Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Izazivanje kolektivnih emocija - (broj: 66)

07.05.2004

Danas se nacionalizam najčešće povezuje s radikalnim, ekstremističkim politikama, netolerancijom i diskriminacijom, dok je nacija vrijednost kojoj se mora služiti.

Nacionalizam kao pozitivno-negativna manifestacija

Intenziviranje aktivnosti pred upis prvaka - (broj: 66)

07.05.2004

HNV želi pomoći u ovom pionirskom poslu i dati punu logističku potporu kako bi se izbjegle improvizacije i uspostavio kompletan organizacijski sustav, jer već u početnoj fazi sustav obrazovanja mora imati čvrstu organizacijsku logiku

Sastanak čelnika HNV-a s učiteljima koji predaju na hrvatskom jeziku

Rad po pro­gra­mu Ma­ri­je Mon­tes­so­ri - (broj: 66)

07.05.2004

Program po kojem se u vrtiću radi osmišljen je prije sto godina, a aktualan je i danas i nije zastario * Ove godine iz ovog vrtića u hrvatske odjele prvoga razreda osnovne škole u Subotici otići će sedmero djece

Priča o katoličko-hrvatskom vrtiću »Marija Petković« u Subotici

Mla­di vi­dje­li Kri­sta u Baču - (broj: 66)

07.05.2004

Održan tradicionalni susret mladeži Subotičke biskupije

Istraživa­nje iden­ti­te­ta bačkih Hr­va­ta – osob­ni i pro­fe­si­o­nal­ni iza­zov - (broj: 66)

07.05.2004

Govoriti o građanskom društvu u kojem ne postoje nacije je jednostavno neodrživo jer upravo je građansko društvo stvorilo naciju* Nema nacionalnog identiteta bez izgradnje institucija, bez standardiziranog jezika i standardizirane kulture* Dio bunjevačkih elita je uvijek bio u službi vlasti i upravo taj dio koji nije gradio svoj kulturni identitet od narodnosnog korijena uvijek je težio da dođe do identiteta susjednih jačih, odnosno vladajućih naroda*

Krešimir Bušić, povjesničar s Instituta društvenih znanosti »Ivo Pilar« iz Zagreba

Jedina krivica – nacionalna pripadnost - (broj: 66)

07.05.2004

Priopćenje za javnost DSHV-a

Vijesti - (broj: 66)

07.05.2004

Budućnost puna neizvjesnosti - (broj: 66)

07.05.2004

Problemi jedinog radijskog programa na hrvatskom jeziku: nedostatak kadrova, loš termin emitiranja, neizvjesna privatizacija…

Putovi privatizacije elektronskih medija na manjinskim jezicima

Mijenjaju li mediji vlasnika - (broj: 66)

07.05.2004

Zastupnik Đorđe Subotić zatražit će da Skupština Vojvodine predloži Skupštini Srbije izmjenu Zakona o javnom informiranju

Na sljedećoj sjednici Skupštine APV odlučivat će se o sudbini manjinskih glasila

Pro­mo­vi­ram gla­zbu svo­ga kra­ja - (broj: 66)

07.05.2004

»Praćen sam svojom željom da djelujem u crkvi kao kantor * Okolnosti su me odvele u Požegu, tamo mi je lijepo i zadovoljan sam * Tokom ljeta svirat ću u ‘Heferer’ ciklusu dijem cijele Hrvatske * Na jesen planiram ići na usavršavanje u Rim na Papinski institut za crkvenu glazbu * Uvijek rado koncertiram u Subotici«

Alen Kopunović Legetin, slobodni umjetnik, orguljaš

Cr­na ro­da u fo­ku­su - (broj: 66)

07.05.2004

Četvrta međunarodna konferencija o crnoj rodi, Dávod, 15. -18. travnja 2004.

Proslava 1. svibnja na Paliću - (broj: 66)

07.05.2004

Vijesti - (broj: 66)

07.05.2004

Đurđevo u Bap­skoj - (broj: 66)

07.05.2004

Bapska se u povijesnim izvorima spominje vrlo rano, još u 13. stoljeću* Selo je tijekom Domovinskog rata potpuno devastirano i opustošeno i trebalo je puno truda da se obnovi sve to. * Pšenicom je zasijano više od 400 ha, a mještani se sada okreću vinogradarstvu i voćarstvu, te stočarstvu*

Na krajnjem istoku Hrvatske

Pro­sla­vljen Dan gra­da Vu­ko­va­ra - (broj: 66)

07.05.2004

Otvo­ren Cen­tar za istraživa­nje rat­nih zločina - (broj: 66)

07.05.2004

Reagiranje prozvanih u prošlotjednom priopćenju Mjesnog odbora DSHV-a iz Sonte - (broj: 66)

07.05.2004

Pro­sla­vljen Dan MZ Sta­ri Žed­nik - (broj: 66)

07.05.2004

Petrijevcima s ljubavlju - (broj: 66)

07.05.2004

Uz desetogodišnji jubilej

Šid i okolica - (broj: 66)

07.05.2004

Kako je umirao moj narod (28.)

Klo­nu­ti ne smi­je­mo i nećemo ni­ka­da - (broj: 66)

07.05.2004

»Htio sam biti iskren. Htio sam prikazati mome ovdašnjemu zapuštenom rodu njegov život onakvim, kakav doista i jeste. Samo sam to htio. Drugo ništa. S time je moja savjest čista.«

O djelu Antuna Karagića, pisca kazališnih komada i novela (2.)

Čuđenje za opstojanje - (broj: 66)

07.05.2004

Uz upis djece u prvi razred osnovnih škola

Doživlje­na baj­ka - (broj: 66)

07.05.2004

Predstavljena slikovnica »Ždribac zlatne grive«

Vijesti - (broj: 66)

07.05.2004

Zahvala Bogu - (broj: 66)

07.05.2004

Mnogi bivši članovi Schole cantorum su danas crkvene zborovođe, kantori, svirači i pjevači u zemlji i izvan nje.

Koncert sjemenišnog zbora Schola cantorum u Katedrali

Afir­mi­ra­nje mla­dih učeni­ka tam­bu­re - (broj: 66)

07.05.2004

Bilo je prisutno oko 60 učenika iz svih gradova, u kojima se u glazbenim školama uči ovaj instrument na teritoriju Vojvodine

Prva smotra vojvođanske tambure

Fra­no Al­fi­re­vić - (broj: 66)

07.05.2004

Zahvala Bogu - (broj: 66)

07.05.2004

Mnogi bivši članovi Schole cantorum su danas crkvene zborovođe, kantori, svirači i pjevači u zemlji i izvan nje.

Koncert sjemenišnog zbora Schola cantorum u Katedrali

Posljednji kroničar transilvanskih Nijemaca - (broj: 66)

07.05.2004

O djelima Eginalda Schlattnera

Stjepan Grgić Krunoslav SMRT U PRIRODI (izbor) - (broj: 66)

07.05.2004

IZ ANTOLOGIJE POEZIJE BUNJEVAČKIH HRVATA

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay