Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Hrvatski jezik na čekanju

APATIN – Na sjednici održanoj 11. ožujka članovi IO SO Apatin dali su suglasnost na izmjenu Statuta Općine u članu koji regulira službenu uporabu jezika nacionalnih manjina, kojom je predviđeno da se u mjestu Sonta uvodi hrvatski jezik i pismo a u mjesta Kupusina i Svilojevo mađarski. Temelj donošenja ovakvog prijedloga je član 18. Zakona o lokalnoj samoupravi i ostali akti, koji određuju obvezu uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave, odnosno, nadležnost Općine u uvođenju jezika manjina u službenu uporabu u naselju ili mjesnoj zajednici u kojoj broj pripadnika određene nacionalne manjine prelazi 25 posto. Po rezultatima posljednjeg popisa u Sonti se 59,41 posto žitelja izjasnilo kao Hrvati, a u Kupusini 75,82 posto i u Svilojevu 58,06 posto kao Mađari. Navedenu problematiku razmatrala je Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine Općine Apatin, na sjednici održanoj 18. ožujka, a izvještaj glasi: »Komisija smatra da ne postoje formalno-pravni uvjeti za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Apatin bez javne rasprave, s obzirom da se ne radi o usklađivanju Statuta sa zakonom, u smislu člana 75., stav 2. Statuta Općine Apatin, već s podzakonskim aktom, tj. Odlukom o bližem uređivanju pojedinih pitanja službene uporabe jezika i pisma nacionalnih manjina na teritoriju APV, a koju je donijela Skupština APV. Komisija jednoglasno predlaže da se sprovede potpun postupak promjene Statuta Općine, u smislu člana 75., stav 1. i člana 76., stav 1. do 3., koji uključuje i javnu raspravu. Postupak će biti pokrenut od strane ovlaštenog predlagača, odnosno 1/3 vijećnika Skupštine Općine Apatin.« Na zasjedanju Skupštine Općine Apatin održanom 26. ožujka vijećnici su većinom glasova prihvatili ovakav prijedlog Komisije, te na taj način prolongirali službenu uporabu jezika i pisma nacionalnih manjina u Općini.
    Sonćani, vijećnici SO, nisu željeli komentirati ovakvu Odluku. Nejasno je samo, otkud ovo razilaženje Izvršnog odbora i navedene Komisije SO Apatin i koje tijelo se rukovodi kojim zakonom. Da li se Komisija za statutarna pitanja osvrnula na Zakon o lokalnoj samoupravi, da li je razmotrila odredbe tzv. Omnibus zakona? Iz izvješća ne stičemo dojam da jest. Čemu javna rasprava o materiji koju zakon decidirano određuje? Da li su ponovno proradile neželjene emocije, ili je u pitanju samo još jedna kupovina vremena za odgodu neminovnog?

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay