Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Kako, molim? - (broj: 71)

11.06.2004

Vri­je­me od­lu­ke - (broj: 71)

11.06.2004

Kod mladih iz Srbije i Crne Gore upravo je za onim studijama najmanji interes, za koje postoji najveća potreba u hrvatskoj zajednici u Srbiji i Crnoj Gori i za koje je Republika Hrvatska izrazila i najveću spremnost da sustavno pomaže na različite načine – a to su hrvatski jezik i književnost, povijest, etnologija, povijest umjetnosti…

Što i gdje studirati

Odlučili smo se za... - (broj: 71)

11.06.2004

Anketa

Na pu­tu in­ten­ziv­ni­je su­rad­nje s ma­ti­com - (broj: 71)

11.06.2004

Sastanak petkom Subotičke podružnice DSHV

Hr­va­ti ni­su is­pi­sa­li nat­pi­se u Vr­ba­su - (broj: 71)

11.06.2004

Priopćenje DSHV-a

Spo­ran dio op­tu­žni­ce pro­tiv Še­še­lja - (broj: 71)

11.06.2004

Za hr­vat­ske ma­nji­ne 10 mi­li­ju­na ku­na - (broj: 71)

11.06.2004

Iz Ministarstva vanjskih poslova RH

Na počet­ku ve­li­ko­ga pot­hva­ta - (broj: 71)

11.06.2004

Najvažnija je svrha Leksikona, svakako, da dobijemo cjelovito znanje o nama: kada netko čuje za Gaju Alagu ili Ivana Nepomuka Ambrozovića, da to može brzo saznati na jednome mjestu u sažetome obliku * Većina materijala za drugi svezak je pripremljena, pa se nadam da će drugi svezak ugledati svjetlo dana na jesen

Dr. sc. Slaven Bačić, urednik Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevaca i Šokaca

Dvojica bivših dužnosnika DSHV-a od nedavno u novim strankama - (broj: 71)

11.06.2004

Očeki­va­li smo kon­struk­tiv­ni­ji pri­stup - (broj: 71)

11.06.2004

Priopćenje za javnost DSHV-a

Mje­sto za ured­ni­ka pro­gra­ma na hr­vat­skom - (broj: 71)

11.06.2004

Natječaj JP Radio Subotica

Kar­di­nal Jo­sip Bo­za­nić ovo­ga vi­ken­da u Be­o­gra­du - (broj: 71)

11.06.2004

Sastanak generalnih tajnika vijeća europskih biskupskih konferencija

Kraj pri­je počet­ka - (broj: 71)

11.06.2004

Koalicije se raspale, stranački interesi prevladali

Stranačke netrpeljivosti u čelništvu SO Apatin

Gdje pre­sta­je sport? - (broj: 71)

11.06.2004

Nadmetanje u igri, snazi i vještini bacaju u zasjenak politika i ekstremizam, što se kasnije prenosi i među navijače, te se nanovo javljaju nemile scene verbalnog i fizičkog nasilja * Publicitet i kontekst koji se daje »mečevima« ekipa iz SiCG i Hrvatske daleko je od toga da se može smatrati normalnim

Militarizacija novinarstva

Me­te­o­pa­ti­ja – bo­lest da­našnji­ce - (broj: 71)

11.06.2004

Nepovoljan utjecaj meteoroloških prilika na kronične bolesnike * Nužnost razvijanja svijesti o štetnosti vremenskih prilika * Konzultiranje i liječnička skrb

Utjecaj (promjenjljivog) vremena na zdravlje

Iskorišteno zakonsko pravo - (broj: 71)

11.06.2004

»Bez obzira, tko će taj posao možda u budućnosti obavljati, zadovoljna sam samim tim korakom«, kaže Ljiljana Dulić, općinska prevoditeljica za hrvatski jezik

Na inicijativu DSHV-a, SO Subotica uposlila prevoditeljicu za hrvatski jezik

Američki filantrop posjetio Suboticu - (broj: 71)

11.06.2004

U organizaciji udruge »Školsko zvono«

Kraljice u Maloj Bosni - (broj: 71)

11.06.2004

Održavanje festivala EXIT pod pitanjem - (broj: 71)

11.06.2004

Vijesti - (broj: 71)

11.06.2004

Iz­ložba fo­to­gra­fi­ja o svad­be­nim običaji­ma bu­nje­vačkih Hr­va­ta - (broj: 71)

11.06.2004

Promocija fotomonografije »Naši mladenci«

U zna­ku zna­me­ni­tih hr­vat­skih skla­da­te­lja - (broj: 71)

11.06.2004

Festival hrvatske tamburaške glazbe

Vijesti - (broj: 71)

11.06.2004

Sli­ka­ri na baj­močkom sa­lašu - (broj: 71)

11.06.2004

Suradnja HKUD »Bajmok« i HKC »Bunjevačko kolo«

The Ba­bi­es – »The Ba­bi­es« / Dan­cing Be­ar, 2003. - (broj: 71)

11.06.2004

Nikola Andrić (1867.-1942.) - (broj: 71)

11.06.2004

Bla­go naše rav­ni­ce - (broj: 71)

11.06.2004

Marinko Piuković o najstarijoj tamburi za koju se zna

Jakov Orčić SUSRET - (broj: 71)

11.06.2004

IZ ANTOLOGIJE POEZIJE BUNJEVAČKIH HRVATA

Pozitivne vibracije koje mame osmijeh - (broj: 71)

11.06.2004

Festival Kraljeva ulice

Mla­di en­tu­zi­ja­sti - (broj: 71)

11.06.2004

O Folklornom odjelu Hrvatskog kulturnog centra »Bunjevačko kolo«

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay