Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Višestruka znanstvena vrijednost

Hrvatsko katoličko sveučilište iz Zagreba objavilo je u prosincu prošle godine Zbornik radova Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi, objavljeno je na internetskim stranicama Sveučilišta. Ovaj Zbornik, opsega 400 stranica, nastao je kao rezultat rada autora, sudionika istoimenog znanstveno-stručnog skupa »Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi« (Zagreb, 9. listopada 2019. – Subotica 11. listopada 2019.) i autora koji su svoje tekstove poslali naknadno na molbu uredništva zbog njihova prepoznatog znanstvenog rada i bavljenja temama koje su obuhvaćene naslovom Zbornika. U organizaciji dijela skupa koji se održavao u Subotici i studijskoga putovanja u Vojvodini sudjelovali su Srijemska i Subotička biskupija te Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata iz Subotice.
Recenzenti su dr. sc. Mateo Žanić i dr. sc. Rebeka Žabčić-Mesarić, a urednici doc. dr. sc. Mario Bara, doc. dr. sc. Filip Galović i doc. dr. sc. Lucija Mihaljević. 

Devetnaest radova

»Zbornik radova ima višestruku znanstvenu vrijednost. Upravo kroz lepezu devetnaest radova Zbornika na jednom mjestu obuhvaćeni su i zaokruženi migracijski čimbenici koji su djelovali uzročno i posljedično na vojvođanskom prostoru, analizirane su demografske značajke vojvođanskih Hrvata, okviri zaštite hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, političke i vojne elite, crkveno-kulturna povijest, utjecaj političkog, društvenog i gospodarskog konteksta na transformacije identiteta (lokalnog, etničkog, nacionalnog), identitetska mimikrija, nastajanje višestrukih i hibridnih identiteta, komunikacije i interakcije sa zajednicama u okruženju te odnos prema matičnoj domovini, Republici Hrvatskoj«, istaknula je u svojoj recenziji dr. sc. Rebeka Žabčić-Mesarić.
»Prilazeći složenom fenomenu o kojem se na jednom mjestu piše kao o heterogenoj zajednici, a koja se često zahvaća sintagmom ‘nacionalna manjina’, radovi iz zbornika zahvaćaju čitav niz važnih aspekata kulturnog i društvenog života Hrvata koji žive na području Vojvodine. Stoga Zbornik uspijeva prezentirati vrijedne uvide u različite kulturne, organizacijske i svakodnevne prakse pripadnika istraživane zajednice. Razvidnim postaje da je društveni i kulturni život vojvođanskih Hrvata izložen brojnim pritiscima i izazovima koji proizlaze iz različitih izvora. Naime, kultura vojvođanskih Hrvata nije izložena samo globalizacijskim tijekovima koji rade na homogenizaciji kulture i komercijalizaciji kulturnog naslijeđa. Premda se nalazi u regiji o kojoj se često piše kao o multikulturnoj, kao manjinska kultura ona je prvenstveno izložena pritiscima većinske kulture. Stoga je zbornik radova u kojima se na znanstveni način analizira niz problema, ali i upućuje na niz dostignuća i vrijednosti koji se mogu povezati s ovom zajednicom, od iznimnog značaja. Ovaj Zbornik radova može poslužiti kao ogledni primjerak prikupljene građe o hrvatskoj zajednici u Vojvodini i pojedinim institucijama u Republici Hrvatskoj«, riječi su recenzenta dr. sc. Matea Žanića.

Priznati i novi autori

U Zborniku je objavljeno 19 radnji koje tematiziraju neki aspekt društvenog života Hrvata u Vojvodini bilo u povijesti bilo u sadašnjosti iz vizura nekoliko društvenih i humanističkih znanosti – povijesti, jezikoslovlja, sociologije migracija, etnologije, kulturologije i politologije. Radnje potpisuju u akademskim krugovima već poznata i priznata imena iz Hrvatske (Ivan Armanda, Mario Bara, Lucija Mihaljević, Emina Berbić-Kolar, Vladimir Čavrak, Filip Galović, Ljiljana Kolenić, Robert Skenderović, Dražen Živić) i Vojvodine (Slaven Bačić, Katarina Čeliković, Stevan Mačković, Tomislav Žigmanov), te nekoliko mlađih autor(ic)a (Ivana Andrić Penava, Darko Baštovanović, Milan Bošnjak, Silvija Ćurak, Mislav Matišić, Dražen Skenderović, Luka Šešo). Svi autori zastupljeni u Zborniku bili su suradnici ZKVH-a u proteklih 10 godina rada.
(ZKVH)

Najava događaja

06.03.2021 - Folklorna trilogija HKC-a »Bunjevačko kolo«

Trilogija 50 je projekt HKC-a Bunjevačko kolo u okviru obilježavanja 50. obljetnice od osnutka, i predstavlja zamjenu za njihov tradicionalni godišnji koncert koji se održava u prosincu. Bojazvuk i emocije su nazivi tri priče u ovoj folklornoj verziji trilogije. Svaka priča se sastoji od tri koreografije i sve zajedno čine jednu cjelinu ispričanu mnogo puta, ali ovoga puta na drugačiji, originalni način. Svaki segment trilogije ima različitu scenografiju, većinu prati dramska radnja ili neki lajtmotiv.

Svaku večer u razdoblju od 20. do 28. veljače na Facebook stranici i YouTube kanalu Bunjevačkog kola od 20 sati premijerno će biti prikazana po jedna koreografija.

Raspored prikazivanja:

 • 20. – 22. veljače u 20h - Boje
 • 23. – 25. veljače u 20h – Zvuk
 • 26. – 28. veljače u 20h – Emocije
 • 1. ožujka u 20h – Cio koncert Trilogija 50 s bonus točkama
 • 6. ožujka u 20h – kratak film Iza scene

20.05.2021 - Poziv za »Liru naivu 2021.«

Hrvatska čitaonica i Bunjevačko-šokačka knjižnica Ivan Kujundžić pri Katoličkom društvu Ivan Antunović Subotica upućuju poziv za devetnaesti susret hrvatskih pučkih pjesnika pod nazivom Lira naiva 2021.

Zainteresirani pjesnici trebaju poslati 3-5 svojih (neobjavljenih) pjesama koje mogu biti pisane standardnim hrvatskim jezikom ili ikavicom (bunjevačkom ili šokačkom), a bit će objavljene u zbirci. Pokrajinski susret pjesnika Lira naiva 2021. bit će održan 29. svibnja 2021. godine u Vajskoj.

Pjesme i prijavu (s kraćom biografijom te fotografijom/portret), u wordu, treba poslati do 10. travnja 2021. na adresu: Hrvatska čitaonica, Bele Gabrića 21, 24000 Subotica ili putem elektroničke pošte na adresu: katarina.celikovic@gmail.com

Detaljnije informacije mogu se dobiti putem telefona broj +381/64-6590-752.

31.05.2021 - Natječaj za Festival bunjevački pisama

Temeljna svrha ovoga festivala je promocija i popularizacija nove bunjevačke pisme i poticaj svima, a osobito mladima kako bi sami pridonijeli očuvanju i unapređenju kulturne baštine svoga roda i naroda.

Propozicije:

 1. Tekst i glazba trebaju predstavljati život i običaje bačkih Bunjevaca;
 2. Tekst pjesme mora biti pisan ikavicom ili ijekavicom;
 3. Pjesma može imati 3 ili 4 strofe;
 4. Dužina pjesme je od 3 do5 minuta;
 5. Note (melodija, akordi) i tekst treba dostaviti u 2 primjerka;
 6. Uz tekst i melodiju obvezno dostaviti i demo snimku;
 7. Radovi prethodno ne smiju biti izvođeni (premijerno izvođenje);
 8. Jedan autor može dostaviti najviše 3 skladbe;
 9. Primljeni radovi se ne vraćaju;
 10. Radovi se šalju pod šifrom, a rješenje šifre (ime, prezime i adresa autora i kontakt telefon) mora biti u posebnoj, zatvorenoj kuverti;
 11. Nakon odabira najboljih radova, stručna komisija će autore izvijestiti o rezultatima;
 12. Festival se organizira isključivo na volonterskim principima, te se radovi neće honorirati;
 13. Autor skladbe koja je odabrana za izvedbu na festivalu samim njezinim slanjem daje svoj neopozivi pristanak da se skladba studijski snimi i izda na nosaču zvuka i video zapisu radi popularizacije festivala.

Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2021. godine.

Skladbe slati na adresu:

Vojislav Temunović, Skerlićeva 17 24000 Subotica, ili

HGU FBP, Jo Lajoša 4/a 24000 Subotica;

mail: hgu.fbp@gmail.com

s naznakom: ZA XXI. »Festival bunjevački pisama«

 • Doček NS2020
 • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
 • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
 • RS APV Pokrainska Vlada
 • VRHRS
 • DUZHIRH
 • Hrvatska Matica Iseljenika
 • DigitalDay