Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Nove dužnosti ministra Žigmanova

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u Vladi Srbije Tomislav Žigmanov imenovan je za zamjenika predsjednika Vijeća Vlade za nacionalne manjine.
Vijeće za nacionalne manjine međuministarsko je tijelo kojim predsjedava predsjednica Vlade Ana Brnabić i bavi se pitanjem državne politike spram nacionalnih manjina.
Zadaci Vijeća su praćenje ostvarivanja prava nacionalnih manjina i stanje međunacionalnih odnosa u Srbiji, Vijeće predlaže mjere za unaprjeđenje pune i djelotvorne ravnopravnosti pripadnika nacionalnih manjina, prati ostvarivanje suradnje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina s državnim tijelima, kao i tijelima Autonomne Pokrajine i jedinica lokalne samouprave, razmatra uvjete za rad nacionalnih vijeća nacionalnih manjina i predlaže mjere u tom području. Također, Vijeće prati ostvarivanje međunarodnih obveza Srbije u području ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina, razmatra međunarodne sporazume koji se odnose na položaj nacionalnih manjina i zaštitu njihovih prava u postupku njihovog zaključivanja, razmatra nacrte zakona i drugih propisa od značaja za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i o tome daje mišljenje Vladi i potvrđuje simbole, znamenja i praznike nacionalnih manjina na prijedlog nacionalnih vijeća nacionalnih manjina.
U Vijeću je i nekoliko ministara, te predsjednici nacionalnih vijeća.
Vlada Srbije donijela je Odluku i o obrazovanju Vijeća za praćenje provedbe preporuka Ujedinjenih naroda za ljudska prava, a za predsjednika je imenovan ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov. Zamjenik predsjednika Vijeća je državni tajnik u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Rejhan Kurtović.
Ostali članovi Vijeća i njihovi zamjenici su dužnosnici drugih ministarstava u Vladi Srbije, Stalne konferencije gradova i općina i Gospodarske komore Srbije. Kako je navedeno u Odluci Vlade Vijeće razmatra i prati provedbu preporuka koje Srbija dobija u procesu Univerzalnog periodičnog pregleda Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda.

  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika