Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Koje su zadaće nacionalnih vijeća?

Prema Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, koji je usvojen prije gotovu godinu dana, nacionalna vijeća se utemeljuju radi ostvarenja prava na samoupravu u pojedim oblastima. To su pitanja službene uporabe jezika i pisma, obrazovanja, kulture, te informiranja na jeziku nacionalne manjine. Zadaća je nacionalnog vijeća i da sudjeluje u procesu odlučivanja, da samo donosi odluke, te da osniva ustanove koje će se baviti navedenim oblastima.
Organi države, pokrajine i lokalnih samouprava bi prigodom odlučivanja o službenoj uporabi pisma i jezika, obrazovanja, informiranja i kulture trebali tražiti mišljenje nacionalnih vijeća. 
Na saveznoj razini bi trebao biti formiran i Savezni savjet za nacionalne manjine, u kojem će članovi biti predstavnici nacionalnih nacionalnih vijeća. Posebna izborna pravila o izboru nacionalnih vijeća će biti regulirana zakonom, a do donošenja takvog zakona, vijeća biraju skupštine elektora nacionalnih manjina. Manjinska naciona vijeća se formiraju na principu dragovoljnosti, izbornosti, proporcionalnosti i demokratičnosti - stoji u zakonu.     N. P.
 
 
mr. Josip Ivanović: 
»Život će pokazati što 
treba mijenjati«
 
Predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća mr. Josip Ivanović prokomentirao je za »Hrvatsku riječ« subotnje nesuglasje sa nositeljima liste B:
»Dvadeset vijećnika je stalo na stanovište da prijedlog statuta treba usvojiti, jer taj prijedlog smatramo za pravni okvir funkcioniranja Hrvatskog nacionalnog vijeća. Zbog nemogućnosti  da se dođe do kompromisa, nastala je rasprava, te je 14 vijećnika napustilo sjednicu. Nakon toga, statut je usvojen, izabran je predsjednik i donijeta je odluka o registraciji Vijeća. Ne smatramo da je usvojeni statut neizmjenljiv. Život će pokazati što treba mijenjati. Dvadesetosmog siječnja predan je zahtjev za registraciju u Saveznom ministarstvu nacionalnih i etničkih zajednica. Čekamo rješenje o registraciji i nastavljamo s radom.«
 
mr. Bela Tonković:
»Nije prihvaćena demokratska 
procedura«
 
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini mr. Bela Tonković za naš list je izjavio: »Osnivanje Hrvatskog nacionalnog vijeća smatram da je za cijelu hrvatsku zajednicu u Saveznoj Republici Jugoslaviji vrlo značajan i važan događaj. Ovako jedan važan gremi trebao bi okupiti sve one koji su stekli legitimitet predstavljanja hrvatskog naroda i to mora svatko poštivati. Mora poštivati i pluralnost interesa koji su zastupljeni. Meni je vrlo žao što lista A nije prihvatila neku normalnu demokratsku proceduru koja je uobičajena u Europi i kod nas u posljednjih desetak godina da se pri ovako važnom događaju stvori jedna platforma na kojoj će se moći okupiti svi i koja će dugoročno moći biti okvir unutar kojega će se raditi. Lista A nije prihvatila osnivanje jedne zajedničke komisije za stvaranje statuta i time je nastavila »forumašku« metodu rada, što za nas nije bilo prihvatljivo ni do sada, pa ni sada. Ovim predloženim statutom se ne poštuju najosnovniji demokratski principi, nastoji se institucionalizirati razdor među Hrvatima i uvode se takve gadne igre koje se ni Milošević nije usudio primijeniti. Za nas takvo nešto nije prihvatljivo i mislim da javnost mora znati da ovo što se u subotu dogodilo, tu nema pobjednika i da je tu gubitnik hrvatski narod. Mi smo spremni nastaviti rad u Hrvatskom nacionalnom vijeću čim se stvore uvjeti za to«.
  • Ministarstvo regionalnog razova i fonfova EU Repub
  • Jooble
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika