Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Treba li nam glagol podešavati?

Položaj glagola podesiti/podešavati u hrvatskome je jeziku dvojben. Kako bismo doznali zbog čega je tomu tako, korisno je pogledati što o njima navode rječnici.
Glagol podešavati i njegov vidski parnjak podesiti imaju zajednički korijen u glagolu desiti se, čije značenje Skok u svome »Etimologijskome rječniku« opisuje kao »dogoditi se, nalaziti se negdje, sresti, nabasati«. Iz crkvenoslavenskoga se razvio trajni glagol udešavati od kojega je nastao glagolski pridjev trpni udešen sa značenjem u redu, prikladan, zgodan. Isti korijen ima i imenica udes u značenju »nesreća«. U Akademijinu je rječniku zabilježen glagol podešavati se, no sve su potvrde je moguće naći samo u srpskih pisaca.
Za glagol podesiti (što, se) u Anićevu »Rječniku« pronalazimo nekoliko značenja: 1. učiniti prikladnim za što, opremiti na odgovarajući način, učiniti da prihvaća, naliježe, odgovara veličinom; 2. dovesti u odgovarajući položaj, namjestiti; 3. prilagoditi čemu, uskladiti s čim. U Dapčevu »Tehničkome rječniku hrvatsko-srpsko-njemačkome« glagol podesiti i njegove izvedenice zamjenjuju se glagolom namjestiti i njegovim izvedenicama. 
Obzirom da je primjere uporabe glagola podesiti i podešavati teško pronaći u tekstovima hrvatskih pisaca, Brodnjak u »Razlikovnome rječniku hrvatskoga i srpskoga jezika« glagol podešavati označuje srbizmom, a kao hrvatske inačice navodi glagole namještati, ugađati, prilagođavati.
Kako je glagole podesiti i podešavati gotovo uvijek moguće zamijeniti glagolima namjestiti/namještati, prilagoditi/prilagođavati, uskladiti/usklađivati, ugoditi/ugađati, trebali bismo izbjegavati njihovu  uporabu i  posegnuti za glagolima koji su uobičajeniji u hrvatskome književnome jeziku.

Najava događaja

15.10.2021 - HRCKO i KUŽIŠ?!: NATJEČAJ ZA PJESME I PROZU

Dječji i omladinski časopisi »Hrcko« i »Kužiš?!« raspisali su natječaj za literarne radove pod sloganom: »Budi pisac, pjesnik budi / Nek riječi polete iz grudi, u sebi maštu probudi!«.

Radovi (pjesma, proza u obliku kratke priče) mogu biti pisani hrvatskim standardnim jezikom, te mjesnim hrvatskim govorima (bunjevačka i šokačka ikavica).

Pjesme ili priče šalju se na e-mailove: hrcko@hrvatskarijec.rs ili kuzis07@gmail.com.

Prvi rok za slanje radova je kraj školske godine, a drugi do 20. rujna 2021. godine.

Autori najboljih radova bit će nagrađeni na »Danima hrvatske knjige i riječi – danima Balinta Vujkova« u listopadu.

Čeka vas iznenađenje!

Uz svoj rad(ove) potrebno je poslati sljedeće podatke: ime i prezime, razred, naziv škole i mjesta, ime i prezime učitelja, nastavnika ili profesora (mentora).

Organizatori natječaja su: NIU »Hrvatska riječ«, Hrvatsko nacionalno vijeće, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatska čitaonica Subotica.

20.05.2021 - Poziv za »Liru naivu 2021.«

Hrvatska čitaonica i Bunjevačko-šokačka knjižnica Ivan Kujundžić pri Katoličkom društvu Ivan Antunović Subotica upućuju poziv za devetnaesti susret hrvatskih pučkih pjesnika pod nazivom Lira naiva 2021.

Zainteresirani pjesnici trebaju poslati 3-5 svojih (neobjavljenih) pjesama koje mogu biti pisane standardnim hrvatskim jezikom ili ikavicom (bunjevačkom ili šokačkom), a bit će objavljene u zbirci. Pokrajinski susret pjesnika Lira naiva 2021. bit će održan 29. svibnja 2021. godine u Vajskoj.

Pjesme i prijavu (s kraćom biografijom te fotografijom/portret), u wordu, treba poslati do 10. travnja 2021. na adresu: Hrvatska čitaonica, Bele Gabrića 21, 24000 Subotica ili putem elektroničke pošte na adresu: katarina.celikovic@gmail.com

Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona broj +381/64-6590-752.

31.05.2021 - Natječaj za Festival bunjevački pisama

Temeljna svrha ovoga festivala je promocija i popularizacija nove bunjevačke pisme i poticaj svima, a osobito mladima kako bi sami pridonijeli očuvanju i unapređenju kulturne baštine svoga roda i naroda.

Propozicije:

 1. Tekst i glazba trebaju predstavljati život i običaje bačkih Bunjevaca;
 2. Tekst pjesme mora biti pisan ikavicom ili ijekavicom;
 3. Pjesma može imati 3 ili 4 strofe;
 4. Dužina pjesme je od 3 do5 minuta;
 5. Note (melodija, akordi) i tekst treba dostaviti u 2 primjerka;
 6. Uz tekst i melodiju obvezno dostaviti i demo snimku;
 7. Radovi prethodno ne smiju biti izvođeni (premijerno izvođenje);
 8. Jedan autor može dostaviti najviše 3 skladbe;
 9. Primljeni radovi se ne vraćaju;
 10. Radovi se šalju pod šifrom, a rješenje šifre (ime, prezime i adresa autora i kontakt telefon) mora biti u posebnoj, zatvorenoj kuverti;
 11. Nakon odabira najboljih radova, stručna komisija će autore izvijestiti o rezultatima;
 12. Festival se organizira isključivo na volonterskim principima, te se radovi neće honorirati;
 13. Autor skladbe koja je odabrana za izvedbu na festivalu samim njezinim slanjem daje svoj neopozivi pristanak da se skladba studijski snimi i izda na nosaču zvuka i video zapisu radi popularizacije festivala.

Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2021. godine.

Skladbe slati na adresu:

Vojislav Temunović, Skerlićeva 17 24000 Subotica, ili

HGU FBP, Jo Lajoša 4/a 24000 Subotica;

mail: hgu.fbp@gmail.com

s naznakom: ZA XXI. »Festival bunjevački pisama«

 • Doček NS2020
 • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
 • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
 • RS APV Pokrainska Vlada
 • VRHRS
 • DUZHIRH
 • Hrvatska Matica Iseljenika
 • DigitalDay