Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Poruka Isusovog krštenja

I kao što je na neočekivan način stupio na ovaj svijet rodivši se u štalici, očekivani Mesija, Sin Božji, na posve neočekivan način objavljuje se svijetu i započinje svoje javno djelovanje – krštenjem na Jordanu. Ivan je, pripravljajući put Kristu, pozivao na obraćenje i promjenu, a krštenje je bilo znak te promjene koju su grješnici bili spremni učiniti. Nitko ne bi očekivao da će se Mesija pomiješati s grješnicima i stati s njima u red da primi krštenje. I sam Ivan Krstitelj se iznenadio kada je Isus došao krstiti se. Isus je tim činom najavio način života koji će u svemu odudarati od očekivanog. Obznanio je narodu da dolazi Mesija koji ni izbliza neće biti onakav kakvim su ga zamišljali, ali mnogi neće biti u stanju to shvatiti i prihvatiti, te će se sukobljavati s njim sve vrijeme njegovog javnog djelovanja.

Neočekivana pojava

Cijela povijest izraelskoga naroda bila je ispunjena napetošću između iščekivanja i ispunjenja. Izabrani narod već je stoljećima čekao ispunjenje Božjih obećanja. Okrutnost Rimljana pojačavala je u njima uvjerenje da se vrijeme ispunilo i da će Mesija doći, ali je i raspirivala njihovu maštu glede načina dolaska i djelovanja toga Mesije. Smatrali su da su vremena u kojima se nalaze dovoljno teška i da će im Bog poslati spasenje, a Spasitelj će doći s velikom moći i slavom. No, moć i slava o kojoj su maštali bila je u okvirima ljudskih poimanja, što im je zamaglilo pogled, te nisu bili u stanju prepoznati Božju moć i slavu koju je u sebi nosio Krist. Očekivanja Izraelaca išla su od političkih previranja do apokaliptičnih događaja, a dolazi Isus koji s grješnicima staje u red da primi od Ivana krštenje. Naizgled isti kao i svaki drugi čovjek koji je toga dana došao Ivanu na Jordan. Naravno, njemu ne treba krštenje za oproštenje grijeha, ali on se solidarizira s narodom kojem je poslan. Kao što je to učinio rodivši se u štali, tako i sada želi ljudima dati do znanja da je uz njih, da razumije sve čovjekove nevolje i situacije, svu težinu života i da je došao svakome ponuditi spasenje.
Na početku svoga javnog nastupa Isus dolazi među grješnike, i to će činiti sve vrijeme svojega djelovanja. A grješnici će u susretu s njime ostavljati svoje dotadašnje navike i mijenjati se, isto kao što su ovi koji su došli Ivanu na krštenje odlučili učiniti. Isus ih nije osudio zbog njihove grješnosti, jer Bog kojega je došao navijestiti narodu nije nemilosrdni sudac, nego Bog ljubavi, praštanja i milosrđa, onaj koji svakome daje novu priliku i raduje se povratku svakoga grješnika na pravi put.
I ako je možda Ivan i dvojio je li pred njim Krist ili ne, jer je i Ivan vjerojatno imao neke svoje predodžbe o Mesijinom dolasku i sigurno ga nije očekivao s grješnicima na krštenju, Božji glas raspršio je svaku njegovu sumnju: »Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!« (Mk 1,11).

Božji suradnici

I danas ljudi očekuju spasenje od Boga u političkom ili u ekonomskom smislu. Zbog tih očekivanja i svojih predodžaba o Božjem djelovanju često nisu u stanju prepoznati da Bog djeluje i brine o čovjeku. Koliko puta i sami mislimo da nas je Bog napustio, da ne vidi naše patnje i ne čuje naše molitve, jer ne djeluje onako kako mi očekujemo. A često od Boga tražimo neke banalne stvari, ne usredotočujući se na ono što je bit života i kršćanstva. Tako zaokupljeni površnim i nebitnim ne prepoznajemo Božje djelovanje u svijetu i u našem životu, optužujući ga nepravedno da nas je napustio. A on stoji uz nas u svemu i strpljivo čeka da ga primijetimo, ne optužujući nas nego pun razumijevanja i strpljenja čeka da se obratimo, promijenimo.
Ivanov poziv na obraćenje za nas kršćane znači slijediti Kristov put, te dopustiti Bogu da po nama djeluje u svijetu. Tek kada budemo spremni postati Božje oruđe, prepoznat ćemo njegovo djelovanje. No, ne smijemo biti nestrpljivi i očekivati da će Bog po nama činiti neka velika znamenja. Blagost, ljubav, dobrota, tako Bog kroz nas djeluje među ljudima, a mi trebamo biti otvoreni za takvu suradnju. To je sastavni dio obraćenja na koje smo pozvani. Kada tako budemo činili, lakše ćemo prepoznati koliko je Bog u svijetu prisutan. Kada naša suradnja s njim prestane biti neprestano traženje da nam nešto ispuni, nego postane i stavljanje njemu na raspolaganje, shvatit ćemo da nas nije zaboravio, nego ga mi nismo prepoznavali.

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay