta­ri­je - (broj: 65)

30.04.2004

Avis za Hrvatsku - (broj: 64)

23.04.2004

Kako, molim? - (broj: 64)

23.04.2004

Ma­nji­ne na po­grešnoj stra­ni - (broj: 64)

23.04.2004

Uoči još jednih predsjedničkih izbora u Srbiji

Minimum je izučavanje hrvatskog jezika - (broj: 64)

23.04.2004

»Dok ne dudemo imali razrede, odnosno maksimum, mislim da će u Somboru proći još dosta vremena, barem godinu, dvije«

Joza Kolar, predsjednik Podružnice DSHV-a u Somboru

Pre­ra­no za ko­men­ta­re - (broj: 64)

23.04.2004

OŠ »Đuro Salaj« u Subotici

  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay