Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Kar­di­nal Bo­za­nić pred­vo­dio mi­su - (broj: 73)

19.08.2005

Velika Gospa u nacionalnome Marijanskom svetištu Mariji Bistrici

Dan trud­ni­ca s blagoslovom žena prije poroda - (broj: 73)

19.08.2005

Proštenje svetoga Roka u Subotici

Susret u Kölnu ž– susret nade - (broj: 73)

19.08.2005

Uz svjetski susret mladih

Jelačića za bana - (broj: 73)

19.08.2005

Jelačić je imenovan hrvatskim banom, glavnim zapovjednikom Vojne krajine, gubernatorom Rijeke, upraviteljem Istre i Dalmacije. Hrvatskoj je priključio Međimurje. Dakle, u pod svojom je vlašću okupio većinu hrvatskih zemalja Piše: Zdenko Samaržija

Priča o Hrvatima – 19. stoljeće (61.)

Čuvanje starine - (broj: 73)

19.08.2005

Zašto je 12. kolovoza jedno kulturno-umetničko društvo iz naše varoši »povodom Dužijance održlo koncert« u dvorani, iako su znali da je Organizacijski odbor »Dužijanca 2005.«, potporom varoški čelnika, napravio tamburaško veče i skupštinu risara?

U povodu »Dužijance 2005.«

Tro­stru­ko ne - (broj: 73)

19.08.2005

Romanom »Kuća njene majke« Pavičić je rekao trostruko ne – ne jezičnom standardu, privilegijama i ispraznim formama. Jurica Pavičić je pokazao svu besadržajnost hrvatskoga jezičnog standarda, kojeg može oplemeniti tek dijalektalni govor; pokazao je da su privilegije duboko inkorporirane u hrvatsko društvo te da je strah od stvarnosti, bilo one demokratske bilo one totalitarne, konstanta hrvatskoga suburbanoga društva Piše: Zdenko Samaržija

Nešto odista dobro i unatoč svemu optimistično – Jurica Pavičić – »Kuća njene majke«

Su­sret na ra­zi­ni kul­ta i kul­tu­re - (broj: 73)

19.08.2005

Ovogodišnja književna večer bila je posvećena pjesniku, proznom piscu i esejisti Lazaru Franciškoviću iz Subotice * Katedralni zbor »Albe Vidaković« je proslavio obljetnicu – 25. godina suradnje s Katoličkim institutom za kulturu, povijest i duhovnost »Ivan Antunović« * Po petnaesti put dodijeljene su Antušove nagrade, koje ovaj darovatelj dariva za širenje kulture hrvatskoga naroda bunjevačkog roda

Književna večer u okviru proslave Dužijance u Subotici

Rad sa sla­mom zah­ti­je­va lju­bav i nježnost - (broj: 73)

19.08.2005

U okviru proslave Dužijance u vestibilu Gradske kuće slamarke su svoje najnovije radove predstavile i subotičkoj publici * »Pred nama su slike koje poručuju da i slama može biti trajna poruka, ako je stvarana s ljubavlju u duši«, istaknuo je vlč. Kopilović

Izložba radova s XX. saziva Prve kolonije naive u tehnici slame u Subotici

Ve­li­ki pje­snički ko­men­tar prošlo­sti - (broj: 73)

19.08.2005

Milovan Miković u svome pjesničkom pismu u poemi »Avaške godine« piše o životu bunjevačkih Hrvata u Bačkoj, a početna kvaliteta Mikovićeve poeme je što se pjesnik ne prepušta lagodnom trendu prakse eklektičnog citiranja historijskih predstava i tek sjetnom promišljanju života koji se odvijao u bližoj ili daljnjoj prošlosti * Pjesnik Miković teži osvjetljenju i markiranju historijskih orjentira i pokazatelja pomoću kojih se može promišljati određeni historijski smisao * Pjesničkim izrazom, Miković neprestalno kontrastira ispraznoj neupitnosti, promišljajući i opće, univerzalno stanje ljudskog duha kroz problematiziranje zavičajnog Piše: Zvonko Sarić

Uz četvrto, prošireno izdanje poeme »Avaške godine« Milovana Mikovića

Uvod u Ba­ra­nju - (broj: 73)

19.08.2005

Izdavanje zbornika ili godišnjaka Matice hrvatske važan je događaj u svim hrvatskim gradićima. Lokalne sredine tome pristupaju ozbiljno i posao povjeravaju provjerenim urednicima, koji okupljaju ekipu autora. Ono što izdvaja takve zbornike-godišnjake od zbornika-monografija koje izdaju veliki gradovi, na primjer Virovitica, Đakovo, Slavonski Brod, Osijek ili Požega, jest sudjelovanje prilozima i mladih autora, a ne samo prokušanih znanstvenika Piše: Zdenko Samaržija

Baranjski prvijenac – Godišnjak Matice hrvatske Beli Manastir

Lje­po­ta pje­va­ne ri­ječi - (broj: 73)

19.08.2005

Katedralni zbor »Albe Vidaković« osnovan je 1973. godine prigodom proslave 200. godišnjice gradnje subotičke crkve Svete Terezije Avilske, ali je zbor nakon osnutka, pa sve do 1980. godine, nosio ime »Mješoviti katedralni zbor * Od samih početaka do danas, zborom ravna s Mirjam Pandžić, redovnica sestara »Naše Gospe« * Zbor stalno sudjeluje u crkvenom i kulturnom životu Subotice, uz brojna gostovanja širom Bačke i u inozemstvu

O radu Katedralnog zbora »Albe Vidaković«

Međuna­rod­ni fe­sti­val fil­ma i vi­dea Du­go Se­lo 2005. - (broj: 73)

19.08.2005

Natječaj

Brian Eno - »Anot­her Day On Earth« - (broj: 73)

19.08.2005

Hannibal, 2005.

Hrckova sveznalica - (broj: 73)

19.08.2005

Smi­je­ha ni­kad do­sta - (broj: 73)

19.08.2005

Kada ste se posljednji puta od srca nasmijali?

Djelotvorni lijek protiv svakodnevnog stresa

Taj­na do­brog hu­mo­ra je u čis­toj im­pro­vi­za­ci­ji - (broj: 73)

19.08.2005

Stand up komika postaje sve aktualnija u Hrvatskoj

Željko Pervan, najpoznatiji hrvatski komičar današnjice

Bu­za­ra od ra­ko­va i školj­ki - (broj: 73)

19.08.2005

Specijalitet kvarnerske kuhinje

Vijesti - (broj: 73)

19.08.2005

Bez fi­na­la u Hel­sin­ki­ju - (broj: 73)

19.08.2005

Niti jedan hrvatski predstavnik nije uspio izboriti plasman među najboljih osam na svijetu

Neslavan nastup hrvatske atletike na Svjetskom prvenstvu u Finskoj

Hr­vat­ska pleše sam­bu - (broj: 73)

19.08.2005

Gostovanje brazilske nogometne reprezentacije u Splitu jedan je od najvećih sportskih događaja ove godine na hrvatskom tlu Piše: Dražen Prćić

Susret za pamćenje

Melanholična poezija Petra Preradovića - (broj: 73)

19.08.2005

Naj­u­la­gači - (broj: 73)

26.08.2005

Tjednik - (broj: 73)

26.08.2005

Kako, molim? - (broj: 73)

26.08.2005

Vla­da­vi­na eli­ta - (broj: 73)

26.08.2005

Bauk islamizma kruži zapadnim svijetom

Po­lo­vi­ca rav­no­mjer­no, po­lo­vi­ca sti­mu­la­tiv­no - (broj: 73)

26.08.2005

Dio je sredstava linearno raspodijeljen na sve 24 hrvatske udruge koje su se prijavile na natječaj, a drugi dio sume stimulativno raspodijeljen za kvalitetne projekte * Izvršni odbor HNV-a podržao reagiranja Laze Vojnić Hajduka i Zvonimira Perušića povodom pojedinih napisa objavljenih u medijima kojima se vrijeđa hrvatska nacionalna manjina u SiCG

Izvršni odbor HNV-a raspodijelio sredstva Pokrajinskog tajništva za nacionalne manjine

Vođe naše svag­dašnje - (broj: 73)

26.08.2005

Daleko bi nas odvela priča o uzrocima i posljedicama diktatorskih režima, kako onih u davnoj prošlosti, ili onih koje smo okusili, tako i onih s kojima smo suvremenici * Nije ni namjera objašnjavati prirodu totalitarizma, no valja se osvrnuti na postupke, većinom sulude, pojedinih euroazijskih diktatora, premda im uz bok stoje i južnoamerički, te osobito afrički diktatori Piše: Zdenko Samaržija

Priče o diktatorima

Za svako prvorođeno dijete 30.000 dinara - (broj: 73)

26.08.2005

Za pomoć roditeljima do kraja godine bit će izdvojeno ukupno 100 milijuna dinara, najavio Bojan Pajtić

Pomoć pokrajinske vlade obiteljima prvorođene djece

Hr­va­ti naj­u­la­gači u SiCG - (broj: 73)

26.08.2005

Privatizacija u Srbiji – hrvatski ulagači moderniziraju proizvodnju

Go­spi od su­za, vo­di od zdra­vlja - (broj: 73)

26.08.2005

vo­di od zdra­vlja Predstojećega se vikenda na Marijanskom svetištu na Bunariću održava veliko proštenje, završna manifestacija »Dužijance 2005.«* Vjernici su još u XIX. stoljeću dolazili na izvor žive vode na Bunariću* U vrijeme pokojnog biskupa Lajče Budanovića proštenje na Bunariću zaživjelo je kao masovna svetkovina* Marijansko je svetište okupljalište vjernika i Katoličke i Pravoslavne crkve Piše: Dušica Dulić

‚Marijansko svetište na Bunariću

Najava događaja

15.10.2021 - HRCKO i KUŽIŠ?!: NATJEČAJ ZA PJESME I PROZU

Dječji i omladinski časopisi »Hrcko« i »Kužiš?!« raspisali su natječaj za literarne radove pod sloganom: »Budi pisac, pjesnik budi / Nek riječi polete iz grudi, u sebi maštu probudi!«.

Radovi (pjesma, proza u obliku kratke priče) mogu biti pisani hrvatskim standardnim jezikom, te mjesnim hrvatskim govorima (bunjevačka i šokačka ikavica).

Pjesme ili priče šalju se na e-mailove: hrcko@hrvatskarijec.rs ili kuzis07@gmail.com.

Prvi rok za slanje radova je kraj školske godine, a drugi do 20. rujna 2021. godine.

Autori najboljih radova bit će nagrađeni na »Danima hrvatske knjige i riječi – danima Balinta Vujkova« u listopadu.

Čeka vas iznenađenje!

Uz svoj rad(ove) potrebno je poslati sljedeće podatke: ime i prezime, razred, naziv škole i mjesta, ime i prezime učitelja, nastavnika ili profesora (mentora).

Organizatori natječaja su: NIU »Hrvatska riječ«, Hrvatsko nacionalno vijeće, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatska čitaonica Subotica.

20.05.2021 - Poziv za »Liru naivu 2021.«

Hrvatska čitaonica i Bunjevačko-šokačka knjižnica Ivan Kujundžić pri Katoličkom društvu Ivan Antunović Subotica upućuju poziv za devetnaesti susret hrvatskih pučkih pjesnika pod nazivom Lira naiva 2021.

Zainteresirani pjesnici trebaju poslati 3-5 svojih (neobjavljenih) pjesama koje mogu biti pisane standardnim hrvatskim jezikom ili ikavicom (bunjevačkom ili šokačkom), a bit će objavljene u zbirci. Pokrajinski susret pjesnika Lira naiva 2021. bit će održan 29. svibnja 2021. godine u Vajskoj.

Pjesme i prijavu (s kraćom biografijom te fotografijom/portret), u wordu, treba poslati do 10. travnja 2021. na adresu: Hrvatska čitaonica, Bele Gabrića 21, 24000 Subotica ili putem elektroničke pošte na adresu: katarina.celikovic@gmail.com

Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona broj +381/64-6590-752.

31.05.2021 - Natječaj za Festival bunjevački pisama

Temeljna svrha ovoga festivala je promocija i popularizacija nove bunjevačke pisme i poticaj svima, a osobito mladima kako bi sami pridonijeli očuvanju i unapređenju kulturne baštine svoga roda i naroda.

Propozicije:

 1. Tekst i glazba trebaju predstavljati život i običaje bačkih Bunjevaca;
 2. Tekst pjesme mora biti pisan ikavicom ili ijekavicom;
 3. Pjesma može imati 3 ili 4 strofe;
 4. Dužina pjesme je od 3 do5 minuta;
 5. Note (melodija, akordi) i tekst treba dostaviti u 2 primjerka;
 6. Uz tekst i melodiju obvezno dostaviti i demo snimku;
 7. Radovi prethodno ne smiju biti izvođeni (premijerno izvođenje);
 8. Jedan autor može dostaviti najviše 3 skladbe;
 9. Primljeni radovi se ne vraćaju;
 10. Radovi se šalju pod šifrom, a rješenje šifre (ime, prezime i adresa autora i kontakt telefon) mora biti u posebnoj, zatvorenoj kuverti;
 11. Nakon odabira najboljih radova, stručna komisija će autore izvijestiti o rezultatima;
 12. Festival se organizira isključivo na volonterskim principima, te se radovi neće honorirati;
 13. Autor skladbe koja je odabrana za izvedbu na festivalu samim njezinim slanjem daje svoj neopozivi pristanak da se skladba studijski snimi i izda na nosaču zvuka i video zapisu radi popularizacije festivala.

Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2021. godine.

Skladbe slati na adresu:

Vojislav Temunović, Skerlićeva 17 24000 Subotica, ili

HGU FBP, Jo Lajoša 4/a 24000 Subotica;

mail: hgu.fbp@gmail.com

s naznakom: ZA XXI. »Festival bunjevački pisama«

 • Doček NS2020
 • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
 • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
 • RS APV Pokrainska Vlada
 • VRHRS
 • DUZHIRH
 • Hrvatska Matica Iseljenika
 • DigitalDay