Arhiv tekstova Arhiv tekstova

KRONOLOGIJA od 8. do 14. ožujka

8. ožujka 1945.
Od rana zadobivenih u borbama s nacističkim postrojbama u Baranji, kod Petrovog Sela, u somborskoj je bolnici preminuo dvadeset jednogodišnji Petar Horvacki, zamjenik komesara čete u sastavu Osme vojvođanske udarne brigade. Njegovi roditelji, otac Grgo i majka Julka r. Pozderić, uhićeni su u rujnu 1944. i deportirani u njemački koncentracijski logor Flossenburg, gdje im se gubi svaki trag.
 
8. ožujka 1963.
Rođen je Zvonko Sarić, pjesnik, nakladnik neovisnih izdanja, knjižničar u subotičkom Narodnom kazalištu, novinar, pomoćnik i zamjenik odgovorne urednice i v. d. urednika Nakladničke djelatnosti NIU »Hrvatska riječ«. Do sada je objavio desetak knjiga, zbirki pjesama, kratkih priča i romana.
 
9. ožujka 1995.
Pokopan je Marko Vukov, svećenik, pjesnik i publicist koji je umro (26. veljače) u 51. godini života. Surađivao je u ovdašnjoj periodici, predan duhovnoj i kulturnoj obnovi svoga naroda. Posthumno mu je u redakciji vlč. Lazara Novakovića objavljena zbirka pjesama »Ja, buntovnik s razlogom«. Rođen je na Bikovu 24. travnja 1938. godine.
 
10. ožujka 1766.
Ni oštra oporba, ni podjarene strasti nisu pomogli Bačkoj županiji u sporu s varoši Sveta Marija (Subotica) oko pitanja domestikalnog, domaćeg poreza. Kraljičinom odlukom grad je obvezan plaćati ovaj porez, ali u umanjenom iznosu u odnosu na zahtjeve Županije. Upravo pitanje domestikalnog poreza presudno je utjecalo na Gradsko vijeće glede pokretanja elibertacije (oslobođenja) grada. Učinak trinestogodišnjeg ustrajnog zalaganja okrunjen je tek 1779. godine kada Subotica postaje slobodni kraljevski grad.
 
10. ožujka 1921.
Rođen je Bela Gabrić, profesor književnosti, ruskog jezika i povijesti, spisatelj, esejist, sakupljač narodnih pjesama, kulturni pregalac i djelatnik Katoličke crkve, urednik brojnih publikacija, među ostalim i prvi urednik obnovljenog časopisa Klasje naših ravni. Papa Ivan Pavao II. dodijelio mu je visoko odličje Pro Ecclesiae et Pontifice (Za Crkvu i Vrhovnog svećenika) 1990. Umro je 4. kolovoza 2001. 
 
11. ožujka 1992.
Historijski arhiv u Subotici objavio je prvi svezak edicije Koreni – Svedočanstvo vekova, pod naslovom Pravni položaj i stanovništvo Subotice 1391.-1828. Djelo je uredio viši arhivist László Magyar, pod uredništvom povjesničara Milana Dubajića. Knjiga je objavljena u sklopu obilježavanja 600. obljetnice prvog pisanog spomena Subotice u povijesnim ispravama.
 
12. ožujka 1957.
Umro je Martin Džavić, umjetnički soboslikar, jedan od prvih akademski školovanih subotičkih likovnih umjetnika. Slikarstvo je po dvije godine učio u Beogradu i Beču. Povjesničarka umjetnosti Olga Kovačev Ninkov ističe kako je uz nedvojbenu darovitost bio i prvi školovani Bunjevac koji je počeo slikati svoje sunarodnjake, uistinu, njihove pučke motive. Rođen je 12. studenoga 1917.
 
12. ožujka 1999.
Umro je Geza Tikvicki, metalski radnik, aktivist naprednog radničkog pokreta, revolucionar, sudionik NOP-a, član ratnog Biroa PK KPJ za Vojvodinu, visoki partijski i državni dužnosnik, član Saveznog izvršnog vijeća SFRJ i veleposlanik Jugoslavije u Mađarskoj do umirovljenja. Svoja ratna sjećanja sabrao je u knjizi Slike ustanka u Bačkoj. Rođen je 2. prosinca 1917.
 
12. ožujka 2003.
Ispred zgrade Vlade Srbije u Beogradu u 12,25 izvršen je atentat na predsjednika Vlade dr. Zorana Đinđića, koji je ubrzo preminuo. Odlukom predsjednice Skupštine Srbije Nataše Mićić u državi je zavedeno opsadno stanje. U prostorijama Općinskog odbora Demokratske stranke otvorena je knjiga žalosti. 
 
13. ožujka 1735.
Za trogodišnjeg prikupljanja priloga namijenjenih preuređenju crkve i izgradnji samostana, franjevci su u Subotičkom vojnom šancu sakupili 3.804 forinte i 50 seksera. Od gradskih uglednika kapetan Jakov Sučić, priložio je 241 ft i 10 seksera, a po 105 forinata darovali su Stipan Vojnić i Josip Guganović, nadalje 100 ft darovao je Ilija Bukvić, 94,5 ft Ivan Vuković, 71,5 ft Šime Antunović i drugi. 
 
13. ožujka 1999.
Održana je prva sjednica Hrvatskog akademskog društva. O važnosti osnutka HAD-a, sadržaju njegova rada i zadacima govorili su Josip Ivanković, Andrija Kopilović, Milovan Miković, Dujo Runje i Tomislav Žigmanov. Osnivačka skupština Hrvatskog akademskog društva održana je 20. listopada 1998. godine.
 
14. ožujka 1968.
Umro Stipan Merković, dugogodišnji dužnosnik subotičkih udruga ratnih i vojnih invalida, između dva rata i nakon II. svjetskog rata. U više navrata predsjednik Kotarskog i Okružnog odbora.
 
14. ožujka 1959. 
Rođena Viktorija Aladžić (r. Vujković-Lamić), prozna spisateljica. Studij arhitekture završila je u Beogradu 1985. gdje je obranila magisterij i doktorsku radnju. Predaje na subotičkom Građevinskom fakultetu. Objavila više knjiga pripovjedaka i stručnih, znanstvenih radova. Surađuje u književnom časopisu »Klasje naših ravni« i vodećim europskim časopisima za arhitekturu. Posebno je zapažen njena napor na očuvanju povijesne arhitektonske i urbanističke jezgre Subotice.   
 
  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika