Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Poziv pripadnicima manjina da djecu upišu na nastavu na materinskom jeziku

Povodom početka upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku 2024./25. godinu, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pozvalo je pripadnike nacionalnih manjina da djecu upišu na nastavu na materinskom jeziku.
Ministarstvo podsjeća da pripadnici nacionalnih manjina u našoj državi imaju pravo djecu upisati u razrede u kojima se nastava izvodi na njihovom materinskom jeziku, i koristi priliku da potakne i ohrabri pripadnike nacionalnih manjina da tu mogućnost bez ikakvih zadrški u cijelosti i ostvare.
»Pravo na obrazovanje na materinskom jeziku u Republici Srbiji garantirano je Ustavom (članak 79.), Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina (čl. 13., 14. i 15.), a detaljnije razrađeno čitavim setom prosvjetnih zakona. Ono počiva na uvjerenju da je obrazovanje na materinskom jeziku važan resurs za očuvanje i razvoj nacionalnog identiteta pripadnika svake zajednice, vrijednosti čijoj je dosljednoj primjeni posvećena Republika Srbija. Radi ostvarivanja ovog prava Republika Srbija osigurala je cjelokupno obrazovanje na materinskom jeziku – od predškolskog do srednjoškolskog obrazovanja, osim na srpskom jeziku, na osam jezika nacionalnih manjina: albanskom, bosanskom, bugarskom, mađarskom, rusinskom, rumunjskom, slovačkom i hrvatskom jeziku. Ono se ostvaruje u mjestima u kojima živi značajan procenat pripadnika ovih zajednica«, navode u Ministarstvu.
Osim toga, za učenike koji ne pohađaju nastavu na materinskom jeziku omogućeno je pohađanje 16 izbornih predmeta/programa Materinski jezik s elementima nacionalne kulture. Ovi izborni predmeti/programi osim na spomenutih osam jezika na kojima se izvodi i cjelokupna nastava, izvode se i na bunjevačkom, vlaškom, makedonskom, njemačkom, romskom, slovenskom, ukrajinskom i češkom jeziku.
Cjelokupnu nastavu na manjinskim jezicima u osnovnim i srednjim školama u Srbiji u tekućoj školskoj godini pohađaju 45.683 učenika.
H. R.

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika