Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Četvrta generacija na lektoratu u Novom Sadu

Novi lektor hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu Perica Vujić službeno je posjetio 8. listopada Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji. Predsjednica HNV-a Jasna Vojnić, predsjednica Odbora HNV-a za obrazovanje Margareta Uršal i asistentica u obrazovanju pri HNV-u Nataša Stipančević upoznale su lektora s prilikama u Srbiji, posebno se osvrnuvši na obrazovanje i dosadašnje aktivnosti koje su poduzimane na području funkcioniranja lektorata.
Nakon službenog susreta uslijedila je prezentacija lektorata zainteresiranim polaznicima za ovu akademsku godinu.
Vujić je magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistar povijesti i do sada je radio u osnovnim i srednjim školama, ali i u obrazovanju odraslih. Pripremao je učenike za državnu maturu iz hrvatskog jezika i državna natjecanja iz jezika i povijesti na području Slavonije i ta će iskustva rado primijeniti i u Srbiji u radu sa studentima, učenicima i odraslima. Dolazi iz okolice Županje i ovo mu je prvi lektorat u karijeri i, kako kaže, jedno novo iskustvo kojemu se veseli.
»U Novom Sadu sam do sada, kao i u Subotici, bio samo turistički, a od prvog listopada sam uposlen u Centru za jezike i obrazovanje i usavršavanje nastavnika. Dobio sam svoja zaduženja i ured za konzultacije sa studentima. Krajem mjeseca će biti održan prvi krug testiranja poznavanja hrvatskog jezika za studente koji preko programa Erasmus odlaze studirati u Hrvatsku. Upoznao sam dekanicu prof. dr. sc. Ivanu Živančević-Sekeruš i stupio u kontakt s profesorom Željkom Milanovićem, koji predaje hrvatsku književnost na odsjeku za srpsku književnost«, kaže Vujić.
Nastava će za odrasle polaznike iz Subotice biti održavana uživo u Subotici ili Novom Sadu, a u Novom Sadu nastavu pohađaju studenti koji žele ići na razmjenu u Hrvatsku. 
»To mogu biti, na primjer, i studenti srpskog jezika jer u Zagrebu postoji studij srpskog jezika i književnosti kao dvopredmetni studij, dosta ide studenata medicine a još traje prijavljivanje jer je akademska godina tek počela«, objašanjava Vujić. 
Financira ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja Repbulike Hrvatske, a postoji mogućnost uključivanja u nastavu i na kolegijima hrvatske književnosti od kojih su neki obvezni a neki izborni.
U Novom Sadu će raditi, kao i svi lektori, sljedeće tri godine. »Plan je krenuti s tečajem za izobrazbu nastavnika, a želim se aktivirati i u okviru HNV-a, prenijeti svoja iskustva iz rada u školi i čuti kakva je situacija ovdje; želim sudjelovati i u pripremi za maturu iz hrvatskog jezika jer imam iskustva u tome iz Hrvatske«, kaže Vujić.
Svi zainteresirani za pohađanje lektorata za hrvatski jezik i književnost koji se realizira na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu mogu svoje prijave dostaviti na adresu: obrazovanje@hnv.org.rs. Rok za prijave je do 14. listopada, a potrebno je dostaviti svoje podatke: ime i prezime, adresu elektroničke pošte i kontakt telefon, zvanje iz diplome i mjesto zaposlenja.
Program lektorata za hrvatski jezik i književnost održava se na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu, a polaznici tijekom dvaju semestara slušaju i polažu ispite iz četiri područja: Hrvatski I. i Hrvatski II. (hrvatsko znanstveno nazivlje), Hrvatska dječja književnost, Metodika – hrvatski jezik u nastavi i predškolskom odgoju te Hrvatska kultura i društvo. Ove godine program, otvoren u lipnju 2018. godine, pohađat će četvrta generacija polaznika.
J. D.

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay