Arhiv tekstova Arhiv tekstova

Institucionalni ustroj i prakse Hrvatskog nacionalnog vijeća

Kao krovna institucija hrvatske nacionalne manjine u Srbiji, Hrvatsko nacionalno vijeće je u potpunosti posvećeno zaštiti interesa hrvatskoga naroda, očuvanju njegovoga identiteta i zaštiti i unaprjeđenju njegovih prava. Vijeće je, shvaćajući ozbiljnost problema i izazova s kojima se pripadnici hrvatske manjine u Srbiji nalaze i suočavaju, formiralo posebno radno tijelo koje se bavi praćenjem povreda manjinskih prava Hrvata u Srbiji – Povjerenstvo za praćenje povreda manjinskih prava, kao jedno od savjetodavnih tijela koja su formirana unutar njegove organizacijske strukture. Uloga Povjerenstva je bavljenje specifičnim pitanjima koja ne spadaju u četiri tradicionalna područja manjinskih prava. Povjerenstvo je u cijelosti posvećeno praćenju ostvarivanja i povreda ljudskih i manjinskih prava Hrvata u Srbiji. 

Povjerenstvo za praćenje povreda manjinskih prava

Povjerenstvo čini sedam članova koji prilikom konstituiranja međusobno biraju predsjednika i dopredsjednika. Nakon konstituiranja Povjerenstvo se počelo baviti svim važnim pitanjima koja se tiču ostvarivanja ili kršenja prava Hrvata u Srbiji. Povjerenstvo postoji u kontinuitetu i ono što se mora znati jeste da ukoliko dođe do njegovoga kadrovskoga preustrojavanja, otvoreni slučajevi se nasljeđuju i na njima se nastavlja raditi sve do njihovoga zatvaranja. O prihvaćanju slučajeva i započinjanju rada na njima odlučuje se glasovanjem unutar Povjerenstva na sjednicama koje se mogu održavati uživo ili telefonskim putem, što ovisi od težine slučaja i potrebnosti djelovanja.
Povjerenstvo igra iznimno važnu ulogu u zaštiti pripadnika hrvatske zajednice u Srbiji iz razloga što predstavlja trenutačno jedino autentično tijelo koje u cijelosti zastupa interese hrvatske zajednice i koje je u svome djelovanju autonomno, ali slijedi politiku i platformu HNV-a. U situaciji kakva je danas u Srbiji kada procesi demokratizacije nisu privedeni kraju i kada manjka svih demokratskih resursa uključujući i institucionalne kapacitete, manjinska vijeća ostaju jedini relevantni čimbenik koji adekvatno može artikulirati interese jedne zajednice i zauzeti se i djelovati i u najtežim izazovima kao što je diskriminacija manjinskih skupina. Institucionalna potkapacitiranost i kontrola od države čak i neovisnih institucija zaduženih za zaštitu ljudskih i manjinskih prava te njihov neproaktivan odnos i pasivnost praktički su ostavili manjinska vijeća kao jedine relevantne čimbenike koji aktivno djeluju na zaštiti prava manjinskih skupina. Ovo dakako podrazumijeva da su i sama vijeća u svome djelovanju autonomna i da nisu pod kontrolom različitih državnih struktura i pod utjecajem većinskih partija ili parapolitičkih organizacija bliskih vladajućim strukturama (bez obzira na njihovu ideološku odrednicu). 

Institucije za zaštitu ljudskih prava 

Istodobno, same institucije zadužene za zaštitu ljudskih i manjinskih prava uz svoj neproaktivni odnos u svojim strukturama nemaju dovoljno ljudskih kapaciteta koji na adekvatan, sveobuhvatan i korjenit način pristupaju manjinskoj problematici, kako konkretnih manjinskih politika tako i određenih problema segmentarno posloženih uključujući i pitanje diskriminacije. 
Neovisne institucije kao što su povjerenik ili pučki pravobranitelj u većini slučajeva slijede državnu politiku unificiranih pogleda i pristupa manjinskoj problematici koja se kreće od ublažavanja problema do njihove potpune negacije, a njihov unificirani pristup se očituje i u činjenici da se manjinske zajednice promatraju u uopćenom kontekstu kao jedna cjelina bez da se svakoj pristupa posebno. 
Dakako, odgovornost za takvo stanje nije samo na neovisnim institucijama već prije svega u pristupu same države i nositelja vlasti. Ovo možda najbolje ilustrira i činjenica da se sve antidiskriminacijske mjere donose općenito za sve manjine, strategijski dokumenti su ujednačeni za sve manjinske zajednice s izuzećem Roma za koje se prave posebni programi. 
No, istaknimo još i činjenicu da se i neovisne institucije, slijedeći državnu politiku spram manjinske problematike, najčešće ravnaju isključivo spram srbijanskoga zakonodavstva, često odbijajući ili zanemarujući međunarodne, regionalne i bilateralne standarde zaštite ljudskih i manjinskih prava. U takvome kontekstu više je nego jasno da ni same institucije zadužene za zaštitu ljudskih i manjinskih prava ne posjeduju dovoljno kapaciteta niti mogućnosti da se adekvatnije posvete nagomilanim problemima hrvatske zajednice u Srbiji, ukoliko se inicijativa za tako što ne pokrene isključivo od HNV-a ili drugih relevantnih i legitimnih predstavnika hrvatske manjine u Srbiji.

Darko Baštovanović, međunarodni tajnik i predsjednik Povjerenstva za praćenje povreda manjinskih prava HNV-a

Najava događaja

08.11.2020 - Poetski prikaz »Avaških godina«

U nedjelju, 8. studenoga, premijerno će biti izveden poetski prikaz Avaških godina koje je napisao Milovan Miković. Djelo je dramatizirala i režirala Nevena Mlinko, a izvest će ga glumci Književno-teatarskog kružoka HKC-a Bunjevačko kolo iz Subotice. Premijera će biti održana u velikoj dvorani Centra s početkom u 19.30 sati. Ulaznice po cijeni od 300 dinara moguće je rezervirati radnim danima na broj 024/556-898 ili 0646590635. Izmjene su moguće skladno promjenama epidemioloških mjera u zemlji. 

»Zbirka pjesama 'Avaške godine' koju je eminentni hrvatski književnik Milovan Miković postmodirnistički oblikovao i podnaslovio kao „krhotine poeme u nastajanju“ prvi puta je tiskana 1991. godine nakon čega je doživjela još tri izdanja. Ovo poetsko ostvarenje napisano na bunjevačkoj ikavici pripada vrhunskim djelima dijalektalne književnosti Hrvata i do sada nije scenski uprizoreno. Tematski i jezički ukorijenjeno i nadahnuto životom bačkih Hrvata bavi se identitetskim, povijesnim, običajnim i mentalitetnim obilježjima ovog dijela hrvatskog naroda van matice koji je u intenzivnom kontaktu s drugima narodima i drugačijijm svjetonazorima, te opstojava u različitim državnim sustavima. Dramatizacija poetskog djela i njegovo uprozorenje prate osobnu i kolektivnu povijest kroz prikaz dvije generacije u vremenu od naseljevanja Hrvatima Panonske nizine do današnjih dana podcrtavajući kontinuitet izazovnog, ali istrajnog trajanja. Jednočasovnim poetskim prikazom revitalizira se i tematizira zavičajni govor u bogatsvu, raskoši i ljepoti bunjevačkog ikavskog izričaja. Suvremenim scenografskim i glazbenim oblikovanjem uz točnu i autentičnu kostimografiju postiže se estetska harmonija tradicijskog i suvremenog uz ponosno identificiranje življenja Hrvata u Vojvodini«, navodi redateljica Nevena Mlinko.    

29.10.2020 - Kolokvij o gradnji đurđinske crkve

LXVI. znanstveni kolokvij ZKVH-a na temu O gradnji crkve sv. Josipa Radnika i drugim sličicama iz povijesti Đurđina – prigodom 85. obljetnice izgradnje bit će održan u četvrtak, 29. listopada (oktobra) 2020. godine, s početkom u 18 sati u dvorani župe sveti Josip Radnik u Đurđinu.

Predavač je prof. Stevan Mačković, ravnatelj Povijesnog arhiva u Subotici. Tijekom izlaganja na kolokviju bit će prikazan foto materijal iz 1935. godine o gradnji crkve sv. Josipa Radnika koji predstavlja okosnicu i težište predavanja što se određuje i samim njegovim nazivom. U predavanju je pregledno obuhvaćena i kratka sažeta povijest naselja. Prvenstveno su dani ilustrativni dokumenti – vrela iz subotičkog povijesnog arhiva, kao zemljopisne mape i karte od 18. do 20. stoljeća, ali i drugi u kojima se spominje Đurđin.

Kolokvij će biti održan uz sve propisane protuepidemijske mjere!


 

31.10.2020 - Predstava »Mladi sveti Franjo« u Subotici

Grupa mladih koji pohađaju Vjeronauk za mlade u Franjevačkom samostanu u Subotici pod vodstvom fra Danijela Maljura priređuju predstavu pod nazivom Mladi sveti Franjo. Predstava prikazuje život svetog Franje Asiškog u mladosti prije obraćenja, te o prvim koracima nakon obraćenja i bit će izvedena večer uoči svetkovine Svih svetih, u subotu, 31. listopada, u velikoj dvorani HKC-a Bunjevačko kolo, s početkom u 19 sati i u 21 sat.

Ulaz se ne naplaćuje, ali je kapacitet dvorane zbog aktualne epidemijske situacije smanjen, te je potrebno rezervirati mjesto na broj telefona 063/276-833 ili putem društvenih mreža (Josip Šarčević).


 

31.10.2020 - Prva »Noć hramova« u Novom Sadu

U subotu, 31. listopada, u Novom Sadu bit će održana prva Noć hramova, po ugledu na festival Lange Nacht der Kirchen (Duga noć crkava) iz Beča (u mnogim zapadnoeuropskim zemljama se zove: Noć crkava). U večernjim terminima bit će priređeni koncerti i predavanja u crkvama i drugim vjerskim objektima na više lokacija širom grada. U programu će sudjelovati crkveni zborovi, izvođači duhovne glazbe i drugi glazbeni sastavi koji će predstaviti kulturu i tradiciju svoje zajednice, ali i povijest objekata u
kojima će se održati koncerti. Koncerti će se moći pratiti od 18h putem live-streama na Youtube kanalu Color Media Communications. Program će se odvijati u novosadskoj sinagogi, kapeli na Židovskom groblju, grkokatoličkoj konkatedrali sv. Petra i Pavla, slovačkoj evangeličkoj crkvi, reformatskoj kršćanskoj crkvi, župnoj crkvi Imena Marijina i sabornoj crkvi Svetog Nikole u Srijemskim Karlovcima. Festival organizira udruga HBO Color Media Events, u suradnji s tvrtkom Color Media Communications i uz financijsku podršku Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada i Pokrajinskog tajništva za kulturu, informiranje i odnose sa vjerskim
zajednicama.

  • Doček NS2020
  • Hrvatsko Nacionalno Vijeće
  • Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata
  • RS APV Pokrainska Vlada
  • VRHRS
  • DUZHIRH
  • Hrvatska Matica Iseljenika
  • DigitalDay