Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Vjera

Središnja tema Božje riječi druge vazmene nedjelje je vjera. Na vjeru se uvijek nadovezuju ljubav prema Bogu i bližnjemu te poštivanje Božjih zapovijedi. Te tri stvarnosti ne mogu postojati jedna bez druge, te ukoliko manjka jedna, i ove druge dvije nisu onakve kakve trebaju biti.

Sumnja
Vjera, ljubav i poštivanje Božjih zapovijedi idu uvijek zajedno. Vjera je ta iz koje druge dvije proizlaze. Gdje nema vjere, manjka ljubavi i zapovijedi se ne čuvaju. No, vjerovati nije lako, jer mnogo je toga što čovjeka odvraća od vjere. Nije nužno da čovjek živi u nevjerničkom okruženju, pa da prestane biti vjernik. Čovjek je racionalno biće, u svemu traži logiku i smisao, a vjera ide onkraj toga dvoga, jer Bog se ne može ograničiti na ljudske zakone koji podliježu logici. Zato Boga ne možemo prihvatiti razumom, tj. možemo samo djelić njega, što nije dovoljno. Da bismo Boga prihvatili potrebna je vjera.
No, sumnje koje dolaze od strane razuma ne smiju nas bacati u očaj, jer je normalno da čovjek razmišlja i propituje. Ali ne smijemo dopustiti da sumnje pobijede vjeru nego treba biti upravo suprotno: vjerom trebamo odagnati sumnje. Kada su žene javile učenicima da je grob prazan i da je Isus uskrsnuo, nisu odmah povjerovali nego je vjera postala snažna tek kada im se ukazao. Još je slikovitiji primjer apostola Tome, koji je zbog svoje sumnje ostao zapamćen kao nevjerni. Isus ga nije osudio zbog njegove nevjere nego mu se ukazao i pomogao mu da povjeruje. Ni nas ne osuđuje kada razumom pokušavamo proniknuti u tajne do kojih možemo doći samo vjerom. Ipak, trebamo imati naumu riječi koje je Isus rekao Tomi: »Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!« (Iv 20,29). Dakle, u vjeri je naše blaženstvo, blagoslov koji od Boga primamo. Stoga nemojmo u svemu tražiti razumska objašnjenja i logična rješenja nego vjerujmo u Boga, jer vjera je ta koja nas spašava.

Vjera pobjeđuje svijet
Ivan je u svojoj poslanici rekao: »I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša«  (1Iv 5,4). Mnoge potvrde u svetačkim životima imamo da je ovo što govori sv. Ivan istina. Vjerom su apostoli učinili čuda, proširili su Radosnu vijest do nakraj zemlje, što je i za moderno doba nevjerojatno postignuće. Vjerom su skromni redovnici mijenjali Crkvu kada je zapala u krize. Vjerom i mi možemo pobijediti svijet. Pobjeda vjere je kada ne dopustimo da nas svijet povuče za sobom u ono što je njoj protivno. Pobjeda je kada s povjerenjem u Boga prihvaćamo svoj križ i u njegove ruke stavljamo sve životne teškoće, a pobjeda je i kada se sjetimo zahvaljivati u trenucima životnih radosti. 

Ljubav 
Ivan u svojoj poslanici kaže: »Tko god vjeruje: ‘Isus je Krist’, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo« (1Iv 5,1). Dakle, uz vjeru uvijek ide ljubav prema Bogu i prema čovjeku. To nam se u teoriji čini tako logično, jer vjerovati Bogu i u Boga i ljubiti ga i prema ljudskim kriterijima neodjeljivo je. Takav nam je poredak poznat i iz naših međuljudskih odnosa. Ali kada ljubav treba provesti u praksi, tu se često spotičemo. Teško nam je ljubiti Boga, jer ako nemamo dovoljno vjere, on nam se čini dalek i apstraktan. A još nam je teže ljubiti bližnjega ako u njemu ne pronalazimo prijatelja. O tome nam upravo svjedoče Djela apostolska (usp. Dj 4,32-35). Pripadnici prve zajednice toliko su ozbiljno shvaćali Isusovu zapovijed ljubavi da su svoja imanja dijelili onima koji nemaju. To nam sada zvuči bajkovito, ali upravo je to slika ljubavi kakvu Isus želi da nasljedujemo. Ljubav ne poznaje granice, a što više vjerujemo više i ljubimo.
A uz vjeru i ljubav i zapovijedi Božje čuvamo, jer one za nas prestaju biti tek neki propisi prema kojima se trebamo vladati već postaju način kojim ćemo Kristu pokazati da mu pripadamo. Svaka zapovijed usmjerava čovjeka bliže Bogu i bližnjemu i za onoga koji ljubi, ona je logičan način ponašanja.

Najava događaja

15.10.2021 - HRCKO i KUŽIŠ?!: NATJEČAJ ZA PJESME I PROZU

Dječji i omladinski časopisi »Hrcko« i »Kužiš?!« raspisali su natječaj za literarne radove pod sloganom: »Budi pisac, pjesnik budi / Nek riječi polete iz grudi, u sebi maštu probudi!«.

Radovi (pjesma, proza u obliku kratke priče) mogu biti pisani hrvatskim standardnim jezikom, te mjesnim hrvatskim govorima (bunjevačka i šokačka ikavica).

Pjesme ili priče šalju se na e-mailove: hrcko@hrvatskarijec.rs ili kuzis07@gmail.com.

Prvi rok za slanje radova je kraj školske godine, a drugi do 20. rujna 2021. godine.

Autori najboljih radova bit će nagrađeni na »Danima hrvatske knjige i riječi – danima Balinta Vujkova« u listopadu.

Čeka vas iznenađenje!

Uz svoj rad(ove) potrebno je poslati sljedeće podatke: ime i prezime, razred, naziv škole i mjesta, ime i prezime učitelja, nastavnika ili profesora (mentora).

Organizatori natječaja su: NIU »Hrvatska riječ«, Hrvatsko nacionalno vijeće, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatska čitaonica Subotica.

20.05.2021 - Poziv za »Liru naivu 2021.«

Hrvatska čitaonica i Bunjevačko-šokačka knjižnica Ivan Kujundžić pri Katoličkom društvu Ivan Antunović Subotica upućuju poziv za devetnaesti susret hrvatskih pučkih pjesnika pod nazivom Lira naiva 2021.

Zainteresirani pjesnici trebaju poslati 3-5 svojih (neobjavljenih) pjesama koje mogu biti pisane standardnim hrvatskim jezikom ili ikavicom (bunjevačkom ili šokačkom), a bit će objavljene u zbirci. Pokrajinski susret pjesnika Lira naiva 2021. bit će održan 29. svibnja 2021. godine u Vajskoj.

Pjesme i prijavu (s kraćom biografijom te fotografijom/portret), u wordu, treba poslati do 10. travnja 2021. na adresu: Hrvatska čitaonica, Bele Gabrića 21, 24000 Subotica ili putem elektroničke pošte na adresu: katarina.celikovic@gmail.com

Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona broj +381/64-6590-752.

31.05.2021 - Natječaj za Festival bunjevački pisama

Temeljna svrha ovoga festivala je promocija i popularizacija nove bunjevačke pisme i poticaj svima, a osobito mladima kako bi sami pridonijeli očuvanju i unapređenju kulturne baštine svoga roda i naroda.

Propozicije:

 1. Tekst i glazba trebaju predstavljati život i običaje bačkih Bunjevaca;
 2. Tekst pjesme mora biti pisan ikavicom ili ijekavicom;
 3. Pjesma može imati 3 ili 4 strofe;
 4. Dužina pjesme je od 3 do5 minuta;
 5. Note (melodija, akordi) i tekst treba dostaviti u 2 primjerka;
 6. Uz tekst i melodiju obvezno dostaviti i demo snimku;
 7. Radovi prethodno ne smiju biti izvođeni (premijerno izvođenje);
 8. Jedan autor može dostaviti najviše 3 skladbe;
 9. Primljeni radovi se ne vraćaju;
 10. Radovi se šalju pod šifrom, a rješenje šifre (ime, prezime i adresa autora i kontakt telefon) mora biti u posebnoj, zatvorenoj kuverti;
 11. Nakon odabira najboljih radova, stručna komisija će autore izvijestiti o rezultatima;
 12. Festival se organizira isključivo na volonterskim principima, te se radovi neće honorirati;
 13. Autor skladbe koja je odabrana za izvedbu na festivalu samim njezinim slanjem daje svoj neopozivi pristanak da se skladba studijski snimi i izda na nosaču zvuka i video zapisu radi popularizacije festivala.

Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2021. godine.

Skladbe slati na adresu:

Vojislav Temunović, Skerlićeva 17 24000 Subotica, ili

HGU FBP, Jo Lajoša 4/a 24000 Subotica;

mail: hgu.fbp@gmail.com

s naznakom: ZA XXI. »Festival bunjevački pisama«

 • Doček NS2020
 • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
 • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
 • RS APV Pokrainska Vlada
 • VRHRS
 • DUZHIRH
 • Hrvatska Matica Iseljenika
 • DigitalDay