Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Srbija dobila 268 preporuka od 94 članice UN-a

U Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda u Ženevi 12. svibnja je usvojen Izvještaj o Srbiji od strane Radne grupe za Univerzalni periodični pregled (UPP). Izvještaj je sačinilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u suradnji s drugim ministarstvima, specijaliziranim uredima, Narodnom skupštinom i neovisnim institucijama, za izvještajno razdoblje od 2018. do 2023. godine. Radnu grupu, koja je usvajala državni izvještaj Srbije, činili su imenovani predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Kostarike i Gabona.

200 prihvaćenih preporuka

Ocjenjujući Izvještaj, članovi Radne grupe su, među ostalim,  pozdravili unaprjeđivanje institucionalnog i normativnog okvira, kao i sastav državne delegacije predvođene ministrom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislavom Žigmanovim, na osnovu stručnosti, multisektorske zastupljenosti i rodne izbalansiranosti.
U ime Srbije završne napomene dao je veleposlanik pri stalnoj Misiji UN-a u Ženevi Dejan Zlatanović, koji je istakao čvrstu volju Srbije da predano radi na provođenju dobijenih preporuka koja je u okviru 4. ciklusa dobila ukupno 268 preporuka od 94 države članice Ujedinjenih naroda. Državna delegacija je na licu mjesta prihvatila 200 preporuka dok će na preostalih 68 Srbija dati izjašnjenje do jesenskog zasjedanja Savjeta za ljudska prava UN-a, na kojem će biti usvojen finalni izvještaj o Srbiji.
Najveći broj preporuka se odnosi na područje zaštite i unaprjeđenja položaja i prava djece, zaštitu od nasilja, posebno obiteljskog i rodno zasnovanog, i trgovine ljudima, medijske slobode, reformu pravosuđa, procesuiranje ratnih zločina.

Žigmanov: Posvećenost ljudskim pravima

»Načinom na koji se pripremala i sudjelovala u 4. ciklusu UPP Srbija je demonstrirala svoju posvećenost zaštiti i unaprjeđenju ljudskih prava«, istaknuo je šef državne delegacije, ministar Tomislav Žigmanov, koji je predstavio Izvještaj u Ženevi.
»Najbolji pokazatelj za ovu tvrdnju jesu jačanje institucionalnih kapaciteta u pripremi ovog procesa, unaprjeđenje samog postupka izvještavanja, uključenost svih domaćih relevantnih aktera u postupak pripreme, kao i visok stupanj suradnje koji je postignut između različitih aktera – 15 ministarstava i specijaliziranih ureda. Ministarstvo je posebno zadovoljno sudjelovanjem nevladinih organizacija i nezavisnih institucija za ljudska prava i njihovim doprinosom«, rekao je Žigmanov.
»Elektronička baza podataka koju nam je ustupio Visoki komesarijat UN-a za ljudska prava i godišnje izvještavanje o provođenju preporuka dobijenih u okviru 4. ciklusa UPP pridonijet će uspješnijem praćenju primjene preporuka i efikasnijem reagiranju u slučaju zastoja u njihovom provođenju«, istaknuo je Žigmanov. 
On je obraćanje pred Vijećem započeo riječima da Delegacija Srbije istupa u vrlo teškom trenutku za našu zemlju i pozvao države članice UN-a da se minutom šutnje pridruže Državnoj delegaciji u odavanju pošte tragično izgubljenim životima 3. i 4. svibnja ove godine, što su one i učinile.
Žigmanov je na početku izlaganja skrenuo posebnu pažnju na činjenicu da su Srbi i drugi pripadnici nealbanskih zajednica suočeni s brojnim problemima i izazovima na polju poštovanja ljudskih i manjinskih prava u Autonomnoj Pokrajini Kosovo.
»Srbija je do sada, od osam ugovornih tijela UN-a zatražila da UNMIK izvijesti o primjeni standarda iz važećih konvencija na teritoriju AP Kosovo i Metohija«, istaknuo je Žigmanov i pozvao Vijeće za ljudska prava da izvrši uvid u stanje ljudskih prava na ovom dijelu našeg teritorija, navodi se na portalu Ministarstva.
U dijalogu s Delegacijom Srbije sudjelovala je 101 zemlja članica UN-a, koje su postavljale pitanja i davale preporuke.
H. R.

  • Betoven maraton
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay