Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Vijesti

Iz­ložba ru­ko­tvo­ri­na i ko­lek­ci­o­nar­stva

BAJMOK – U Bajmoku će se od 12. do 16. travnja održati 34. MIRK u organizaciji MZ Bajmok i Saveza udruženja kolekcionara SCG. Izložba će biti postavljena u prostorijama OŠ »Vuk Karadžić«. Rok prijave za sudjelovanje na izložbi je do 25. ožujka. Izložba je takmičarskog karaktera, te organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave. Sve informacije se mogu dobiti na telefon 024 762 038 od 9 do 13 sati.
Seminar u Novom Sadu
O zašti­ti pra­va ma­nji­na

NOVI SAD – 2. i 3. travnja u Novom Sadu, u organizaciji Vojvođanskog centra za ljudska prava, održati će se seminar pod nazivom »Međunarodni instrumenti za zaštitu prava manjina«. Na seminaru sudjeluju predstavnici Vijeća nacionalnih manjina u Vojvodini, predstavnici OESS-a, Vijeća Europe, UNHCR-a, pokrajinski Ombudsman i Ombudsman za nacionalne manjine, predstavnici Izvršnog vijeća Vojvodine i renomirani predavači – eksperti iz oblasti koja je predmet seminara.

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay