Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Vojvodina dobila proračun i tri nova fakulteta

U Novom Sadu 30. ožujka održana je 29. sjednica Skupštine AP Vojvodine. Među 15. točaka dnevnog reda najveći dio vremena bio je posvećen prijedlogu odluke o proračunu AP Vojvodine za 2004. godinu, a donijeta je i odluka o osnivanju Pedagoškog fakulteta u Srijemskoj Mitrovici i učiteljskih fakulteta u Subotici i Vršcu.
TRI DANA ZA ODLUKU: Glede proračuna pokrajinski zastupnik Stipan Stipić za Hrvatsku riječ izdvaja kao važno da je, u odnosu na prošlogodišnju sumu, proračun uvećan za 15 posto što iznosi 16,3 milijardi dinara. Transferna sredstva iz proračuna Republike Srbije iznose 10,2 milijardi dinara, a izvorna primanja proračuna AP Vojvodine iznose 5,8 milijardi dinara.
    »Problem ovog proračuna je što je bio ograničen rokom donošenja do 31. ožujka a republički proračun je usvojen tek krajem ožujka, što znači da smo imali tri dana do skupštinske rasprave i samog usvajanja. Odlaganje pa i neusvajanje pokrajinskog proračuna bi po zakonu dovelo Skupštinu i Izvršno vijeće AP Vojvodine u vrlo neugodnu situaciju pa bi se doveo u pitanje i sam njen opstanak u sadašnjem sazivu. To je, treba reći, bilo malo vremena za ozbiljniju analizu, od proračunske pozicije do pozicije, pa su tako pojedina tajništva više-manje linearno dobila sredstva uvećana za 15 posto kao što su uvećana i sama sredstva u proračunu. Dakle, činjenica je da i dalje ostaje problem transfernog novca iz republičke kase zbog čega pokrajinski organi služe kao puka transmisija do konačnog korisnika umjesto da samo Izvršno vijeće izvorno raspolaže i financira pokrajinske institucije i programe zbog kojih i postoji« kaže Stipić.
OSNIVANJE FAKULTETA: Najduža i najžučnija rasprava vodila se objedinjeno o tri točke dnevnog reda o prijedlozima za osnivanje fakulteta u Srijemskoj Mitrovici, Vršcu i Subotici. »Već početak je nagovještavao burnu raspravu samim neizglasavanjem od strane zastupnika o prijedlogu grupe zastupnika da se dozvoli obraćanje dekana Učiteljskog fakulteta u Somboru prof. dr. Dragana Soleše. Pored toga, mimo utvrđene skupštinske procedure o prijemu i distribuciji ovakve vrste materijala, zastupnike je na mjestima sačekao materijal koji je sadržavao mišljenje Ministarstva prosvjete Republike Srbije i ministarke Ljiljane Čolić date medijima, zatim mišljenje Učiteljskog fakulteta u Somboru i zaključci Vijeća Sveučilišta u Novom Sadu o nesvrhovitosti formiranja pedagoškog i učiteljskih fakulteta u ova tri grada, i izvodi iz Zakona o univerzitetu. Po pravilu materijali moraju proći kroz Tajništvo i dobiti suglasnost Predsjedništva Skupštine AP Vojvodine, a i govornici koji se žele obratiti trebaju to uraditi po utvrđenoj proceduri. U dosadašnjem radu Skupština nije nikome uskratila pravo da se obrati zastupnicima, pa ni Udruženju proizvođača metli sa zahtjevom da im se pomogne pri izvozu proizvedenih metli u vrijednosti od šest milijuna eura i da se stimulativno pomogne proizvodnja sirka. Potrebno je samo poštivati skupštinsku proceduru. S druge strane, sama izjava ministarke prosvjete Čolić kako je spomenuta odluka u suprotnosti sa zakonom Republike Srbije je, smatram, neozbiljna, jer prema zakonu Pokrajina preko svojih organa u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje osniva fakultete i sveučilišta, utvrđuje ispunjenost uvjeta za početak rada, utvrđuje broj studenata za upis na fakultet, imenuje dio članova organa upravljanja i vrši upravni nadzor. Žao mi je ako je netko na ovaj način htio okrenuti Somborce protiv Subotičana i Vrščana jer nije donijeta odluka o ukidanju postojećeg fakulteta u Somboru, a smatram da je osnivanje ovih fakulteta od izuzetnog značaja za sredinu u kojoj će djelovati, posebno u pogledu regionalnog razvoja Vojvodine i poboljšanja položaja manjinskih zajednica u skladu s europskim standardima koji su sadržani u Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina, Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Povelji o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama SCG. Nasuprot argumenata dekana Učiteljskog fakulteta o hiperprodukciji učiteljskog kadra, tvrdim da ima manjka i prema broju i prema odgovarajućim stručnim kvalifikacijama i u Subotici i u druga dva mjesta. Iz političkih, obrazovnih, kulturoloških i demografskih razloga dakle postoji potreba za osnivanjem ovih fakulteta. Infrastrukturni i materijalni razlozi su netočni pošto i u Subotici i u Vršcu postoje objekti i odgovarajući uvjeti za rad, jer ova odluka ne znači osnivanje novih institucija u fizičkom smislu već davanje odgovarajućeg statusa postojećim Ustanovama. Glede pak Pedagoškog fakulteta u Srijemskoj Mitrovici početak rada je predviđen za 2005. godine zbog neosiguranog prostora, a koji će na temelju ove Odluke do tada predložiti Privremeni savjet fakulteta«, rekao je Stipić.

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay