Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Priznanje i poticaj za njegovanje

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje uputio je Ministarstvu kulture i medija prijedlog da se bunjevački govor uvrsti na listu nematerijalne kulturne baštine Hrvatske. Na toj listi su do sada upisana dvadeset i četiri govora. Glede bunjevačkog govora, u Ministarstvu kulture kažu kako je procedura uvrštavanja na popis započeta ispunjavanjem formulara i slanjem dokumentacije predlagatelja u nadležni Konzervatorski odjel koji prijedlog potom šalje na stručnu procjenu Povjerenstvu za nematerijalnu kulturnu baštinu Ministarstva.
»Nakon procjene prijedloga na prvom sastanku Povjerenstvo piše obrazloženje prema kojem se u Konzervatorskom odjelu izdaje Rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra i šalje Odjelu za Registar kulturnih dobara. S obzirom da je tek zaprimljen prijedlog za uvrštavanje bunjevačkog govora na popis nematerijalne kulturne baštine, doista je teško procijeniti kada će odluka biti donesena«, kažu u Ministarstvu.
Na pitanje što bi stjecanje ovoga statusa za bunjevački govor moglo značiti u praksi, u Ministarstvu navode: 
»Već u osnovnoj školi učimo definiciju kako je jezik koji se realizira u govoru i pismu neodvojiv od identiteta zajednice, odnosno da se identitet najvećim dijelom ostvaruje upravo u jeziku i u njemu se očituje. Upravo bi zbog toga proglašenje bunjevačkog govora nematerijalnom kulturnom baštinom Republike Hrvatske bilo iznimno priznanje identiteta i zaštita bunjevačkih Hrvata kao baštinika koji čuvaju i govore tim govorom, ne samo Hrvatima u Vojvodini, nego i u Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji, primjerice u goranskom mjestu Liču. To će biti i poseban poticaj za njegovanje bunjevačkog govora, za daljnja istraživanja, radionice i razne druge kulturne sadržaje koji čuvaju i promiču bunjevački govor, za što će se onda moći izdvajati i financijska podrška«.
O prijeporima glede uvođenja tzv. bunjevačkog jezika u službenu uporabu na teritoriju Grada Subotice očitovale su se najrelevantnije institucije iz Hrvatske (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, resorni odjel HAZU-a, Matica hrvatska, Društvo hrvatskih književnika...), naglašavajući kako je zapravo riječ o govoru koji pripada korpusu hrvatskoga jezika, te da je u pitanju politička odluka u suprotnosti sa znanstvenim tvrdnjama. I Ministarstvo kulture se, kako ističu, neprijeporno pridružuje toj podršci.
»U ime Vlade Republike Hrvatske i svih resora u ovom pitanju reagiralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova s obzirom da je riječ o vanjskopolitičkom pitanju i postupanju. Štiteći građansku i kulturnu ravnopravnost hrvatske manjine u Vojvodini, Ministarstvo kulture i medija neprijeporno se pridružuje podršci koju su iskazale institucije poput HAZU, Matice hrvatske, Instituta za jezik i jezikoslovlje i drugih«, navode u tom ministarstvu.
D. B. P.

Najava događaja

15.10.2021 - HRCKO i KUŽIŠ?!: NATJEČAJ ZA PJESME I PROZU

Dječji i omladinski časopisi »Hrcko« i »Kužiš?!« raspisali su natječaj za literarne radove pod sloganom: »Budi pisac, pjesnik budi / Nek riječi polete iz grudi, u sebi maštu probudi!«.

Radovi (pjesma, proza u obliku kratke priče) mogu biti pisani hrvatskim standardnim jezikom, te mjesnim hrvatskim govorima (bunjevačka i šokačka ikavica).

Pjesme ili priče šalju se na e-mailove: hrcko@hrvatskarijec.rs ili kuzis07@gmail.com.

Prvi rok za slanje radova je kraj školske godine, a drugi do 20. rujna 2021. godine.

Autori najboljih radova bit će nagrađeni na »Danima hrvatske knjige i riječi – danima Balinta Vujkova« u listopadu.

Čeka vas iznenađenje!

Uz svoj rad(ove) potrebno je poslati sljedeće podatke: ime i prezime, razred, naziv škole i mjesta, ime i prezime učitelja, nastavnika ili profesora (mentora).

Organizatori natječaja su: NIU »Hrvatska riječ«, Hrvatsko nacionalno vijeće, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata i Hrvatska čitaonica Subotica.

20.05.2021 - Poziv za »Liru naivu 2021.«

Hrvatska čitaonica i Bunjevačko-šokačka knjižnica Ivan Kujundžić pri Katoličkom društvu Ivan Antunović Subotica upućuju poziv za devetnaesti susret hrvatskih pučkih pjesnika pod nazivom Lira naiva 2021.

Zainteresirani pjesnici trebaju poslati 3-5 svojih (neobjavljenih) pjesama koje mogu biti pisane standardnim hrvatskim jezikom ili ikavicom (bunjevačkom ili šokačkom), a bit će objavljene u zbirci. Pokrajinski susret pjesnika Lira naiva 2021. bit će održan 29. svibnja 2021. godine u Vajskoj.

Pjesme i prijavu (s kraćom biografijom te fotografijom/portret), u wordu, treba poslati do 10. travnja 2021. na adresu: Hrvatska čitaonica, Bele Gabrića 21, 24000 Subotica ili putem elektroničke pošte na adresu: katarina.celikovic@gmail.com

Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona broj +381/64-6590-752.

31.05.2021 - Natječaj za Festival bunjevački pisama

Temeljna svrha ovoga festivala je promocija i popularizacija nove bunjevačke pisme i poticaj svima, a osobito mladima kako bi sami pridonijeli očuvanju i unapređenju kulturne baštine svoga roda i naroda.

Propozicije:

 1. Tekst i glazba trebaju predstavljati život i običaje bačkih Bunjevaca;
 2. Tekst pjesme mora biti pisan ikavicom ili ijekavicom;
 3. Pjesma može imati 3 ili 4 strofe;
 4. Dužina pjesme je od 3 do5 minuta;
 5. Note (melodija, akordi) i tekst treba dostaviti u 2 primjerka;
 6. Uz tekst i melodiju obvezno dostaviti i demo snimku;
 7. Radovi prethodno ne smiju biti izvođeni (premijerno izvođenje);
 8. Jedan autor može dostaviti najviše 3 skladbe;
 9. Primljeni radovi se ne vraćaju;
 10. Radovi se šalju pod šifrom, a rješenje šifre (ime, prezime i adresa autora i kontakt telefon) mora biti u posebnoj, zatvorenoj kuverti;
 11. Nakon odabira najboljih radova, stručna komisija će autore izvijestiti o rezultatima;
 12. Festival se organizira isključivo na volonterskim principima, te se radovi neće honorirati;
 13. Autor skladbe koja je odabrana za izvedbu na festivalu samim njezinim slanjem daje svoj neopozivi pristanak da se skladba studijski snimi i izda na nosaču zvuka i video zapisu radi popularizacije festivala.

Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2021. godine.

Skladbe slati na adresu:

Vojislav Temunović, Skerlićeva 17 24000 Subotica, ili

HGU FBP, Jo Lajoša 4/a 24000 Subotica;

mail: hgu.fbp@gmail.com

s naznakom: ZA XXI. »Festival bunjevački pisama«

 • Doček NS2020
 • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
 • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
 • RS APV Pokrainska Vlada
 • VRHRS
 • DUZHIRH
 • Hrvatska Matica Iseljenika
 • DigitalDay