Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Sonćanske uncutarije - (broj: 61)

02.04.2004

Kosovski vremeplov - (broj: 60)

26.03.2004

Kako, molim? - (broj: 60)

26.03.2004

Vri­je­me je za pro­suđiva­nje - (broj: 60)

26.03.2004

Hoćemo li uskoro imati visoko obrazovanje na hrvatskom jeziku?

Manjine na udaru prosvjednika - (broj: 60)

26.03.2004

U sjenci događaja na Kosovu, u Srbiji (opet) stradaju manjine

Pr­o­svjet­nom su­rad­njom do kva­li­tet­nog obra­zo­va­nja - (broj: 60)

26.03.2004

Prosvjetni djelatnici u radnom posjetu školama u Ernestinovu – Republika Hrvatska

Bauk zvani knjiga - (broj: 60)

26.03.2004

Suvremena tehnologija protiv zastarjelog čitanja * Siromašni fond riječi i uobičajena opravdanja * Nada u bolju »čitalačku« budućnost

Zašto današnja djeca premalo čitaju?

Ma­nji­ne otva­ra­ju mno­ga vra­ta - (broj: 60)

26.03.2004

Srbija i Hrvatska polako zatvaraju otvorena pitanja iz prošlosti* Najvažnije da incidenata više nema* Hrvati u Srbiji u sve boljem položaju* Možete očekivati veću pomoć matične države* Hrvati u Vojvodini dobro institucionalizirani

Mr. Davor Vidiš, otpravnik poslova Veleposlanstva Republike Hrvatske u Beogradu

Vojvodina - (broj: 60)

26.03.2004

Svaki oltar crkvica u malom - (broj: 60)

26.03.2004

Sjećanja uz riječ i sliku o varaždinskoj katedrali

Zajednička poplavna dolina Dunava - (broj: 60)

26.03.2004

Usprkos zakonskoj zaštiti u sve tri države, veći dio područja je danas ugrožen ljudskim aktivnostima

Naša prirodna baština

Razarajuća pohlepa za zlatom - (broj: 60)

26.03.2004

Po nacrtima planirano uništenje nekoliko manjih naselja * Planine, polja, kuće, groblja, arheološka nalazišta – bit će pokriveno cijanidnim jezerom veličine 800 nogometnih igrališta * Opasnost ne samo za Rumunjsku, već i za cijelu Srednju Europu

Rumunjski projekt Rosia Montana – prijetnja za srednju Europu

Zaštita žena u zakonskom ruhu - (broj: 60)

26.03.2004

Predstavljena Odluka o ravnopravnosti spolova

Vijesti - (broj: 60)

26.03.2004

Rav­no­prav­nost pri upi­su na stu­di­je - (broj: 60)

26.03.2004

Poslije 40 godina priznata katolička gimnazija u SCG

Ku­po­vi­na vre­me­na ili re­al­na obećanja? - (broj: 60)

26.03.2004

Ravnatelj predložio da se zarade isplate u drvima i umjetnom gnojivu* Većina nazočnih glasovala za ovaj prijedlog

Radnici PPK Sonta odustali od najavljenog generalnog štrajka

Eko-česma, kontejneri i stan za liječnika - (broj: 60)

26.03.2004

Rješavanje komunalnih problema u Plavni

Početak ra­do­va u trav­nju - (broj: 60)

26.03.2004

Opremanje knjižnice u Bačkom Monoštoru

Pro­mo­vi­ran Svjet­ski sa­jam pčelar­stva - (broj: 60)

26.03.2004

Korizma u Srijemu - (broj: 60)

26.03.2004

Sve je počimalo s čistom srijedom* I po ruhu se poznalo da smo u korizmi* Išli smo redovito na svaku misu i večernjicu i petkom na križni put* Pucali smo kokice i igrali kokošje šetnje* Koja je imala momka, ta bude s momkom koja nije ta bude s drugama, pa nam igranke nisu nedostajale

Priče s vrpce

Vijesti - (broj: 60)

26.03.2004

Nenasilje i nenasilna akcija - (broj: 60)

26.03.2004

Identitet i multikulturalno razumijevanje

Četiri stoljeća hrvatske gramatike - (broj: 60)

26.03.2004

Bunjevačko-šokački Hrvati (25.)

No­vi Slan­ka­men po­sli­je ‘Hr­vat­ske olu­je - (broj: 60)

26.03.2004

Kako je umirao moj narod (22.)

Ljubav za zaštitnika obitelji - (broj: 60)

26.03.2004

Devetnica u čast sv. Josipu

Znati prepoznati svoje mjesto - (broj: 60)

26.03.2004

Ključno pitanje naše zajednice

Raz­i­gra­na pred­sta­va »Di­vo­jačko pre­lo« - (broj: 60)

26.03.2004

Dani pučkog kazališta u Ljutovu

Vijesti - (broj: 60)

26.03.2004

Ne­nad Brixy - (broj: 60)

26.03.2004

Putokazi - (broj: 60)

26.03.2004

  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay