Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Osuda antimanjinskih incidenata - (broj: 70)

04.06.2004

Predsjednik Skupštine Srbije u Subotici

Vijesti - (broj: 70)

04.06.2004

Zagrepčanke najuspješnije - (broj: 70)

04.06.2004

Na državnom prvenstvu mažoretkinja u Osijeku

Bje­sni­lo na vra­ti­ma - (broj: 70)

04.06.2004

Ta­van­kućani na Ve­ličkoj smo­tri fol­klo­ra - (broj: 70)

04.06.2004

Pro­iz­vod­nja piv­skog ječma po eu­rop­skim stan­dar­di­ma - (broj: 70)

04.06.2004

Kompanija Boortmalt dolazi u Vojvodinu

Očeku­je­mo kon­kret­ne po­te­ze - (broj: 70)

04.06.2004

U Ru­mi na Bri­je­gu - (broj: 70)

04.06.2004

U posjeti HKPD »Matija Gubec«

U čast Savi Vukosavljevu - (broj: 70)

04.06.2004

Petnaesti festival tamburaških orkestara Srbije

Us­pješan kon­cert u Za­prešiću - (broj: 70)

04.06.2004

Rumljani gostovali u Hrvatskoj

Ni­je zna­tiželja je­di­ni uzrok - (broj: 70)

04.06.2004

Prevencija ovisnosti o drogama

Živjeti u Plavni - (broj: 70)

04.06.2004

Živjeti u Plavni

Bačka i Ba­nat - (broj: 70)

04.06.2004

Kako je umirao moj narod (32.)

Procesi zbližavanja i udaljavanja - (broj: 70)

04.06.2004

Govor bačkih Bunjevaca najbliži je najmlađem zapadnohercegovačkom novoštokavskom ikavskom govoru, kojim pokraj stanovništva zapadne Hercegovine govore još novoštokavski ikavci sjeverne Dalmacije, Like i Krbave

Utjecaj političkih promjena na izjašnjavanje Hrvata Bunjevaca koncem XIX. i tijekom XX. stoljeća

Jedino oproštenje daje mogućnost pomirenja - (broj: 70)

04.06.2004

»Oprosti tom čovjeku, pa ga uvedi u nebo, makar on ustrajao u zlu«

Smijeha djeci - (broj: 70)

04.06.2004

Održana XVIII. smotra dječjeg stvaralaštva »Klincijada 2004.«

Vijesti - (broj: 70)

04.06.2004

Likovna kolonija u sklopu »Dužijance« - (broj: 70)

04.06.2004

Otvorena izložba slika s Kolonije »Bunarić«

Ivica Šerfezi 1935. -2004. - (broj: 70)

04.06.2004

Jo­sip An­dre­is (1909.-1982.) - (broj: 70)

04.06.2004

Sa­laši Pa­non­ske rav­ni­ce - (broj: 70)

04.06.2004

O radu slikarice Ruže Tumbas

Balint Vujkov SUMNJAM U ZORE - (broj: 70)

04.06.2004

IZ ANTOLOGIJE POEZIJE BUNJEVAČKIH HRVAT

Po­sjet tri­sto­go­dišnjem sa­lašu - (broj: 70)

04.06.2004

Likovni odjel Hrvatskog kulturnog centra »Bunjevačko kolo« na Bikovu

Pla­ne­tar­no po­pu­lar­ne zvi­je­zde u Hr­vat­skoj - (broj: 70)

04.06.2004

Glazbena gostovanja

Šum­ski – »Ro­ni­o­ci« / Zvuk Močva­re, 2003. - (broj: 70)

04.06.2004

Ar­hi­tek­ton­sko na­sli­jeđe Su­bo­ti­ce - (broj: 70)

04.06.2004

G. Prčić Vujnović, V. Aladžić, M. Grlica, »Gradotvorci: subotički stambeni objekti od baroka do moderne – Városteremtők: Szabadkai lokóépületek barokktól modernizmusig, I.«, Subotica: Szabadka, 2004.

Fo­bi­je - (broj: 70)

04.06.2004

Strahovi s kojima živimo

Ba­last na gr­bači - (broj: 70)

04.06.2004

Odmah da kažem – to što smo slušali i čitali o Istočnom Berlinu, koliko god crno bilo, u stvarnosti je bilo još crnje, a kontrast u odnosu na zapadni dio grada bio je neopisiv

Istočni i Zapadni Berlin – iz prošlosti u budućnost i nazad

Došla bih ponovno na Palić - (broj: 70)

04.06.2004

Timna Tičić, jedina hrvatska tenisačica na »Palić Openu 2004«

Vijesti - (broj: 70)

04.06.2004

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay