Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Treba li nam glagol podešavati?

Položaj glagola podesiti/podešavati u hrvatskome je jeziku dvojben. Kako bismo doznali zbog čega je tomu tako, korisno je pogledati što o njima navode rječnici.
Glagol podešavati i njegov vidski parnjak podesiti imaju zajednički korijen u glagolu desiti se, čije značenje Skok u svome »Etimologijskome rječniku« opisuje kao »dogoditi se, nalaziti se negdje, sresti, nabasati«. Iz crkvenoslavenskoga se razvio trajni glagol udešavati od kojega je nastao glagolski pridjev trpni udešen sa značenjem u redu, prikladan, zgodan. Isti korijen ima i imenica udes u značenju »nesreća«. U Akademijinu je rječniku zabilježen glagol podešavati se, no sve su potvrde je moguće naći samo u srpskih pisaca.
Za glagol podesiti (što, se) u Anićevu »Rječniku« pronalazimo nekoliko značenja: 1. učiniti prikladnim za što, opremiti na odgovarajući način, učiniti da prihvaća, naliježe, odgovara veličinom; 2. dovesti u odgovarajući položaj, namjestiti; 3. prilagoditi čemu, uskladiti s čim. U Dapčevu »Tehničkome rječniku hrvatsko-srpsko-njemačkome« glagol podesiti i njegove izvedenice zamjenjuju se glagolom namjestiti i njegovim izvedenicama. 
Obzirom da je primjere uporabe glagola podesiti i podešavati teško pronaći u tekstovima hrvatskih pisaca, Brodnjak u »Razlikovnome rječniku hrvatskoga i srpskoga jezika« glagol podešavati označuje srbizmom, a kao hrvatske inačice navodi glagole namještati, ugađati, prilagođavati.
Kako je glagole podesiti i podešavati gotovo uvijek moguće zamijeniti glagolima namjestiti/namještati, prilagoditi/prilagođavati, uskladiti/usklađivati, ugoditi/ugađati, trebali bismo izbjegavati njihovu  uporabu i  posegnuti za glagolima koji su uobičajeniji u hrvatskome književnome jeziku.

Najava događaja

15.10.2021 - HRCKO i KUŽIŠ?!: NATJEČAJ ZA PJESME I PROZU

Dječji i omladinski časopisi »Hrcko« i »Kužiš?!« raspisali su natječaj za literarne radove pod sloganom: »Budi pisac, pjesnik budi / Nek riječi polete iz grudi, u sebi maštu probudi!«.

Radovi (pjesma, proza u obliku kratke priče) mogu biti pisani hrvatskim standardnim jezikom, te mjesnim hrvatskim govorima (bunjevačka i šokačka ikavica).

Pjesme ili priče šalju se na e-mailove: hrcko@hrvatskarijec.rs ili kuzis07@gmail.com.

Prvi rok za slanje radova je kraj školske godine, a drugi do 20. rujna 2021. godine.

Autori najboljih radova bit će nagrađeni na »Danima hrvatske knjige i riječi – danima Balinta Vujkova« u listopadu.

Čeka vas iznenađenje!

Uz svoj rad(ove) potrebno je poslati sljedeće podatke: ime i prezime, razred, naziv škole i mjesta, ime i prezime učitelja, nastavnika ili profesora (mentora).

Organizatori natječaja su: NIU »Hrvatska riječ«, Hrvatsko nacionalno vijeće, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatska čitaonica Subotica.

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay