Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Korizmene promjene - (broj: 1037)

03.03.2023

Vijesti - (broj: 1037)

03.03.2023

Više od filma - (broj: 1037)

03.03.2023

Salašari somborski na Sajmu nautike u Zagrebu - (broj: 1037)

03.03.2023

Grad i njegove općine - (broj: 1037)

03.03.2023

Sv. Mala Terezija UNESCO-va osoba svjetske baštine - (broj: 1037)

03.03.2023

Zašto putujemo - (broj: 1037)

03.03.2023

Čekaju se bolja vremena - (broj: 1037)

03.03.2023

Dom kulture postoji u Batrovcima i Ljubi. U Sotu postoji ruinirani objekt nekadašnjeg doma kulture, ali trenutno nema financijskih uvjeta za izgradnju novog. Za okupljanje mještana koriste prostor lovačkog društva i župnu dvoranu Kata. U Vašici, usprkos želji i potrebi, nemaju prostora u društvenom vlasništvu gdje bi ga izgradili

Život u naseljima gdje žive Hrvati (III.)

Osim na tezgi, svježa roba i na policama - (broj: 1037)

03.03.2023

»Razloga za otvaranje ovog dućana ima više. Glavni je što su se promijenile navike ljudi. Tijekom radnog tjedna više se kupuje po marketima i mnogo manje odlazi na tržnice na što je dijelom utjecala i pandemija koronavirusa, a tu je i činjenica da je u velikim marketima moguće kupiti i druge proizvode pa se odmah obavi kompletna kupovina«, kaže Vedran Kuntić

Pivčiji salaš otvorio svoj Dućan u Subotici

Veliki Matošev jubilej - (broj: 1037)

03.03.2023

Matija Pecotić - (broj: 1037)

03.03.2023

»Nevine žrtve zahtijevaju pijetet i nezaborav« - (broj: 1037)

03.03.2023

Komemorativnom akademijom, mimohodom šutnje i polaganjem cvijeća na spomenik žrtvama u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća obilježeno 30 godina od zločina

Komemoracija povodom 30 godina od zločina u Štrpcima

Prvijenac autentičnog sadržaja - (broj: 1037)

03.03.2023

»Kada je u pitanju sama upotreba udžbenika, mogu reći da su i učenici pozitivno reagirali i ono što bih istaknuo jest samopouzdanje u izradi samih zadataka što čini prepoznavanje elemenata iz neposredne sredine vlastitog iskustva«, rekao je Bruno Dronjić

Predstavljanje udžbenika Učimo hrvatski

Raste povjerenje građana u civilno društvo - (broj: 1037)

03.03.2023

Međunarodni dan nevladinih organizacija

Pet rokova u 16 godina - (broj: 1037)

03.03.2023

»Za jedan tako lijep i važan objekt u državi novca nema«, rekao je 2011. ministar okoliša i prostornog planiranja Oliver Dulić. Novca nije bilo ni narednih godina, pa je rok za završetak radova pomjeran čak pet puta

Adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje Narodnog kazališta u Subotici

Informiranje na hrvatskom jeziku u Srbiji - (broj: 1037)

03.03.2023

Manjinski programi i mediji opstaju samo uz redovito financiranje * U višejezičnim medijima kaotična situacija je nastala dijelom kao posljedica privatizacije medija provedene 2015. i 2016. godine koja je značajno umanjila razinu informiranja na jezicima nacionalnih manjina * U izvještaju REM-a se navodi kako je program na hrvatskom jeziku na RTV-u u visokom postotku (99,05%) realiziran u produkciji javnog medijskog servisa s izraženijim udjelom repriznih izdanja emisija od 64,37%

Položaj i prava nacionalnih manjina u Srbiji i Hrvatskoj (XV.)

Armirani beton i zemljotres - (broj: 1037)

03.03.2023

Treća strana medalje

Međunarodni kamp tehničkih vještina u Tavankutu  - (broj: 1037)

03.03.2023

Dvije tisuće ljudi na somborskom prelu, skupština HSS-a u Hrtkovcima - (broj: 1037)

03.03.2023

Soparna čorba - (broj: 1037)

03.03.2023

Čitam i skitam ponovno nagrađuje - (broj: 1037)

03.03.2023

Superiorni Dinamo potvrdio naslov - (broj: 1037)

03.03.2023

Od većinskog stanovništva do zajednice koja izumire - (broj: 1037)

03.03.2023

Početkom XX. stoljeća Kaćmar je imao 5.000 stanovnika, a Hrvata je bilo oko 1.700. Sada Kaćmar ima oko 1.800 stanovnika, a prema popisu iz 2011. godine bunjevačkih Hrvata je samo 180

Hrvati u Kaćmaru

Debo četvrtak u Vajskoj - (broj: 1036)

24.02.2023

Obrazovanje na srpskom jeziku u Hrvatskoj - (broj: 1036)

24.02.2023

U manjinskom obrazovanju osjetan je manjak didaktičkih materijala, kao i pregledne literature koja će omogućiti što kvalitetniju razradu sadržaja koja se tiče manjinskog konteksta. A sve je zamjetniji i manjak stručnog kadra, kaže Nina Čolović

Položaj i prava nacionalnih manjina u Srbiji i Hrvatskoj (XIV.)

Maškare u Rumi - (broj: 1036)

24.02.2023

Stvarnost od koje bježimo - (broj: 1036)

24.02.2023

Prema UNODC izvješću, u 2020. godini, od 51.675 identificiranih žrtava trgovanja ljudima, 42% su činile žene žrtve, zatim 23% muškarci, 18% djevojčice i 17% dječaci

S. Stanka Oršolić, redovnica Družbe sestre Naše Gospe, aktivistica u suzbijanju trgovanja ljudima

Blago koje se nosi s ponosom - (broj: 1036)

24.02.2023

Prelo sićanja, Subotica

Šokačko prelo u Beregu - (broj: 1036)

24.02.2023

Neprekinuta preljska tradicija u Somboru - (broj: 1036)

24.02.2023

  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay