Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Promicanje europskih vrijednosti

Srbija odnedavno sudjeluje u programu Građani, jednakost, prava i vrijednosti (engleski CERV) koji pruža financijsku podršku za promoviranje građanskog aktivizma, jednakosti za sve, te prava i vrijednosti Europske unije. Namijenjen je jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva. Ukupna vrijednost programa je 1,5 milijardi eura, a obuhvaća razdoblje od 2021. do 2027. godine.
Opći cilj programa je zaštita i promoviranje prava i vrijednosti sadržanih u ugovorima, Povelji o osnovnim pravima i u međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, naročito kroz podršku organizacijama civilnog društva i drugim akterima koji su aktivni na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou te poticanje građanskog i demokratskog sudjelovanja, radi očuvanja i daljeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava. Program posebno potiče sudjelovanje regionalnih i lokalnih organizacija civilnog društva.

Nove mogućnosti

Tim povodom su Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i EU info mreža u Srbiji organizirali tri radionice na kojima je ovaj program bio podrobnije predstavljen. Radionice su bile održane u Nišu (30. siječnja), Novom Sadu (31. siječnja) i u Beogradu (2. veljače).
U ime Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, radionicu je otvorio državni tajnik Ivan Bošnjak. Radionice je vodila Željka Markulin, kontakt točka za ovaj program u Hrvatskoj, koja je prenijela iskustva iz te države u sudjelovanju u ovom programu od 2021. godine.
Ivan Bošnjak je istaknuo kako se radi o programu koji otvara nove i velike mogućnosti za građane Srbije i za njihove udruge: 
»Čut ćete da nekadašnji programi koji su bili vezani za Europu za građane i građanke, sada imaju nov sveobuhvatniji program koji se odnosi na zemlje koje su potencijalni kandidati za članstvo u EU. Nama je dragocjeno prisustvo kolegice Željke koja dolazi iz Hrvatske koja je najmlađa članica Unije. Mi u Srbiji možemo se pohvaliti jednim razvijenim ekosistemom s preko 30.000 organizacija, a koliko sam čuo od kolega samo Novi Sad ima preko 3.000 udruženja… Svakako da su oni potencijalni participanti zajedno sa svojim lokalnim samoupravama u ovom programu. Nadamo se i želimo kao Ministarstvo i kao Vlada Srbije da taj namijenjeni novac što bolje i što svrsishodnije bude potrošen ovdje u Srbiji. To je naš zajednički zadatak. Ujedno, ona područja koja se pokrivaju kroz ove programe jesu namijenjena i razvoju demokracije, samih kapaciteta organizacija civilnog društava, građanske participacije u donošenju odluka, naravno i unaprjeđenju ljudskih i manjinskih prava. Želim da svi što prije i što više participirate u programima CERV-a«.

Četiri potprograma

Viša stručna savjetnica iz Ureda za udruge Republike Hrvatske Željka Markulin predstavila je mogućnosti CERV programa. Govorila je o tematskim područjima, ciljevima i idejama, ali i pojasnila kako aplicirati, ukazala na primjere dobre prakse, postojeća iskustva u tome gdje su najčešće pogreške, financijski aspekt, kriterije...
Program ima četiri potprograma. Prvi je Jednakost, prava i rodna ravnopravnost što obuhvaća promicanje prava, nediskriminacije i jednakosti (uključujući rodnu ravnopravnost) i unaprjeđivanje uključivanja rodne osviještenosti i nediskriminacije u sve politike. Drugo područje je Uključenost i sudjelovanje građana, a odnosi se na promicanje uključenosti građana i njihova sudjelovanja u demokratskom životu Unije, razmjene među građanima različitih država članica te senzibiliziranje građana o zajedničkoj europskoj povijesti. Potprogram Daphne – borba protiv nasilja odnosi se na rodno uvjetovano nasilje i nasilje nad djecom, a četvrti potrpogram bavi se zaštitom i promicanjem vrijednosti Unije što je u konačnici cilj samog CERV-a.
Markulin je istaknula kako je Srbija prva zemlja koja nije članica EU, a koja je pristupila ovom programu, što je čini zanimljivim partnerom za projekte. Dodala je kako Hrvatska sudjeluje u ovom programu tri godine i u tom periodu su uspjeli povući 9,5 milijuna eura za različite projekte, te da trenutačno broje skoro 200 korisnika ovog programa. 
Ovaj program je najveći program do sada namijenjen promociji i zaštiti vrijednosti Unije.
U narednom periodu Ministarstvo planira nove promocije programa diljem Srbije. Za više informacija možete pratiti Facebook stranicu programa: www.facebook.com/CERVrs.  
I. B.

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika