Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Susret hrvatske katoličke mladeži - (broj: 64)

23.04.2004

Go­sto­va­nje Som­bo­ra­ca u Hr­vat­skoj - (broj: 64)

23.04.2004

Preporoditeljski rad biskupa Budanovića - (broj: 64)

23.04.2004

Or­lo­vi nad go­lu­bo­vim se­lom - (broj: 64)

23.04.2004

Kako je umirao moj narod (26.)

Da ne ne­sta­ne­mo - (broj: 64)

23.04.2004

Svjestan sam činjenice da je Subotica lider hrvatske zajednice u SCG, te prema tome osobno nemam ništa protiv * Ali, interesi subotičke regije i Srijema u mnogome se razlikuju * Ono što će u Subotici biti redovito i normalno (školovanje na hrvatskom jeziku, manifestacije, gostovanja hrvatskih umjetnika i slično), u Srijemu može biti tek fakultativno ili alternativno, i to tek kada se stvore materijalni uvjeti za to!

Mogući pravci razvitka kulturne politike hrvatske nacionalne zajednice u Srijemu (IV. dio)

Zalijevaj sjeme poštenja - (broj: 64)

23.04.2004

Vrijeme našega rasta

Svaki je čovjek jedna sveta povijest - (broj: 64)

23.04.2004

Predavanje dr. Pozaića u HKC »Bunjevačko kolo«

The Strokes – Room on Fire / RCA, 2003. »I wanna be forgotten/And I don’t wanna be reminded…« - (broj: 64)

23.04.2004

Vijesti - (broj: 64)

23.04.2004

Dva desetljeća u službi hrvatske književnosti - (broj: 64)

23.04.2004

Željko Knežević, tajnik Društva hrvatskih književnika

Po­vi­je­sne uspo­me­ne - (broj: 64)

23.04.2004

O knjizi dr. Đure Šarošca »Narodna umjetnost Hrvata u Mađarskoj

Blaž Modrošić 1. SIJEČNJA 1875. - (broj: 64)

23.04.2004

IZ ANTOLOGIJE POEZIJE BUNJEVAČKIH HRVATA

Romanopisac egzistencijalnih dilema - (broj: 64)

23.04.2004

Ulderiko Donadini

U svijetu mašte - (broj: 64)

23.04.2004

Objavljena slikovnica »Ždribac zlatne grive«

Spo­men po­vo­dom 40. ob­ljet­ni­ce smr­ti skla­da­te­lja - (broj: 64)

23.04.2004

Koncert katedralnog zbora »Albe Vidaković«

Paprika punjena zdravljem - (broj: 64)

23.04.2004

Povrće našeg podneblja

Monte Carlo - (broj: 64)

23.04.2004

Niska poreska stopa privukla je brojne sportaše, umjetnike, ali i posve anonimne bogatune

Moje putovanje

U sportu se puno čistije igra - (broj: 64)

23.04.2004

Franjo Arapović, saborski zastupnik i hrvatska košarkaška legenda

Vijesti - (broj: 64)

23.04.2004

Za­bi­lježeno u Bođani­ma - (broj: 64)

23.04.2004

Naj­važni­ji pro­jekt - (broj: 63)

16.04.2004

Kako, molim? - (broj: 63)

16.04.2004

Nečujni alarm - (broj: 63)

16.04.2004

Restrikcije Vlade Republike Mađarske prema tamošnjoj hrvatskoj manjini

Treća ge­ne­ra­ci­ja pred upisom - (broj: 63)

16.04.2004

Obrazovanje na hrvatskom jeziku

Po­tre­ban no­vi Za­kon o ma­nji­na­ma - (broj: 63)

16.04.2004

Predstavnici nacionalnih manjina kod predsjednika Skupštine Srbije

Imamo i kadrove i udžbenike - (broj: 63)

16.04.2004

Hrvatski jezik u osnovnim školama: Iskustva iz prakse

Eskalacija krize - (broj: 63)

16.04.2004

Kritičari rata u Iraku opravdano su zamjerili Bushovoj administraciji da ne posjeduje dugoročni plan za obnovu i stabilizaciju zemlje. Amerikancima sada valja hitno ispraviti početnu pogrešku i uključiti cijelu međunarodnu zajednicu u obnovu Iraka

Godinu dana nakon pada Saddama, Iraku prijeti kaos

Za­jed­ništvo je naj­veća sna­ga naše Udru­ge - (broj: 63)

16.04.2004

Udruga je utemeljena sa željom da se pomogne ljudima koji su morali napustiti svoje domove i potražiti spas u Republici Hrvatskoj * Sjedišta postoje u Zagrebu, Splitu, Poreču, Virovitici, Bjelovaru, Osijeku * Jedan od temelja djelovanja Udruge jamačno je časopis »Zov Srijema« koji izlazi četiri puta godišnje i radi se posve na volonterskoj osnovi

Mato Jurić, predsjednik Udruge protjeranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata

Vojvodina - (broj: 63)

16.04.2004

Loš pro­iz­vod je loš - (broj: 63)

16.04.2004

Učenicima je povijest druge polovice 19. i cijeloga 20. stoljeća predočena oskudno s očitom namjerom da se od učenika naprave šizofrene osobe nabijene mržnjom prema susjednim narodima i nacionalnim manjinama * Zamislite ljubav Srba 20. stoljeća bez stihova Miroslava Antića, Arsena Dedića i ostalih Srba koji žive i stvaraju u kulturama drugih naroda (recimo, Ratka Zvrke, Gustava Krkleca ili Rade Šerbedžije

»Istorija 3-4«, ili srbijanski didaktičko-metodički dadizam

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay