Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Osnutak Hrvatske čitaonice u Zemunu, Nevenovo sijelo u Subotici

3. travnja 1910. – Naše novine pišu da je 31. ožujka za tavankutskog župnika izabran Grgo Romić, bivši kapelan u Čikuzdi (Sükösd, danas u Mađarskoj), rodom iz Subotice.

4. travnja 1886. – Szabadság izražava svoje čuđenje nad činjenicom da ni nakon 10 godina subotički veliki župan Aurel Mukić još uvijek ništa nije poduzeo protiv Laze i Age Mamužića, iako su i mjesni i prijestolnički listovi ustvrdili da su obojica u međuvremenu osnivanjem Pučke kasine u Subotici napravili jaz između Bunjevaca (Hrvata) i Mađara.

5. travnja 1940. – Subotičke novine tvrde da Gradsko poglavarstvo u Novom Sadu prilikom dodjele financijske potpore raznim društvama i ustanovama nije uzela u obzir da u Novom Sadu živi skoro 6000 Hrvata, koji također imaju svoju društva. Poglavarstvo je dodijelilo Matici srpskoj 24000 din., Matici hrvatskoj 300 din., Ruskoj matici 1500 din, Društvu naprednih žena 200 din., Češkom kulturnom udruženju 2000 din., a Udruženju četnika 1000 din. 

6. travnja 1912. – Mitrovački glasnik piše da će đakovački biskup dr. Ivan Krapac poći početkom svibnja u Srijem da ondje podijeli sv. Potvrdu i upozna se s tamošnjih narodom i krajem. Putovat će željeznicom i kolima. Pohodit će Petrovaradin i Zemun. U Zemunu će podijeliti sv. Potvrdu i katolicima iz Beograda. 

6. travnja 1912. – Mitrovački glasnik piše da u Mitrovici diletanti tamošnjeg Hrvatskog kulturnog društva Nada priređuju na drugi dan Uskrsa (8. travnja) diletantsku predstavu u dvorani Stare Pivare. Predstavit će predstavu Dvije nećakinje umjesto jedne i Pere Tamburica.

6. travnja 1940. – Hrvatski dnevnik piše da je nedavno održana sjednica kotarske organizacije Hrvatske seljačke stranke u Šidu pod predsjedanjem Ivana Đurića i u prisutnosti narodnog zastupnika Živana Kuveždića.

7. travnja 1906. – Fruškogorac piše da je 18. veljače u Zemunu održana osnivačka skupština Hrvatske čitaonice. Predsjednikom je izabran profesor Janko Planinac, podpredsjednikom duhovnik bolnice veleč. Filip Kicošević, tajnikom gradski tajnik Vladimir Cesar, a blagajnikom poštanski i brzojavni službenik Antun Đojić. U upravni odbor su pored njih još ušli: učiteljica Štefa Berger, profesor dr. Krunoslav Babić, carinski službenik Rudolf Balzer, profesor Luka Ciprijanović i učitelj Franjo Peršić. Odborskim zamjenicima su izabrani kotarski veterinar Ernest Podaubsky i računarski službenik Josip Šlothauer. U nadzorni odbor su ušli prepošt M. Strac, ljekarnik Ferdo Žiga i ravnatelj vodne zadruge za isušenje jugoistočnog Srijema Hinko Müler.

7. travnja 1906. – Fruškogorac donosi predstavku žitelja općine Kamenica hrvatskom banu Teodoru Pejačeviću u vezi s gradnjom planirane željeznice Beočin-Petrovaradin-Novi Sad.

8. travnja 1922. – Neven piše da je 2. travnja Prosvjetno društvo Neven iz Subotice održalo 13. sijelo. Dr. Matej Jankač je pjevao uz pratnju na klaviru dr. Mihovila Kataneca, gimnazijski profesor Ivan Vojnić Tunić je spravama prikazao osnovne pojmove elektriciteta, a Zora Kubatović je odsvirala na klaviru nekoliko pjesama. Na koncu su govorili slavenski narodni zastupnici Šušnik i Žebot o prosvjetnim prilikama u Sloveniji.

9. travnja 1921. – Subotičke novine prenose izjavu predsjednika Slovenske ludske stranke, Antuna Korošca o aktualnoj političkoj situaciji u Kraljevini SHS, te o doprinosu Bunjevačke-šokačke stranke i bunjevačkih Hrvata općenito borbi protiv centralizma: »Kod Hrvata je kuraža porasla na nevidjeni stepen. Primjer su nam Bunjevci. Opazio sam, da je kod njih razvijena hrvatska svijest isto tako kao u Hrvatskoj.« 

Najava događaja

15.10.2021 - HRCKO i KUŽIŠ?!: NATJEČAJ ZA PJESME I PROZU

Dječji i omladinski časopisi »Hrcko« i »Kužiš?!« raspisali su natječaj za literarne radove pod sloganom: »Budi pisac, pjesnik budi / Nek riječi polete iz grudi, u sebi maštu probudi!«.

Radovi (pjesma, proza u obliku kratke priče) mogu biti pisani hrvatskim standardnim jezikom, te mjesnim hrvatskim govorima (bunjevačka i šokačka ikavica).

Pjesme ili priče šalju se na e-mailove: hrcko@hrvatskarijec.rs ili kuzis07@gmail.com.

Prvi rok za slanje radova je kraj školske godine, a drugi do 20. rujna 2021. godine.

Autori najboljih radova bit će nagrađeni na »Danima hrvatske knjige i riječi – danima Balinta Vujkova« u listopadu.

Čeka vas iznenađenje!

Uz svoj rad(ove) potrebno je poslati sljedeće podatke: ime i prezime, razred, naziv škole i mjesta, ime i prezime učitelja, nastavnika ili profesora (mentora).

Organizatori natječaja su: NIU »Hrvatska riječ«, Hrvatsko nacionalno vijeće, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatska čitaonica Subotica.

20.05.2021 - Poziv za »Liru naivu 2021.«

Hrvatska čitaonica i Bunjevačko-šokačka knjižnica Ivan Kujundžić pri Katoličkom društvu Ivan Antunović Subotica upućuju poziv za devetnaesti susret hrvatskih pučkih pjesnika pod nazivom Lira naiva 2021.

Zainteresirani pjesnici trebaju poslati 3-5 svojih (neobjavljenih) pjesama koje mogu biti pisane standardnim hrvatskim jezikom ili ikavicom (bunjevačkom ili šokačkom), a bit će objavljene u zbirci. Pokrajinski susret pjesnika Lira naiva 2021. bit će održan 29. svibnja 2021. godine u Vajskoj.

Pjesme i prijavu (s kraćom biografijom te fotografijom/portret), u wordu, treba poslati do 10. travnja 2021. na adresu: Hrvatska čitaonica, Bele Gabrića 21, 24000 Subotica ili putem elektroničke pošte na adresu: katarina.celikovic@gmail.com

Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona broj +381/64-6590-752.

31.05.2021 - Natječaj za Festival bunjevački pisama

Temeljna svrha ovoga festivala je promocija i popularizacija nove bunjevačke pisme i poticaj svima, a osobito mladima kako bi sami pridonijeli očuvanju i unapređenju kulturne baštine svoga roda i naroda.

Propozicije:

 1. Tekst i glazba trebaju predstavljati život i običaje bačkih Bunjevaca;
 2. Tekst pjesme mora biti pisan ikavicom ili ijekavicom;
 3. Pjesma može imati 3 ili 4 strofe;
 4. Dužina pjesme je od 3 do5 minuta;
 5. Note (melodija, akordi) i tekst treba dostaviti u 2 primjerka;
 6. Uz tekst i melodiju obvezno dostaviti i demo snimku;
 7. Radovi prethodno ne smiju biti izvođeni (premijerno izvođenje);
 8. Jedan autor može dostaviti najviše 3 skladbe;
 9. Primljeni radovi se ne vraćaju;
 10. Radovi se šalju pod šifrom, a rješenje šifre (ime, prezime i adresa autora i kontakt telefon) mora biti u posebnoj, zatvorenoj kuverti;
 11. Nakon odabira najboljih radova, stručna komisija će autore izvijestiti o rezultatima;
 12. Festival se organizira isključivo na volonterskim principima, te se radovi neće honorirati;
 13. Autor skladbe koja je odabrana za izvedbu na festivalu samim njezinim slanjem daje svoj neopozivi pristanak da se skladba studijski snimi i izda na nosaču zvuka i video zapisu radi popularizacije festivala.

Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2021. godine.

Skladbe slati na adresu:

Vojislav Temunović, Skerlićeva 17 24000 Subotica, ili

HGU FBP, Jo Lajoša 4/a 24000 Subotica;

mail: hgu.fbp@gmail.com

s naznakom: ZA XXI. »Festival bunjevački pisama«

 • Doček NS2020
 • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
 • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
 • RS APV Pokrainska Vlada
 • VRHRS
 • DUZHIRH
 • Hrvatska Matica Iseljenika
 • DigitalDay