Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Stjepan Vujević SVI U NAŠE KOLO - (broj: 63)

16.04.2004

IZ ANTOLOGIJE POEZIJE BUNJEVAČKIH HRVATA

Od suhog lišća nije vidio, ni drveća, ni šume - (broj: 63)

16.04.2004

Reagiranje mr. Lazara Ivana Krmpotića na tekst Zlatka Romića »Novi prilozi neologizmu i patriotizmu«

Dürren­matt – uživo - (broj: 63)

16.04.2004

Na kazališnim daskama i u našoj stvarnosti

Sretan rođendan - (broj: 63)

16.04.2004

Svake godine istoga dana nekom poželimo

Sunčano ljeto u Škotskoj - (broj: 63)

16.04.2004

Moje putovanje

Pomor divova - (broj: 63)

16.04.2004

Četvrtfinalni susreti Champions leaguea donijeli su neočekivani

Vijesti - (broj: 63)

16.04.2004

No­go­met­ne hun­cu­ta­ri­je - (broj: 63)

16.04.2004

Dječja igra - (broj: 62)

09.04.2004

Kako, molim? - (broj: 62)

09.04.2004

Sr­bi­ja pred zi­dom NA­TO-a - (broj: 62)

09.04.2004

U okruženju sjevernoatlantskog vojnog saveza

Ka­ko do dje­lo­tvor­nog su­dje­lo­va­nja ma­nji­na u jav­nom živo­tu? - (broj: 62)

09.04.2004

Djelotvorno sudjelovanje manjina u procesima odlučivanja – i to ne samo u oblasti od značaja za identitet već i u svim drugim sferama društva: u vlasti, ekonomskom životu, državnoj upravi…, – sinonim je za ravnopravnost manjina, čulo se na okruglome stolu prošlog tjedna u Beogradu

Srbija pred konstitucionalnom reformom

Na uslu­zi ise­lje­noj Hr­vat­skoj - (broj: 62)

09.04.2004

Hrvatska zajednica iz Vojvodine po prvi puta do sada službeno posjetila Grad-heroj, položila vijenac na spomenik poginulim braniteljima i civilima na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, i posjetila stratište Ovčara

Hrvatska matica iseljenika otvorila Ured u Vukovaru

Pomoć u očuvanju nacionalnog identiteta - (broj: 62)

09.04.2004

Programi Hrvatske matice iseljenika

Van­da­li­zmom pro­tiv za­jed­ničkog živo­ta - (broj: 62)

09.04.2004

Incidenti protiv Rusina u Đurđevu

Ma­la ljet­na ško­la hr­vat­skog je­zi­ka i kul­tu­re - (broj: 62)

09.04.2004

Sveučilišna ško­la u Za­gre­bu - (broj: 62)

09.04.2004

Ne­pri­hva­tlji­vo je da Hr­va­ti u SCG bu­du ugroženi - (broj: 62)

09.04.2004

Djelatno smo sudjelovali u zbližavanju RH i AP Vojvodine* Najbolja suradnja s lokalnim samoupravama Novog Sada, Sombora i Subotice * HDZ-ova vlada više zainteresirana za probleme hrvatskih manjina * Kvalitetno sam i često kontaktirala s predstavnicima hrvatske zajednice diljem Vojvodine

Generalna konzulica Republike Hrvatske dr. sc. Jasmina Kovačević-Čavlović

Ne poštu­je se pro­ce­du­ra - (broj: 62)

09.04.2004

Nova hrvatska incijativa u razgovoru s odborničkim grupama u SO Subotica

Na redu su izgleda Mađari - (broj: 62)

09.04.2004

Predsjednik HNV-a mr. Josip Ivanović o najnovijim incidentima

Po­ti­caj za do­bra dje­la - (broj: 62)

09.04.2004

Uskrsna čestitka DSHV-a

Iz pokrajinskog proračuna Sredstva za nacionalne manjine - (broj: 62)

09.04.2004

Do­bre želje osta­le sa­mo želje - (broj: 62)

09.04.2004

Nedjelja je prvi i najstariji blagdan Uskrsa Na taj dan Gospodnji – prvi su se kršćani skupljali i blagovali Isusovu večeru

Zašto je Uskrs praznik bez stalnoga datuma

Deset godina entuzijazma - (broj: 62)

09.04.2004

Katolički list »Zvonik«

Od smr­ti pre­ma živo­tu - (broj: 62)

09.04.2004

Uskrsna poruka subotičkog biskupa dr. Ivana Penzeša

Ne­ka sva­kom čovje­ku za­sja u duši us­kr­sna na­da - (broj: 62)

09.04.2004

Uskrsna poruka pomoćnog biskupa đakovačkog i srijemskog i generalnog vikara za Srijem mons. Đure Gašparovića

Bratski gradovi još bliži - (broj: 62)

09.04.2004

Zajednička sjednica parlamenata Segedina i Subotice

Smanjenje opće potrošnje - (broj: 62)

09.04.2004

Subotička skupština usvojila proračun

Vijesti - (broj: 62)

09.04.2004

Šokci u prvom licu množine - (broj: 62)

09.04.2004

Prošli tjedan u Vinkovcima

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay