Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Tradicionalni nazivi umjesto komunističkih

SUBOTICA - Republičko ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je nedavno, kao konačni organ države, dalo svoju suglasnost na zahtjev Skupštine općine Subotica i njene Komisije za nazive ulica i trgova i tako potvrdilo da se naziv ul. Borisa Kidriča mijenja u Ulica Korzo, dosadašnji Trg 29 Novembra u Trg Sinagoge, dio Trga cara Jovana nenada u Franjevački trg, ul. Ljubljanska u ul. Bele Gabrića (nedavno preminulog profesora i lingvista koji je darovao svoju kuću za Hrvatsku čitao-nicu, u istoj ulici, nadalje 133. nova ulica dobija ime dr. Franje Sudarevića (gradonačelnika Subotice, liječnika i dobrotvora) i na koncu, da se vraćaju negdašnji tradicionalni nazivi Bajski put namjesto 15. Maja, Somborski put umjesto Put JNA, Senćanski put mjesto Marksovog, Beogradski put umjesto ul. Ivana Milutinovića i Jugoslovenske, Segedinski put namjesto Puta Moše pijade, te Bikovački put i Majšanski put u svojim cjelinama. Također je namjesto ul. Branka Krsmanovića lokacija postala Trg Lajosa Kossutha, a dosadašnja Felegijeva u ul. Szécsényi Istvána. Pokraj toga, nove ulice na obodu grada su dobile imena starih obrta. Skupa sa, prije tri godine danim imenima novih ulica Josipa Vukovića-Đide, Matije Poljakovića, Jakova Kopilovića, Ante Evetovića-Miroljuba, dr. Josipa Andrića, Alekse Kokića, dr. Vinka Perčića i Balinta Vujkova, sada u Subotici ima 90 ulica znamenitih Hrvata i još oko 150 ulica sa hrvatskim toponimima gradova, planina, pokrajina i otoka, što sve čini oko 240 hrvatskih naziva od oko 878 subotičkih ulica i trgova.
Građani neće imati posebnih troškova, jer će samo važeće osobne karte, na trećoj strani biti upisana nova adresa, a tko dobiva novu zbog isteka roka, taj će je dobiti s novim imenom ulice. Komisija je donijela desetak novih prijedloga za iduću sjednicu općinske skupštine, a prima i prijedloge građana i mjesnih zajednica, kao i drugih organizacija i institucija.
 
Milivoj Prćić 
  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay