Arhiv tekstova Arhiv tekstova

ObljetnicA: Vječno mladi - (broj: 53)

06.02.2004

Obljetnica

Bran­ko Schmidt (1957.) - (broj: 53)

06.02.2004

Stva­ra­lački pri­stup tra­di­ci­o­nal­noj i mo­der­noj kul­tu­ri - (broj: 53)

06.02.2004

Djelatnost Rajka Ljubiča

Upo­zna­ti dru­ge i dru­gačije - (broj: 53)

06.02.2004

Ekumenske inicijative

Petar Pekić (1896. -1965.) PROLJEĆE U BAJSKOM TROKUTU - (broj: 53)

06.02.2004

Iz antologije poezije Bunjevačkih Hrvata Geze Kikića

Oso­bi­ta pri­po­vjed­na kon­cep­ci­ja - (broj: 53)

06.02.2004

Prozni kutak: Vladan Desnica

Me­dij­ska skrb za Hr­va­te iz­van Ma­ti­ce - (broj: 53)

06.02.2004

Od emisije pripremane u skromnim uvjetima Korijeni izrasli u instituciju

TV emisija HTV-a »Korijeni« obilježila pet godina emitiranja

Coca - Cola i Vi - (broj: 53)

06.02.2004

Piće koje pije cijeli svijet

Svaka križaljka je novi izazov - (broj: 53)

06.02.2004

Ivica Šubat, autor križaljki na zabavnim stranicama »Hrvatske riječi«

Šest košarkaških desetljeća - (broj: 53)

06.02.2004

Karlo Kopilović, košarkaški trener bogatog iskustva

Sportske vijesti - (broj: 53)

06.02.2004

Žetelačka radost - (broj: 53)

21.06.2013

PRIČA O FOTOGRAFIJI

Ci­nična ge­sta - (broj: 52)

30.01.2004

Planirani falsifikat - (broj: 52)

30.01.2004

Povodom teksta o Bunjevcima u »Nedeljnom telegrafu«

Kako, molim? - (broj: 52)

30.01.2004

Pre­go­vo­ri obi­lježeni is­ključivo­sti­ma - (broj: 52)

30.01.2004

Demokrati zahtijevaju većinsku vladu, u DSS zastupaju manjinsku, radikali predlažu tehničku, a takvi odnosi odražavaju se i na konstituiranje parlamenta, odnosno izbor njegova predsjednika

Sukobi DS-a i DSS-a koče formiranje novog parlamenta i vlade

Ućutkani TV Divani - (broj: 52)

30.01.2004

Bez ikakve najave i službenoga objašnjenja, s programa skinuta jedina TV emisija na hrvatskom jeziku u SCG * Razlog – prilog o incidentima protiv Hrvata na sjeveru Bačke

Poslije treće cenzure TV Novi Sad

Tap­ka­nje u mje­stu - (broj: 52)

30.01.2004

Nakon svega izrečenog na skupu čini se kako u hrvatskoj zajednici postoji »konsenzus« oko toga koji su najvažniji problemi i teškoće, međutim, oko načina, modela i strategije suočavanja s problemima, usprkos teškoj situaciji, konsenzus je, čini se, još uvijek daleko

Okrugli stol Helsinškog odbora za ljudska prava o hrvatskoj zajednici u Srbiji

Dva bit­na ci­lja – ma­njin­ska pra­va i in­te­gra­ci­ja - (broj: 52)

30.01.2004

Iza nas je jednogodišnje razdoblje u kojem je jedan značajan broj vijećnika uložio velike napore koji su dali pozitivne rezultate * Većina kritika potiče od nerealnih očekivanja * Budućnost Srbije je u ujedinjenoj Europi, a Hrvati će dijeliti sudbinu i ostalih naroda u njoj

Mr. Josip Ivanović, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća

Na me­ti po­no­vno spo­me­ni­ci - (broj: 52)

30.01.2004

Novi incident, ovoga puta na subotičkom kerskom groblju

Re­a­gi­ra­ti pra­vo­vre­me­no na ne­ga­tiv­ne tren­do­ve - (broj: 52)

30.01.2004

Odbor za međunacionalne odnose u Vojvodini

Pre{ Prešutkiva­nje, mi­ni­mi­zi­ra­nje i ko­rekt­no iz­vještava­nje - (broj: 52)

30.01.2004

Recepcija prijetnji novinarima »Hrvatske riječi« u medijima

HDZ-ovi postupci ohrabruju - (broj: 52)

30.01.2004

Dr. Milorad Pupovac gostovao u emisiji HRT »Nedjeljom u 2«

»Hr­vat­ska ri­ječ« – go­di­na pr­va - (broj: 52)

30.01.2004

U povodu obljetnice našeg tjednika

Najavljeno osnivanje Teološkog fakulteta u Subotici - (broj: 52)

30.01.2004

Prijem za novinare u biskupiji

Ti­sućsto­go­dišnje ve­ze Hr­va­ta i Mađara - (broj: 52)

30.01.2004

Izložba u Segedinu

»Podmlađeno« rukovodstvo - (broj: 52)

30.01.2004

Izborna skupština MO DSHV Tavankut

Društvo do­bi­lo ozna­ku »hr­vat­sko« - (broj: 52)

30.01.2004

KPD »S.S. Kranjčević« iz Bačkog Brega s novim imenom

Bosna - kolijevka Bunjevaca - (broj: 52)

30.01.2004

Bunjevačko-šokački Hrvati (18.)

Pe­tro­va­ra­din­ski Hr­vat pot­pred­sjed­nik DSHV-a - (broj: 52)

30.01.2004

Kako je umirao moj narod (14.)

  • Kaleidoskop
  • Kaleidoskop
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay