Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Praznik bez zastava

Prema Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, članak 16. »obilježja nacionalnih manjina službeno se ističu za vrijeme državnih praznika Republike Srbije i utvrđenih praznika nacionalnih manjina na zgradama i u prostorijama lokalnih tijela i organizacija tijela javne vlasti na područjima na kojima je u službenoj uporabi jezik nacionalne manjine, odnosno na način utvrđen odlukom o potvrđivanju simbola«.
Kako je to izgledalo 19. ožujka, slike govore više od riječi. 
Z. V.

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika