Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Usvojeno iz­vješće o ra­du i do­ni­jet plan

Sa sjednice Izvršnog odbora HNV-a, održane 16. veljače, izdano je priopćenje koje je potpisao predsjednik Lazo Vojnić Hajduk. U priopćenju se kaže:
    »Osma sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog vijeća održana je u znaku pripreme za treću redovitu sjednicu Vijeća, koja je zakazana za 28. veljače 2004. godine. Na dnevnom redu sjednice IO HNV-a raspravljalo se o temama koje su sastavni dio predviđenog odlučivanja na predstojećoj sjednici Vijeća. Izvršni odbor je posebno razmatrao sljedeće točke prijedloga dnevnog reda za sjednicu Vijeća: donošenje odluke o formiranju stalnih odjela kao temeljnih oblika u organiziranju rada Vijeća; donošenje odluke o imenovanju ravnatelja i članova odjela; donošenje odluka o formiranju stalnih odbora Vijeća; donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova odbora Vijeća; donošenje odluke o kandidatima za šest članova Upravnog odbora NIU »Hrvatska riječ« koje je imenovala Skupština AP Vojvodine; donošenje odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad NIU »Hrvatska riječ« na Hrvatsko nacionalno vijeće; izvješće o radu Izvršnog odbora HNV-a u 2003. godini s elementima plana za 2004. godinu; donošenje odluke o povjeravanju ovlasti Izvršnom odboru HNV-a iz djelokruga rada službene uporabe jezika, naobrazbe, informiranja i kulture.
    IO HNV-a je raspravljao i prihvatio izvješće o radu u 2003. godini. Donio je odluku o usvajanju Plana rada za 2004. godinu, koji u sebi sadrži i financijski plan, to jest proračun HNV-a za 2004. godinu. Glavna tema godišnjeg plana IO HNV-a su obrazovanje, informiranje i kultura. Bez obzira na poteškoće i mnoge neizvjesnosti u stvaranju uvjeta za realizaciju zacrtanih projekata iz naznačenih sfera, Izvršni odbor posebno ugrađuje u svoj plan obrazovanje, škole na hrvatskom jeziku i izučavanje hrvatskog jezika s elementima nacionalne kulture. Informiranje, što uključuje novine, časopise, televizijske i radio emisije na hrvatskom jeziku, zahtijevaju jasne projekte, koji su u fazi pripreme, i ti projekti postat će putokaz za rješavanje svih vidova informiranja na koje po Zakonu imamo pravo i ta prava želimo konzumirati. U sferi kulture, posebno smo u planu istaknuli profesionalizaciju onih elemenata visoke kulture, koji su u ovom trenutku mogući. Posebno želimo stimulirati i isticati talente u pojedinim oblastima kulturnog stvaralaštva kako bi što savjesnije čuvali svoju kulturnu baštinu. U tom smislu tražit ćemo način za stipendiranje posebnih talenata i omogućiti im školovanje u sredinama iz kojih mogu obogatiti našu kulturnu stvarnost.
    IO HNV-a će pripremiti sav potreban materijal u pismenoj formi za održavanje treće redovite sjednice Hrvatskog nacionalnog vijeća i dostaviti svim vijećnicima kako to i predviđa Statut HNV-a.«       

  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay