Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Franjevački preporod - (broj: 63)

16.04.2004

Bunjevačko šokački Hrvati (28.)

Božić u Beški 1991. i poslije - (broj: 63)

16.04.2004

Kako je umirao moj narod (25.)

Mi­tro­vi­ca kao »sri­jem­ska Su­bo­ti­ca« - (broj: 63)

16.04.2004

Asimilacija je ovdje već uzela maha i prije posljednjeg rata, ali sada je opasnost za to mnogo veća * Premda nema iznimno velikih prednosti u odnosu na druga srijemska mjesta, niti po geo-strateškom položaju, niti po broju Hrvata, Mitrovica je zasigurno središte srijemskoga hrvatskog puka u kulturnom i vjerskom smislu

Mogući pravci razvitka kulturne politike hrvatske nacionalne zajednice u Srijemu (III. dio)

Us­krs po­sli­je us­kr­sa - (broj: 63)

16.04.2004

Plemeniti mediji

U svijetu popularne glazbe - (broj: 63)

16.04.2004

O knjizi Kornelija Kovača »Tamne dirke«

Vijesti - (broj: 63)

16.04.2004

Tugomir Alaupović - (broj: 63)

16.04.2004

Putokazi - (broj: 63)

16.04.2004

Snažno na­glašene po­ru­ke - (broj: 63)

16.04.2004

Okom svećenika o filmu »Pasija«

Kva­li­tet­na se­lek­ci­ja i bo­gat pra­teći pro­gram - (broj: 63)

16.04.2004

Festival profesionalnih kazališta Vojvodine

Književ­nik i pu­bli­cist - (broj: 63)

16.04.2004

Milutin Cihlar Nehajev

No­va pročita­va­nja bašti­ne - (broj: 63)

16.04.2004

Mjesečnik »Republika« za ožujak 2004.

Stjepan Vujević SVI U NAŠE KOLO - (broj: 63)

16.04.2004

IZ ANTOLOGIJE POEZIJE BUNJEVAČKIH HRVATA

Od suhog lišća nije vidio, ni drveća, ni šume - (broj: 63)

16.04.2004

Reagiranje mr. Lazara Ivana Krmpotića na tekst Zlatka Romića »Novi prilozi neologizmu i patriotizmu«

Dürren­matt – uživo - (broj: 63)

16.04.2004

Na kazališnim daskama i u našoj stvarnosti

Sretan rođendan - (broj: 63)

16.04.2004

Svake godine istoga dana nekom poželimo

Sunčano ljeto u Škotskoj - (broj: 63)

16.04.2004

Moje putovanje

Pomor divova - (broj: 63)

16.04.2004

Četvrtfinalni susreti Champions leaguea donijeli su neočekivani

Vijesti - (broj: 63)

16.04.2004

No­go­met­ne hun­cu­ta­ri­je - (broj: 63)

16.04.2004

Dječja igra - (broj: 62)

09.04.2004

Kako, molim? - (broj: 62)

09.04.2004

Sr­bi­ja pred zi­dom NA­TO-a - (broj: 62)

09.04.2004

U okruženju sjevernoatlantskog vojnog saveza

Ka­ko do dje­lo­tvor­nog su­dje­lo­va­nja ma­nji­na u jav­nom živo­tu? - (broj: 62)

09.04.2004

Djelotvorno sudjelovanje manjina u procesima odlučivanja – i to ne samo u oblasti od značaja za identitet već i u svim drugim sferama društva: u vlasti, ekonomskom životu, državnoj upravi…, – sinonim je za ravnopravnost manjina, čulo se na okruglome stolu prošlog tjedna u Beogradu

Srbija pred konstitucionalnom reformom

Na uslu­zi ise­lje­noj Hr­vat­skoj - (broj: 62)

09.04.2004

Hrvatska zajednica iz Vojvodine po prvi puta do sada službeno posjetila Grad-heroj, položila vijenac na spomenik poginulim braniteljima i civilima na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, i posjetila stratište Ovčara

Hrvatska matica iseljenika otvorila Ured u Vukovaru

Pomoć u očuvanju nacionalnog identiteta - (broj: 62)

09.04.2004

Programi Hrvatske matice iseljenika

Van­da­li­zmom pro­tiv za­jed­ničkog živo­ta - (broj: 62)

09.04.2004

Incidenti protiv Rusina u Đurđevu

Ma­la ljet­na ško­la hr­vat­skog je­zi­ka i kul­tu­re - (broj: 62)

09.04.2004

Sveučilišna ško­la u Za­gre­bu - (broj: 62)

09.04.2004

Ne­pri­hva­tlji­vo je da Hr­va­ti u SCG bu­du ugroženi - (broj: 62)

09.04.2004

Djelatno smo sudjelovali u zbližavanju RH i AP Vojvodine* Najbolja suradnja s lokalnim samoupravama Novog Sada, Sombora i Subotice * HDZ-ova vlada više zainteresirana za probleme hrvatskih manjina * Kvalitetno sam i često kontaktirala s predstavnicima hrvatske zajednice diljem Vojvodine

Generalna konzulica Republike Hrvatske dr. sc. Jasmina Kovačević-Čavlović

  • Kaleidoskop
  • Kaleidoskop
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay