Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Otpočeo program »Dužijance 2003.« - (broj: 13)

02.05.2003

Lju­bav pre­ma ma­li­ša­ni­ma - (broj: 13)

02.05.2003

Predškolska ustanova »Naša Radost« iz Subotice, osim što je najstarija, zaslužuje i epitet jedne od najkvalitetnijih ustanova na Balkanu, o čemu svjedoči najnovije priznanje

Dokumentarac o najstarijem vrtiću na Balkanu

Sa­mo cr­ne di­plo­me - (broj: 13)

02.05.2003

Extra negativac - Bogdan Zagorac, direktor »Nove Brazde« iz Đurđina

UGS »Nezavisnost« obilježava međunarodni Dan rada

O praznovirju - (broj: 13)

02.05.2003

Urok kod bački Hrvata Bunjevaca

Rad i odmor - (broj: 13)

02.05.2003

Razbijanje svagdašnjice

(Hr­vat­ski) apa­trid i bri­tan­ski min­strell-i - (broj: 13)

02.05.2003

Prijedlog tjedna

Vijesti - (broj: 13)

02.05.2003

De­ve­de­set go­di­na od rođe­nja tri ve­li­ka­na pi­sa­ne ri­je­či - (broj: 13)

02.05.2003

Bo­ga­ta kul­tur­na po­nu­da za Pr­vosvibanjske pra­zni­ke - (broj: 13)

02.05.2003

»Uho, gr­lo, nos« i u Su­bo­ti­ci - (broj: 13)

02.05.2003

Ivan Meštro­vić (1889. - 1962.) - (broj: 13)

02.05.2003

Vijesti - (broj: 13)

02.05.2003

Još uvi­jek pr­va da­ma vi­so­ke mo­de - (broj: 13)

02.05.2003

»Da bi bio nezamjenjiv, uvijek moraš biti drugačiji«

Modna ikona: Coco Chanel

“»Uži­vo« je naj­bo­lje - (broj: 13)

02.05.2003

Mirko Fodor, najpopularniji TV voditelj u Hrvatskoj

Taj ču­de­sni pre­fe­rans - (broj: 13)

02.05.2003

Zabava milijuna

Vijesti - (broj: 13)

02.05.2003

Zakon i mediji - (broj: 12)

25.04.2003

Kako, molim? - (broj: 12)

25.04.2003

Od kazališta do - ničega! - (broj: 12)

25.04.2003

Hrvatska kazališna scena u Vojvodini ne postoji

Prakticiranje demokracije - (broj: 12)

25.04.2003

Mađari i Rusini bez većih problema pri formiranju vijeća * Nesuglasice u rumunjskoj zajednici Kompromisi kod Slovaka * Nijemci još u dilemi

Formiranje manjinskih nacionalnih vijeća

Od­škri­nu­ta vra­ta pred­sjed­ni­ka vla­de - (broj: 12)

25.04.2003

Vlada »dopunila« prijedloge novinara i pravnika * U novom Zakonu o informiranju veća zaštita javnosti nego sloboda medija * Zaštićeni izvori informacija * I dalje bez neophodnog zakona o slobodnom pristupu informacijama

Mediji u svjetlu novih zakona

Is­ku­še­nja tek do­la­ze - (broj: 12)

25.04.2003

Srbija na raskršću

Po­sje­ta na ru­bu iz­van­red­nog sta­nja - (broj: 12)

25.04.2003

Premijer Milo Đukanović u vojvođanskoj vladi i skupštini * Kako su govorili vojvođanski lideri * Ukidanje izvanrednog stanja

Hotel »Panonija«

Ne­ma ne­va­žnih pi­ta­nja - (broj: 12)

25.04.2003

Nismo se zatvorili u neku formu * Preduvjeti za školstvo na hrvatskom jeziku teško se rađaju * Još se razaznaju tragovi represije prema Hrvatima * Kloniti se instrumentalizacije medija

Lazo Vojnić Hajduk, predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća

Društvo - (broj: 12)

25.04.2003

I Bac­chus bi se tu od­ma­rao - (broj: 12)

25.04.2003

Srijem­ski Kar­lov­ci u sr­cu fru­ško­gor­skih vi­no­gra­da

Najava tješnjih veza s maticom - (broj: 12)

25.04.2003

Crnogorski Hrvati u službenom posjetu Hrvatskoj

Početak Dužijance 2003. - (broj: 12)

25.04.2003

Blagoslov žita u Tavankutu

Uspjeh recitatorice Nevenke Mlinko - (broj: 12)

08.04.2014

No­vi iz­gled Ta­van­ku­ta - (broj: 12)

25.04.2003

  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay