Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Miroljub Ante Evetović (1862. - 1921.)

Miroljub Ante Evetovićrođen je 12. lipnja 1862. u Bačkomu Aljmašu. Gimnaziju je svršio u Kaloči (Kalocsa), potom stupio u franjevački red kapistranske provenijencije, a nakon svršenih teoloških znanosti postao je 1897. nadstojnikom franjevačkog samostana u Baji (Mađarska). Dvije godine iza toganapustio je franjevačkired i stupio u svjetovne svećenike. Bio je župnik u više mjesta,a 1912. je izabran za župnika u Valpovu, gdje je ostao sve do svoje smrti, 2.veljače 1921. Evetovićje bio prvi bunjevački pjesnik koji je stekao zasluženo priznanje međuhrvatskim književnim krugovima. Godine 1908. je u Osijeku sakupio i objavio zbirku svojih pjesama tiskanih pod nazivom »Sretni i nujni časi«, a 1936. mu je odlukom »Subotičke matice« u povodu proslave dvjestopedesetgodišnjice dolaska bunjevačkih Hrvata u Bačku i preuzimanja vlasti od Turaka, podignuto poprsje od mjedi što ga je izradio najveći hrvatski kipar Ivan Meštrović.
R.G.Tilly 
  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika