Arhiv tekstova Arhiv tekstova

U selima značajno lošija kvaliteta

Početkom veljače u uzorku vode za piće Osnovne škole Vladimir Nazor u Đurđinu utvrđeno je prisustvo uvjetno patogene bakterije Pseudomonas aeruginosa. Prema preporuci Zavoda za javno zdravlje Subotica takva voda se ne dozvoljava za piće sve dok se ne izvrši dezinfekcija vode i ponovi uzorkovanje koje je urađeno prije nekoliko dana te se čekaju rezultati. 
Iako se mještani ovoga sela žale da im voda često ima okus, miris pa i boju, iz Zavoda kažu kako u drugim uzorcima uzetim iz izvorišta seoskog vodovoda i vodovodne mreže Đurđina, od početka 2024. godine nije utvrđena mikrobiološka neispravnost. Da je riječ samo o problemu interne instalacije škole i da je u ostatku sela voda dobre kvalitete potvrđuju i u Javno komunalnom poduzeću Vodovod i kanalizacija Subotica.  

Najčešće aerobne mezofilne bakterije

Zavod za javno zdravlje Subotica provodi javno-zdravstvenu kontrolu vode za piće iz komunalnih vodovodnih sustava u Sjevernobačkom okrugu, kao i u objektima od javno-zdravstvenog značaja. Prema njihovim podacima, tijekom 2023. zabilježena je ukupna mikrobiološka neispravnost kod 8,2 % uzoraka vode za piće iz distributivne mreže seoskih vodovoda. Drugim riječima, svako dvanaesto uzorkovanje vode iz seoskih vodovoda pokazalo je da je voda za piće neispravna.
»Najveći postotak neispravnosti je zabilježen u travnju (13,2 %) i rujnu 2023. (15,9 %). Naselja s najvećim postotkom mikrobiološke neispravnosti u 2023. godini su Višnjevac, Đurđin i Kelebija. Fizičko-kemijska neispravnost je u istom razdoblju utvrđena u 69 % analiziranih uzoraka vode iz seoskih vodovoda. Ovi parametri su relativno stalni zbog sastava podzemnih voda koje se koriste za vodoopskrbe na teritoriju Okruga. Pročišćavanje vode se i provodi s ciljem poboljšanja kvalitete vode. Usporedbe radi, voda za piće iz gradskog vodovoda Subotice (pročišćena voda) je 2023. imala svega 13 % neispravnih uzoraka zbog fizičko-kemijskih parametara«, kaže spec. dr. med. Zorica Mamužić Kukić iz Centra za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje Subotica.
U slučajevima kada se u vodi utvrdi prisustvo patogenih i uvjetno patogenih bakterija, odmah se obavještava korisnik, kao i Odjel sanitarne inspekcije u Subotici, kažu nadležni. 
»Takva voda se ne dozvoljava za piće sve do provjere efektivnosti primijenjene mjere dezinfekcije u ponovljenim uzorkovanjima i laboratorijskim ispitivanjima«, pojašnjava Mamužić Kukić. 
Kada se u vodi utvrdi fizičko-kemijska neispravnost, preporučuje se adekvatna tehnološka intervencija od strane Vodovoda, kako bi se u najkraćem roku osiguralo da vrijednosti predmetnih parametara budu u propisanim granicama, navodi Mamužić Kukić. U 90 % slučajeva najčešći uzroci mikrobiološke neispravnosti u Subotici su povećan broj aerobnih mezofilnih bakterija, navode iz Zavoda za javno zdravlje, što, kako kažu, samo po sebi nema zdravstveni značaj, jer je to parametar koji služi za procjenu čistoće distributivne mreže i uspješnosti dezinfekcije vode. U manjem broju slučajeva utvrdi se prisustvo bakterije Pseudomonas aeruginosa ili prisustvo bakterija indikatora fekalnog zagađenja. 
Što se tiče fizičko-kemijskih parametara, odstupanje od propisanih normi se najčešće registrira u pogledu organoleptičkih osobina vode (boja, miris, povećana mutnoća), a rjeđe zbog povećane koncentracije željeza i arsena, navode iz Zavoda.
»Ova odstupanja pojavljuju se uglavnom u netretiranoj vodi, a razlog je geološki sastav zemljišta u dubokim vodonosnim slojevima koji se kod nas koriste za vodoopskrbu. Također, nakon prekida korištenja vode, prigodom ponovnog uspostavljanja vodoopskrbe dolazi do pokretanja taloga u cijevima, što za rezultat može dovesti do pojave žuto-smeđe boje, zamućenosti vode i taloga. Ova pojava se može ublažiti ispiranjem cijevi prije korištenja vode, odnosno otvaranjem pipa i ispuštanjem vode, sve dok voda ne poprimi svoje uobičajene karakteristike«, kaže Mamužić Kukić.

Pročišćene i nepročišćene vode

Mikrobiološka neispravnost u đurđinskoj školi utvrđena je redovitom provjerom – javno-zdravstvenom kontrolom vode za piće koju provodi Zavod za javno zdravlje Subotica. U vrtićima i školama tijekom školske godine vrše se četiri osnovna pregleda vode za piće. Za vrijeme raspusta pregled se vrši 15 dana prije početka nastave, navode iz Zavoda i ističu kako je ovakva dinamika propisana Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Zavod u 13 prigradskih naselja koja posjeduju komunalni (seoski) vodovod kakvoću vode kontrolira najmanje dva puta mjesečno. Vodu iz gradskog vodovoda Subotice kontrolira na tjednoj razini, dok Vodovod svakodnevno vrši još i svoju internu kontrolu. 
»Higijenska ispravnost vode iz vodovoda za javnu opskrbu stanovništva vodom za piće i iz vlastitih objekata organizacija koje proizvode ili prerađuju namirnice na industrijski način utvrđuje se sustavnim vršenjem osnovnih i periodičnih pregleda vode u jednakim razmacima tijekom mjeseca, odnosno godine zavisno od broja ekvivalentnih stanovnika. Ekvivalentni stanovnik (ES) jest potrošnja vode od 150 litara na dan«, pojašnjava Mamužić Kukić.
Trenutno se Grad Subotica i naselja Palić, Kraljev Brig i dijelom Bikovo opskrbljuju pročišćenom i dezinficiranom vodom koja je, uz rijetka odstupanja, usuglašena sa zahtjevima Pravilnika, zdravstveno sigurna i pogodna za piće. U ostalim naseljima (Bajmak, Mala Bosna, Đurđin, Mišićevo, Žednik, Novi Žednik...) voda se dezinficira bez prethodnog pročišćavanja, stoga se češće registriraju odstupanja pojedinih parametara od propisanih vrijednosti, navodi Mamužić Kukić. 
Za one koji koriste vlastite bunare za vodoopskrbu iz Zavoda preporučuju provjeru vode dva puta godišnje te dodatno kada postoji sumnja u mogućnost zagađenja vode (promjena boje, zamućenje, pojava taloga, havarije ili radovi na vodovodnim instalacijama i sl.). Ako se analizom utvrdi mikrobiološka neispravnost, preporuka Zavoda je da se uradi dezinfekcija vode, kao i samog bunara. 
»Dezinfekcija vode za piće ima za cilj uklanjanje patogenih i uvjetno patogenih mikroorganizama i može se obavljati redovito jednom do dva puta godišnje, ili izvanredno u slučajevima utvrđene mikrobiološke neispravnosti vode«, kaže Mamužić Kukić.
Zainteresirani građani mogu se javiti putem telefona (024/571-191) ili e-mail-a centar.higijena@gmail.com u Centar za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje Subotica, gdje će dobiti sve potrebne informacije o vrsti ispitivanja koja se preporučuju za predmetni vodni objekt, kao i o cijeni tih usluga. Kontakt podaci su dostupni na web sajtu Zavoda: www.zjzs.org.rs.
J. D. B.

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika